Specijalista za spoljnotrgovinsko poslovanje (V generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 745 Trajanje: 40 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Program obuke je fokusiran na praktičnu primenu u oblasti spoljne trgovine, ističući značaj razumevanja faktora koji utiču na trgovinu, kao i na efikasan monitoring i evaluaciju procesa trgovine. Pored toga, kroz naše module obuke, steći ćete neophodno znanje za primenu instrumenata plaćanja i rad u oblasti carinskog poslovanja.

Očekujte da tokom obuke steknete:

 • Znanja, veštine i stavove za samostalan rad u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja.
 • Sposobnost samostalnog upravljanja operacijama, pripreme potrebne dokumentacije i ugovaranja međunarodnih poslova u skladu sa relevantnim propisima.
 • Veštinu primene različitih instrumenata plaćanja i iskorištavanja olakšica u carinskom poslovanju.

Kroz naš program, naučićete kako da:

 • Pratite funkcionisanje nacionalnih i međunarodnih institucija uzimajući u obzir relevantne zakone i propise.
 • Analizirate podatke o uslovima poslovne saradnje u različitim zemljama, poslovnim partnerima i konkurenciji.
 • Planirate, organizujete i upravljate radnim procesima u međunarodnom poslovanju.
 • Pripremate i obavljate komercijalne aktivnosti u međunarodnom poslovanju.
 • Komunicirate sa poslovnim partnerima i kolegama u skladu sa socio-kulturnim elementima.
 • Vodite evidenciju, pripremate izveštaje i arhivsku dokumentaciju.
 • Osigurate kvalitet i efikasnost rada, štitite poslovne tajne i poslujete u skladu sa kodeksima prakse iz oblasti međunarodnog poslovanja.
 • Iskoristite prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i ispravno sprovedete carinske postupke.

Očekujte interaktivnu obuku sa mnogo primera iz prakse, studija slučaja, diskusija i zadataka. Na kraju obuke, testiraćemo vaše znanje, a nakon uspešnog položenog testa stičete zvanje - Specijalista za spoljnotrgovinsko poslovanje.

Radujemo se što ćemo zajedno istraživati i učiti uzbudljivu oblast spoljnotrgovinskog poslovanja!

Moduli:

 • Modul 1 - Priprema spoljnotrgovinskog posla
 • Modul 2 - Izvozni posao
 • Modul 3 - Uvozni posao
 • Modul 4 - Instrumenti plaćanja i obezbeđenja
 • Modul 5 - Carinsko poslovanje

Ciljna grupa:

 • Svi zaposleni u spoljnotrgovinskom prometu,
 • Zaposleni na poslovima uvoza i izvoza,
 • Svi koji su zainteresovani da se osposobe za rad u spoljnoj trgovini.

Cilj sertifikatnog programa:

 • Cilj sertifikatnog programa je da ovladate metodama i tehnikama kao i neophodnim veštinama za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja kroz sistem competency-based pristupa i set primera za primenu na radnom mestu. Nakon ove obuke bićete u mogućnosti da sprovodite aktivnosti radnog mesta Specijaliste za spoljnotrgovinsko poslovanje prema standardima rada na spoljnotrgovinskim poslovima.

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: trenerski inputi, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Kandidati će dobiti obimnu referentnu literaturu značajnog nivoa kvaliteta.

Dinamika izvođenja obuke:

 • Modul 1: Priprema spoljnotrgovinskog posla: subota 13. april od 09:30-15:00 časova
 • Modul 2: Izvozni posao: subota 20. april od 09:30-15:00 časova
 • Modul 3: Uvozni posao: subota 27. april od 09:30-15:00 časova
 • Modul 4: Instrumenti plaćanja i obezbeđenja: dokumentarni akreditiv, bankarska garancija i inkaso
  • I deo: petak 19. april od 17:00-19:30 časova
  • II deo: petak 26. april od 17:00-19:30 časova
 • Modul 5: Carinsko poslovanje: subota 11. maj od 09:30-16:00 časova
 • Modul 6: Carinsko poslovanje: subota 18. maj od 09:30-16:00 časova

 

Modul 1: Priprema spoljnotrgovinskog posla (6 šk. časova)

 • Spoljnotrgovinski poslovi
 • Učesnici u spoljnotrgovinskom poslu
 • Ugovaranje trgovačkog posla
 • Kalkulacija trgovačkog posla
 • Zaključenje trgovačkog ugovora
 • Dokumenti trgovačkog posla

Modul 2: Izvozni posao (6 šk. časova)

 • Ponuda
 • Prodani ugovor
 • Realizacija izvoznog posla
 • Naplata
 • Zaključenje izvoznog posla

Modul 3: Uvozni posao (6 šk. časova)

 • Prihvat ponude
 • Kupovni ugovor
 • Realizacija uvoznog posla
 • Plaćanje po uvoznom poslu
 • Zaključenje uvoznog posla

Modul 4: Instrumenti plaćanja i obezbeđenja: dokumentarni akreditiv, bankarska garancija i inkaso (6 šk. časova)

 • Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima
 • Pojam međunarodnog platnog prometa
 • Doznaka, pojam karakteristike i upotreba
 • Kako popuniti nalog za plaćanje
 • SWIFT
 • Inkaso poslovi
 • Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste
 • Pravni odnosi u akreditivnom poslu
 • Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara
 • Akreditivna dokumenta i njihova priprema
 • Primeri akreditiva
 • Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725
 • Pojam i vrste bankarskih garancija
 • Kontragarancija
 • Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca
 • Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija
 • Osnovni elementi garancije
 • Protest garancije
 • Primeri garancija i praktična primena
 • Pravila URDG758

Modul 5: Carinsko poslovanje (16 šk. časova)

 • Carinska tarifa i tarifno svrstavanje robe
 • Preferencijalno i nepreferencijalno poreklo robe
 • Carinska vrednost robe
 • Obavljanje carinskih formalnosti
  • Pasivno oplemenjivanje i privremeni izvoz
  • Izvoz
  • Postupci posebne upotrebe (privremeni uvoz i upotreba u posebne svrhe)
  • Stavljanje robe u slobodan promet
  • Tranzitni postupak
  • Ulazna sažeta deklaracija
  • Privremeni smeštaj
  • Postupci smeštaja robe (carinska skladišta i slobodne zone)
  • Aktivno oplemenjivanje
  • Ponovni izvoz
  • Izlazna sažeta deklaracija
 • Pojednostavljenja
Komentari polaznika

Pročitajte neke od komentara prethodnih polaznika obuka iz ove oblasti.

Intervju sa trenerom obuke

Pročitajte intervju koji smo obavili sa jednim od predavača obuke za spoljnotrgovinsko poslovanje.

Carinska vrednost robe i transferne cene

U sledećem članku ćemo Vam detaljnije predstaviti utvrđivanje carinske vrednosti robe i odgovarajuće postupke koji se pri tom preuzimaju.

Kako smanjiti rizike sprovođenja postupka aktivnog oplemenjivanja?

Radi smanjenja rizika carinskog postupka, a pre upuštanja u postupak aktivnog oplemenjivanja, zainteresovani privredni subjekat mora imati jasne odgovore na određena pitanja. Koja su to pitanja saznajte u ovom članku.

Aktivno oplemenjivanje

Postupak aktivnog oplemenjivanja predstavlja carinski postupak u kojem se strana roba upotrebljava na carinskom području Republike Srbije u jednoj ili više radnji prerade. U sledećem članku pročitajte više o ovom postupku.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa sertifikacije možete pogledati ovde.

Trening

05.10.2024.-02.11.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 40 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 95.500,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking