Sertifikovani menadžer učenja i razvoja (IV generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 524 Trajanje: 32 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Sertifikat za menadžera učenja i razvoja (Certificate in Learning and Development) pruža čvrstu osnovu u svim oblastima obuke i razvoja u organizacionom okruženju. Ovaj Program će Vam pomoći da razvijete ili usavršite postojeći nivo kompetencija i dati Vam samopouzdanje u efikasnom obavljanju poslova u oblasti učenja i razvoja i ujedno dodati vrednost vašoj funkcionalnoj oblasti u preduzeću.

Program će Vam omogućiti razvoj i implementaciju kreativnih i strateških rešenja u oblasti obuke i razvoja koja su pokretači ličnog i organizacionog učinka.

Program i moduli ciljaju rešenja u oblasti analize potreba za kompetencijama, definisanja standarda kompetencija i ciljeva učenja (indikatora učinka), osiguranja kvaliteta u obuci i razvoju, metodama i tehnikama za transfer kompetencija u radno okruženje i dr.

U nastavku su samo neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor, kroz učenje metoda, tehnika i primenu alata, tokom ovog trening programa:

 • Kako identifikovati potrebe za treningom?
 • Kako oblikovati dobar trening koji” gađa” potrebe polaznika I organizacije?
 • Kako da lekcije sa treninga zaista zažive u praksi?
 • Kako oformiti mrežu podrške za primenu naučenog?
 • Kako osigurati vezu između treninga I poslovnog rezultata?
 • Kako pratiti efekte treninga?

Program se sastoji od 4 modula. Moduli se mogu pohađati i pojedinačno.

Tokom obuke učesnici dobijaju radne zadatke čija rešenja diskutuju sa trenerima i analiziraju izazove sa kojima su se susreli u njihovom izvođenju.

Kao polaznik imaćete priliku da učite, otkrivate, analizirate ovu oblast kroz puno primera iz prakse, studije slučaja, diskusije, zadatke. Dobićete puno proverenih alata, tehnika, formulara.

Okruženi profesionalcima iz iste branše, kroz razmenu iskustava, vođeni na kreativan način, rešavaćete aktuelne dileme i postavljati dobre temelje za buduća unapređenja svojih treninga.

Moduli:

Modul I: Analiza potreba za obukom- sreda 22. i 29. maj -17:00-20:30 časova

Modul II: Trening transfer- subota 01.jun-09:30-16:00 časova

Modul III: Praćenje efekata treninga- subota 08.jun-09:30-16:00 časova

Modul IV: Trening trenera- sreda 12. i 19. jun-17:00-20:30 časova

Ciljna grupa:

 • Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju procese rada u oblasti razvoja zaposlenih
 • Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u HRD procesima-Specijalistima za trening i razvoj
 • Svi oni koji vide svoj karijerni razvoj i žele da se bave obukom i razvojem zaposlenih
 • Svi oni koji su u svom radu usmereni na obuku i razvoj zaposlenih ili klijenata
 • Svi oni koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti razvoja ljudskih resursa

Cilj sertifikatnog programa:

 • Cilj sertifikatnog programa je da ovladate metodama i tehnikama kao i neophodnim veštinama za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti razvoja ljudskih resursa (aktivnosti učenja, obuke i razvoja) kroz sistem competency-based pristupa i set realnih radnih zadataka. Nakon ove obuke bićete u mogućnosti da sprovodite aktivnosti radnog mesta menadžera učenja i razvoja prema međunarodno priznatim standardima.

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: trenerski inputi, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Kandidati će dobiti obimnu referentnu literaturu značajnog nivoa kvaliteta. Mali projektni zadaci koje kandidati budu dobijali na kraju pojedinačnih modula će služiti za refleksiju stečenih kompetencija.

Dinamika izvođenja obuke:

 • 1 radni dan nedeljno od 17:00-20:30 časova i/ili
 • subotom od 09:30-16:00 časova

 

MODULI

 

Modul I: Analiza potreba za obukom

Cilj Modula I:

 • Usvajanje metoda i tehnika za analizu potreba za obukom zaposlenih i njihova primena u organizacionom okruženju

Teme:

 • Okvir za razmišljanje: poslovni rezultat, izvršenje poslovnih aktivnosti, spremnost zaposlenih, preferencije
 • 5 faktora za uvezivanje treninga sa poslovanjem organizacije
 • Trening proces: Faza I: Ispitivanje trening potreba i nacrt trening rešenja
 • Zašto nam se klijenti obraćaju?
 • Delokrug trening projekta
 • Sprovođenje ispitivanja potreba: identifikovanje jaza i korena problema
 • Obrada podataka i analiza rizika
 • Predlaganje rešenja i ugovaranje ciljeva

 Po završetku modula, polaznik će biti osposobljen da:

 • Primeni metode i tehnike za utvrđivanje potrebe za obukom na organizacionom nivou, nivou odeljenja i na individualnom nivou
 • Ustanovi jaz u kompetencijama ciljne grupe
 • Utvrdi načine za povezivanje treninga sa dostizanjem organizacionih ciljeva
 • Razvije veštine analize trening potreba
 • Predloži adekvatne trening mere i metode
 • Odredi obuhvat programa treninga
 • Identifikuje željeni nivo kompetencija, načine za njihovo dostizanje i prevazilaženje mogućih problema
 • Utvrdi moguće rizike procesa analize potreba za obukom
 • Predloži rešenja kojima će uticati na ostvarenje ciljeva na svim nivoima

Modul II: Trening transfer

Cilj Modula II:

 • Da polaznik ovlada metodama za transfer kompetencija u realnom radnom okruženju
 • Da unapredi rezultate trening procesa kroz primenu najbolje svetske prakse za trening transfer

Teme:

 • Ispitivanje trening potreba: osvrt na Modul II + Postavljanje ciljeva učenja
 • Pokretanje transfera naučenog u radno okruženje
 • Barijere transferu treninga i načini za prevazilaženje
 • Trougao odgovornosti
 • Aktivna podrška rukovodilaca
 • Kultura podrške učenju i primeni naučenog

Po završetku modula, polaznik će biti osposobljen da:

 • Postavi jasne ciljeve koji se odnose na poslovni rezultat i spremnost zaposlenih
 • Pripremi strategiju transfera i pokrenete njeno sprovođenje
 • Primeni metode i tehnike za transfer kompetencija u realno radno okruženje kroz Kirkpatrick model
 • Primeni metode za razvoj i unapređenje organizacione kulture i kulture učenja
 • Analizira uloge i odgovornosti za trening transfer
 • Sprovede ključne korake i postavite trougao učenja
 • Pruža kontinuiranu podršku stejkholderima u unapređenju i razvoju kulture učenja

Modul III: Praćenje efekata treninga

Cilj modula III:

 • Da polaznik ovlada metodama za praćenje efekata treninga u realnom radnom okruženju
 • Da unapredi rezultate trening procesa kroz praćenje efekata treninga na promenu ponašanja zaposlenih

Teme:

 • Trening transfer: osvrt na Modul III + Postavljanje ciljeva učenja
 • Evaluacija treninga i posttrening aktivnosti
 • Brza provera rezultata
 • Određivanje svrhe i sponzora evaluacije
 • Priprema plana za brzu proveru rezultata
 • Prikupljanje I analiza podataka
 • Izveštavanje o rezultatima I dalje preporuke
 • Kirkpatrikov model: tradicionalan pristup evaluaciji
 • Roi I Roe, trening KPI

Po završetku modula, polaznik će biti osposobljen da:

 • Odredi cilj koji želi da postigne praćenjem efekata treninga
 • Nauči kako da prati efekte treninga u svom radnom okruženju i koje bi posttrening aktivnosti trebalo da preduzme
 • Pripremi plan i na osnovu njega izvrši brzu proveru rezultata treninga
 • Analizira podatke kako bi došao do egzaktnih rezultata
 • Predloži rešenja za buduću primenu na osnovu dobijenih rezultata
 • Pripremi metode Kirkpatrick modela za proveru promene u znanjima i ponašanju
 • Izračuna ROI i prikažete ROE treninga

Modul IV: Trening trenera

Cilj modula IV:

 • Da polaznik savlada primenu različitih metoda i tehnika obučavanja
 • Da se polaznik osposobi za samostalno izvođenje obuke

Teme:

 • Praćenje efekata treninga: osvrt na Modul IV + Postavljanje ciljeva učenja
 • Prednosti i mane različitih metoda obuke
 • Aktivnosti kroz koje se uči
 • Osnovne kompetencije trenera
 • Tipovi polaznika i kako sa njima
 • Izvođenje obuke – metode i tehnike
 • Evaluacija obuke
 • Preporuke, trikovi, vežbe, „ledolomci“, male tajne „velikih“ trenera

Po završetku modula, polaznik će biti osposobljen da:

 • razume elemente neophodne za uspešno kostruisanje obuke
 • samostalno konstruiše trening
 • praktično sprovede obuku
 • razume i praktično primenjuje savete za rad sa različitim tipovima polaznika

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

 

Iskoristite priliku da formalno potvrdite svoja znanja i veštine i da steknete MNG ProCert kvalifikaciju Sertifikovani menadžer učenja i razvoja prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija. Iako je sertifikacija relativno nova pojava u Srbiji, veoma je rasprostranjena u svetu. Ona Vam pored formalne potvrde znanja i veština donosi i brojne druge koristi kao što su prednost na tržištu rada, mogućnost promene orijentacije u karijeri i potencijalno povećanje zarade.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja se vrši na osnovu Standarda kompetencija koji se nalazi u Dodatnim sadržajima.

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja je moguće na osnovu dve putanje:

 • Prva putanja podrazumeva pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr.).

Za obe putanje koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja:

 • Izrada projekta;
 • Procena kompetencija u assessment centru;
 • Rešavanje studije slučaja i
 • Razgovor sa ispitnom komisijom.

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani menadžer učenja i razvoja na bazi Standarda kompetencija u Dodatnim sadržajima.

Ovo je prilika da uložite u sebe i tu priliku vam niko ne može oduzeti!

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika nakon završene obuke za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja.

Intervju sa trenerom obuke

Pročitajte intervju koji smo obavili sa jednim od trenera obuke za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja.

Biografije trenera

Ovde možete pročitati više o trenerima obuke.

Dijagram programa sertifikacije

Pogledajte dijagram programa sertifikacije za menadžera učenja i razvoja.

Standard Kompetencija

Ovde možete da pogledate standard kompetencija za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja.

Izvod iz materijala za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja (Teorijski deo bez alata)

Na ovom mestu se nalazi deo materijala za Sertifikovanog menadžera učenja i razvoja (Teorijski deo bez alata). Ovde možete pročitati više o pojmovima iz oblasti obuke i razvoja, metodama i fazama obuke i razvoja, kompetencijama i načinima za dostizanje zahtevanog nivoa kompetencija.

Grafički prikaz faza trening procesa

Pogledajte detaljan grafički prikaz faza trening procesa sa aktivnostima koje je neophodno preduzeti u svakoj fazi.

Alat za određivanje delokruga treninga

Ovde možete pogledati primer alata za određivanje delokruga trening projekta. Formular oblikujte u skladu sa potrebama Vaše organizacije kako biste došli do ključnih informacija za definisanje delokruga treninga.

Formular za ispitivanje jaza u izvršenju poslovnih aktivnosti

Pomoću ovog formulara odredite jaz u izvršenju poslovnih aktivnosti. Naučite zašto je ispitivanje jaza neophodno i kako da ga predstavite tako da dostignete željeni učinak.

Primer specifikacije trening rešenja

Pogledajte primer specifikacije trening rešenja i naučite koji faktori utiču na odabir trening rešenja. Na osnovu dobro urađene specifikacije ćete moći da definišete strategiju za odabir treninga, pa Vam u ovom dokumentu predstavljamo i smernice za taj postupak. Pogledajte i primer ugovora o učenju i primeni naučenog.

Popunjen primerak Nacrta trening rešenja

Pogledajte popunjen primerak nacrta trening rešenja sa svim podkategorijama koje se moraju uzeti u obzir. Ovaj primerak možete da modifikujete u skladu sa potrebama Vaše organizacije.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa sertifikacije možete pogledati ovde.

Trening

21.09.2024.-19.10.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 32 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 92.500,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking