Upravljanje korporativnom bezbednošću

Tip: Trening Šifra treninga: 652 Trajanje: 30 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija
 • Da li ste mapirali sve rizike korporativne bezbednosti?          
 • Da li je vaš plan za vanredne situacije jasan i primenjiv u praksi?             
 • Kako ste zaštitili poslovne podatke i intelektualnu svojinu?         
 • Da li znate koliko je ranjiv vaš IKT sistem?

Poslovne organizacije suočene su sa obavezama koje proizilaze iz zakona i drugih propisa kojima se reguliše fizičko-tehničko obezbeđenje, zaštita poslovne tajne i tajnosti podataka, informaciona bezbednost IKT sistema, vanredne situacije, protivpožarna zaštita, bezbednost i zdravlje na radu, prevencija akcidenata koji mogu nastati usled same delatnosti i sl.

Znanja i veštine rukovodilaca i zaposlenih radi kordinacije svih neophodnih radnji tokom izrade potrebne dokumentacije i njihove pravilne primene u praksi moraju da budu na visiokom nivou, jer se sreću sa velikim brojem obaveza:

 • primena nacionalnih i međunarodnih standarda
 • izrada obimne dokumentacije i njeno prilagođavanje veličini i vrsti poslova
 • prilagođavanje organizacionoj strukturi i stvarnim potrebama.

Često se ova dokumentacija naručuje i izrađuje po ustaljenom šablonu kako bi se zadovoljila forma i zakonske obaveze, bez prilagođavanja praktičnoj primenjivosti u odnosu na posebnosti svake poslovne organizacije i njenih delatnosti. Npr. informaciona bezbednost se ne može adekvatno uspostaviti mimo jedinstvene bezbednosne politike organizacije, upravljanja vanrednim situacijama i fizičko tehničkim obezbeđenjem i sl., kao i njenim uticajem i povezanošću sa poslovnim procesima na koje primarno utiču ostali elementi poslovne bezbednosti.

Tokom treninga polaznici će biti osposobljeni da:

 • smanje troškove implementacije propisa i standarda
 • prepoznaju sličnosti i razlike bezbednosnih potreba i problema
 • izgrade jedinstven sistem poslovne bezbednosti
 • reše bezbednosne aspekte poslovanja
 • postignu efikasnost u korišćenju propisa i standarda.

Cilj treninga:

Sticanje i proširenje kompetencija polaznika za integralnu primenu propisa i standarda uz adekvatno upravljanje dokumentacijom u svim oblastima bezbednosti sa kojima se suočava skoro svaka poslovna organizacija i preduzetnik.

Ciljna grupa:

Menadžeri na svim nivoima upravljanja, kao i zaposleni na poslovima procene svih vrsta rizika, fizičko-tehničkog obezbeđenja, zaštite poslovne tajnosti, tajnih podataka i intelektualne svojine, informacione bezbednosti i drugih aspekata upravljanja bezbednošću u organizaciji.

Moduli:

 • Sistem poslovne ili korporativne bezbednosti
  • Bezbednost i rizik
  • Upravljanje rizikom
  • Upravljanje bezbednošću
  • Savremeni bezbednosni menadžer
  • Svojina i bezbednost
  • Bezbednosni propisi i standardi
  • Sistem i elementi poslovne ili korporativne bezbednosti
 • Vanredne situacije u sistemu poslovne ili korporativne bezbednosti
  • Vanredna situacija i stanje
  • Upravljanje vanrednim situacijama
  • Propisi i standardi za vanredne situacije
  • Plan za vanredne situacije
  • Kontinuitet poslovanja i oporavak od vanredne situacije (Contingency Planning and Disaster Recovery)
  • Priručnik i dokumentacija za vanredne situacije
 • Zaštita poslovne tajne, tajnih podataka i intelektualne svojine
  • Vrste poslovne tajne i tajnih podataka i informacija
  • Propisi i standardi zaštite tajnosti
  • Zaštita intelektualne svojine
  • Odgovornost za zaštitu tajnosti
  • Dokumentacija i metodologija izrade internih akata za zaštitu tajnosti
  • Zaštita tajnosti i informaciona bezbednost
 • Informaciona bezbednost u sistemu poslovne ili korporativne bezbednosti
  • Bezbednost podataka i informacija
  • Ranjivost IKT sistema
  • Presretanje IP komunikacije i metodologija zaštite
  • Cyber kriminal
  • Propisi i standardi IB
  • Interna i službena istraga napada IKT sistema
  • Digitalni dokazi
  • Mogućnosti veštačenja i istrage
  • Upravljanje dokumentacijom IB
 • Fizičko-tehničko obezbeđenje u sistemu poslovne ili korporativne bezbednosti
  • Pojam i vrste FTO
  • Procena rizika i procena ugroženosti objekata za FTO
  • Propisi i standardi FTO
  • Povezanost FTO sa ostalim elementima poslovne bezbednosti
  • Priprema i metodologija izrade dokumentacije FTO

Po završetku obuke, polaznik je osposobljen da:

 • razume koncept integralnog sistema poslovne ili korporativne bezbednosti i prepozna elemente bezbednosti u svojoj organizaciji, kao i način njihovog funkcionisanja pojedinačno,
 • shvati suštinu propisa i standarda kojima se uređuju pojedine oblasti,
 • uoči nedostajuću dokumentaciju u svojoj organizaciji i postojeću dokumentaciju i resurse prilagodi,
 • prepozna troškove implementacije bezbednosnih propisa i standarda i olakšice kod pravilne primene propisa.
Milan Milošević

Višegodišnje radno iskustvo u sistemu bezbednosti i svim oblicima studija bezbednosti i prava u zemlji i inostranstvu, član više bezbednosnih asocijacija.

Trening

     
  70.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking