Specijalista za zaštitu životne sredine (V generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 1007 Trajanje: 40 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Da li vas zanima očuvanje prirode i želite da svoj poslovni angažman usmerite ka zaštiti životne sredine?

Da li tražite priliku da steknete neophodna znanja i veštine koje će vam omogućiti da postanete stručnjak u oblasti zaštite životne sredine?

Imamo savršenu obuku za vas - našu obuku za specijalistu za zaštitu životne sredine!

Tokom nekoliko dana intenzivnog učenja, upoznaćete se sa najnovijim principima, metodama i alatima za zaštitu životne sredine.

Naša obuka je osmišljena da vam pruži sveobuhvatan uvid u kompleksne izazove sa kojima se susrećemo u očuvanju prirode, kao i praktične veštine potrebne za efikasno rešavanje tih problema.

Kroz interaktivne radionice, studije slučaja naučićete kako da identifikujete, procenite i upravljate različitim vrstama ekoloških rizika i problema.

Takođe ćete se upoznati sa relevantnim zakonima, propisima i standardima koji regulišu oblast zaštite životne sredine.

Ali naša obuka ide korak dalje od teorije - fokusiramo se na praktičnu primenu vaših veština u stvarnom poslovnom okruženju.

Sa našim sertifikatom za Specijalistu za zaštitu životne sredine, bićete spremni da preuzmete ulogu lidera u svojoj organizaciji u oblasti očuvanja prirode i zaštite životne sredine.

Ne propustite priliku da se pridružite našoj obuci i postanete deo pokreta za očuvanje naše planete.

Prijavite se odmah i počnite svoj put ka ostvarenju vaših ekoloških ambicija! Vaša uloga u zaštiti životne sredine čeka na vas.

Cilj obuke:

Sticanje znanja za samostalan rad u oblasti zaštite životne sredine, kao i sertifikata kvalifikovanog stručnog lica u ovoj oblasti.

Ciljna grupa:

Obuka je namenjena licima koja se bave zaštitom životne sredine u okviru svoje kompanije, licima koja su u okviru svojih redovnih zaduženja dobila zadatak da upravljaju temama koja su vezana za zaštitu životne sredine. Takođe obuku mogu pohađati i osobe tehničke struke bez radnog iskustva u ovoj oblasti.

Moduli:

 • Modul 1: Obaveze zagađivača životne sredine
 • Modul 2: Upravljanje i izveštavanje otpadom
 • Modul 3: Skladištenje i transport opasne robe i opasnih materija
 • Modul 4: Upravljanje hemikalijama na radnom mestu
 • Modul 5: Upravljanje vanrednim situacijama

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da:

 • u potpunosti samostalno vodi odeljenje zaštite životne sredine;
 • sprovodi zakonom propisane obaveze;
 • sprovodi monitoring;
 • prepoznaje aspekte i predlaže inovacije;
 • napravi dobre planove;
 • uskladi kompaniju sa kontrolnim listama inspekcije i
 • predstavi uštede koje proizilaze iz dobre primene ekoloških aspekata i cirkularne ekonomije.

Dinamika izvođenja obuke:

 • subotom od 09:30-16:00 časova

MODULI

Modul 1: Obaveze zagađivača životne sredine

 • Subjekti, odgovornosti i obaveze zagađivača životne sredine
 • Izveštavanje - vežba
 • Procena uticaja projekta na životnu sredinu
 • Plan monitoringa
 • Cirkularna ekonomija

Modul 2: Upravljanje i izveštavanje otpadom

 • Upravljanje otpadom – obaveze i odgovornosti lica za upravljanje otpadom
 • Izrada dokumenta o kretanju otpada, zahteva za dozvolu operatera, izveštavanje, izrada plana upravljanja otpadom - vežba
 • Ambalaža i ambalažni otpad – sistem operatera i depozitni sistem
 • Obaveze operatera postrojenja za tretman otpada
 • Izrada radnog plana postrojenja za tretman otpada – vežba
 • Interna kontrola sistema upravljanja otpadom

Modul 3: Skladištenje i transport opasne robe i opasnih materija

 • Uslovi skladištenja opasnih materija
 • Izrada uputstva - vežba
 • Manipulacija i transport opasne robe
 • Izrada transportnog lista, čitanje koda na ambalaži, prepoznavanje listica opasnosti - vežba

Modul 4: Upravljanje hemikalijama na radnom mestu

 • Upravljanje hemikalijama – hemikalije na radnom mestu
 • Biocidni proizvodi – upis u registar
 • Izrada i sadržaj bezbednosnog lista i etikete – vežba
 • ECHA i REACH

Modul 5: Upravljanje vanrednim situacijama

 • Vanredne situacije – procena opasnosti od hemijskog udesa
 • Identifikovanje opasnosti od mogućeg udesa, metodologija izrade i sadržaj plana zaštite od udesa - vežba
 • Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja
 • Izrada zahteva za integrisanu dozvolu – vežba
Žužana Šandor Milošević

aktivan predavač i mentor, sa 15 godina iskustva, za usvajanje saznanja u oblasti: otpada, ambalažnog otpada, hemikalija, transporta opasnog tereta, uštede prirodnih resursa, podizanja svesti društveno odgovornog poslovanja. Interni proverivač u integrisanom menadžment sistemu ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.

Samostalno, kao vođa projekta ili član projektnog tima učestvovala je u izradi nekoliko: Studija na temu zbrinjavanja poljoprivrednog ambalažnog otpada, Studija na temu strukture ambalažnog otpada na gradskim pijacama, Studije procene uticaja projekta na životnu sredinu u više pravnih lica različite delatnosti, Zahteva za dobijanje IPPC dozvole, Planova upravljanja otpadom, Planova upravljanja ambalažnim otpadom, Radnog plana postrojenja za tretman otpada i ostale potrebne dokumentacije.

Prvo radno iskustvo u Delta Holding korporaciji kao šef laboratorije za kontrolu kvaliteta a posle i rukovodilac fabrike za formulaciju sredstava za zaštitu bilja. 10 godina je na čelu Delta Paka, operatera za upravljanje ambalažnim otpadom. Aktivno učestvuje u državnim projektima izmene i dopune propisa u oblasti otpada, ambalažnog otpada, hemikalija i drugo.

Trenutna pozicija izvršnog direktora u građevinsko-projektantskoj kući Ljiljak doo gde se zajedno sa svojim stručnim timom bavi konsaltingom i pružanjem usluga privredi u oblastima zaštite životne sredine kao projektant, stručni savetnik, saradnik, predavač i konsultant.

Razgovor sa trenerom

Sa našim trenerom smo obavili razgovor u kome nam je ona otkrila sve o aktuelnim temama koje se obrađuju na treninzima iz oblasti upravljanja otpadom. Poslušajte u ovom videu!

Trening

16.11.2024.-14.12.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 40 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 89.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking