Sertifikovani saradnik za poreze i druge javne prihode (VIII generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 76 Trajanje: 39 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Obuka i sertifikacija za saradnika u oblasti poreza razvijena je na osnovu standarda kompetencija (pozitivni propisi) u oblasti poreza i drugih javnih prihoda. Programom obuke detaljno su definisane kompetencije- znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova vođenja i knjiženja poreske evidencije, obračunavanja poreza i podnošenje propisanih poreskih prijava, kao i izmirivanja poreskih obaveza. Program obuke je usko vezan za poslove računovodstva, a i samostalan je kao posebna celina.  Ovu obuku prati detaljno razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

Obuka je modularnog tipa, gde će polaznicima po temamama biti predstavljeni osnovni koncepti poreza i drugih obaveza , kao i uzročno posledična veza između poreza i poreske evidencije s računovodstvenom evidencijom poreza i drugih javnih prihoda.  Oporezivanje prihoda pravnih i fizičkih lica, porezi na imovinu, porez na dodatu vrednost, poreski postupak i poreska administracija odnosno saradnja između poreskih obveznika i poreske uprave , su teme koje će se obrađivati tokom obuke. Primenjivanjem različitih metoda učenja, kao što su radionice, simulacije i timski rad, polaznici će biti osposobljeni da samostalno vode poreske evidencije, vrše obračun poreza i podnose poreske prijave. Takođe, obezbeđena im je sva potrebna i referentna literatura iz oblasti poreza.

Program je baziran na praksi rada u oblasti poreza i poreskog računovodstva, naglasak je na ovladavanju praktičnim znanjima i veštinama iz ove oblasti koji omogućavaju direktnu primenu u svakodnevnom radu.

Predavači su stručnjaci i praktičari, koji će na realnim primerima obučiti polaznike kako da na kompetentan način obavljaju poslove saradnika u oblasti poreza. Oni svakodnevnim radom u ovoj oblasti dokazuju svoju profesionalnost. Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak!

Cilj programa:

Osposobljavanje polaznika za praktičan i samostalan rad u oblasti poreza, a prema standardima kompetencija.

Ciljna grupa:

 • Zaposleni u računovodstvu,
 • Novozaposleni u računovodstvu,
 • Zaposleni u službi za poresko savetovanje,
 • Novozaposleni u službi za poresko savetovanje,
 • Svi oni koji žele da se u budućnosti bave poslovima iz oblasti poreza i drugih javnih prihoda, budući poreski administratori, budući poreski savetnici.

Moduli:

 • Poreski postupak i poreska administracija
 • Poreski aspekt poslovanja
 • Oporezivanje prihoda pravnih lica (porez na dobit)
 • Porez na dodatu vrednost
 • Porezi na imovinu
 • Poreski tretman dnevnica i naknada za službena putovanja
 • Oporezivanje prihoda fizičkih lica (porez na dohodak građana)
 • Doprinosi za socijalno osiguranje

Module je moguće pohađati pojedinačno!

Po završetku obuke učesnik će:

 • Steći znanje o poreskim aspektima poslovanja;
 • Steći znanje iz područja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje;
 • Se osposobiti za vođenje poreske evidencije, izradu poreskih prijava;
 • Se upoznati sa osnovama poreskog postupka, kao i drugim zakonima koji uređuju obračunavanje i plaćanje poreza, kao i izvršavanje drugih poreskih obaveza.

Dinamika izvođenja obuke:

 • 1 ili 2 radna dana nedeljno od 17:00-19:30 časova i
 • subotom od 09:30-15:00 časova

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: predavanja, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti računovodstva. Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka (domaćih zadataka), čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Predavači i mentori:

Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača.

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

 

MNG ProCert sprovodi profesionalnu sertifikaciju koja predstavlja sistem formalnog priznanja kompetencija i omogućava Vam da steknete kvalifikaciju Sertifikovanog samostalnog saradnika za poreze i druge javne prihode prema  zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija. Pored formalne potvrde svojih kompetencija ostvarujete i brojne druge benefite kao što su konkurentna prednost na tržištu rada, mogućnost promene orijentacije u karijeri i potencijalno povećanje zarade.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Samostalnog saradnika za poreze i druge javne prihode se vrši na osnovu Standarda kompetencija.

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog samostalnog saradnika za poreze i druge javne prihode je moguće preko dve putanje:

 • Prva putanja obuhvata pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr).

Za oba načina koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog samostalnog saradnika za poreze i druge javne prihode:

 • Izrada projekta
 • Rešavanje studije slučaja (test veština)
 • Pisani test znanja

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani samostalni saradnik za poreze i druge javne prihode na bazi Standarda kompetencija.

Iskoristite mogućnost da Vaša znanja, veštine i stavove stečene kroz rad, iskustvo i prethodno učenje dobiju formalnu potvrdu i vrednovanje kroz profesionalni sertifikat.

Ljiljana Petrović

Rukovodilac grupe za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija – Sektor za fiskalni sistem. Od 1996. godine bavi se oporezivanjem imovine, nasleđa i poklona, prenosa apsolutnih prava, oporezivanjem upotrebe, držanja i nošenja dobara. Pre tih poslova, dugi niz godina bavila se imovinskopravnim poslovima i poslovima zastupanja.

Aleksandar Vasić

poreski savetnik i član UO Udruženja poreskih savetnika Srbije.

Mira Zeljković

Diplomirani ekonomista, poseduje višegodišnje iskustvo na računovodstveno-finansijskim i poreskim poslovima, poslovima revizije finansijskih izveštaja i obuke iz knjigovodstva, kao i iskustvo na poslovima ekonomsko finansijskog veštačenja. Više godina je radila u privrednom sistemu “ Pobeda-Holding” u Novom Sadu, gde je obavljala razne ekonomsko finansijske poslove (od referenta do pomoćnika direktora za finansijsko-komercijalna pitanja). Dvadesetu godinu samostalno na tržištu obavlja (vodi i organizuje) poslove računovodstveno-finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i poslove vođenja poslovnih knjiga.

Tokom rada stekla je stručna zvanja: ovlašćeni računovodja, revizor, stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast.

Marijan Blešić

Rukodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije- Sektor za fiskalni sistem.

Svetlana Kuzmanović Živanović

Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Komentari učesnika

Komentare učesnika obuke za saradnika za poreze i druge javne prihode možete pročitati ovde.

Program obuke za saradnika za poreze i druge javne prihode

Ovde možete pogledati progam obuke za saradnika za poreze i druge javne prihode.

Intervju sa vođom sertifikatnog programa

Pročitajte intervju koji smo obavili sa vođom sertifikatnog programa za poreze i druge javne prihode.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa sertifikacije možete pogledati ovde.

Trening

02.11.2024.-07.12.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 39 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 89.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Trening je izuzetan za one koji se prvi put susreću sa porezima. Teme su vrlo aktuelne. Mirna Stojanović
 • Sve pohvale za organizaciju, predavanja i atmosferu. Obuka mi je pomogla u radu. Radujem se nekoj novoj obuci u Vašem centru. Jelena Radenković Interšped B doo
 • Profesor je izvanredan stručnjak na datu temu. Gradivo je jasno i dobro objašnjeno pa je i meni, kao osobi sa manje iskustva i znanja na datu temu, lepo približeno. Izuzetno sam zadovoljan profesorom, predavanjem i temom. Hrana i usluga su takođe izvanredni. Miloš Milićević Podgorski doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking