Sertifikovani menadžer e - poslovanja

Tip: Sertifikacija Šifra: Trajanje: 55 h Maks. br. učesnika: 12 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Program osposobljavanja za menadžera elektronskog poslovanja i sertifikacija je razvijena na osnovu potrebe tržišta za kvalifikovanom radnom snagom iz oblasti elektronskog poslovanja koji se zasniva na utvrđenom standardu kompetencija.Ovaj program osposobljavanja prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

Programom osposobljavanja detaljno su definisane kompetencije - znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova e-menadžera, koje će biti predmet obuke koja je modularnog tipa. Takođe, sastavni deo ovog programa su i indikatori učinka/postignuća (kao deo standarda kompetencija) koji definišu profesionalne standarde- standarde dobro obavljenog posla odnosno kompetencije koje se očekuju da kandidati pokažu u toku sertifikacije.

Program je baziran na praksi rada u oblasti elektronskog poslovanja i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima elektronskog poslovanja koji omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Učesnicima obuke MNG centar stavlja na raspolaganje bazu znanja iz oblasti elektronskog poslovanja: mnoštvo materijala u elektronskom i pisanom obliku koje mogu da koriste kao dodatne materijale za učenje i istraživanje. Literatura je obimna i veoma relevantna.

Predavači su stručnjaci koji svojim svakodnevnim radom u oblasti elektronskog poslovanja dokazuju svoju profesionalnu kompetentnost. Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u oblasti elektronskog poslovanja prema standardima kompetencija.

Poslovi u oblasti elektronskog poslovanja su u sve većoj meri traženi na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama ili državnim i javnim institucijama. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak.

Ciljna grupa:

 • Poslodavci koji prepoznaju značaj i potrebu za kvalitetnim radom i za osiguranjem investicije u zapošljavanje kompetentnih izvršilaca;
 • Nezaposleni, jer sticanje kvalifikacije i razvoj veština sigurno vodi ka realnoj zapošljivosti;
 • Zaposleni, jer im omogućuje sigurnost radnih mesta, razvoj karijere, promenu zanimanja.

Cilj programa osposobljavanja:

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za podizanje nivoa stručnosti menadžmenta u cilju sticanja znanja i veština u elektronskom poslovanju.

Moduli:

 • Modul 1 – Osnovni pojmovi e-poslovanja
 • Modul 2 – Šta bi mala i srednja preduzeća trebalo da znaju o e-poslovanju
 • Modul 3 – E-Marketing
 • Modul 4 – Sistemi plaćanja
 • Modul 5 – Uštede korišćenjem interneta
 • Modul 6 – Upravljanje e-poslovanjem
 • Modul 7 – E-poslovanje u Srbiji
 • Modul 8 – Integrisanje e-poslovanja u ostatak poslovanja kompanije
 • Modul 9 – Kako IT utiče na poslovanje u preduzeću
 • Modul 10 – Koristi javnih internet servisa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • prepozna ključne odredbe e-poslovanja, njegovu funkciju i značaj
 • uvidi prednosti e- poslovanja u odnosu na tradicionalno poslovanje
 • utvrdi srukturu e-poslovanja
 • definiše pravila e- trgovine i principe kupovine, prodaje i razmene proizvoda
 • sazna mogućnosti i efekte koje pruža e –poslovanje
 • rukuje tehnikama, poslovnim modelima i mehanizmima plaćanja u e-poslovanju
 • radi sa sistemom podnošenja obrazaca u e-poslovanju
 • definiše sistem upravljanja e-poslovanjem, sistem upravljanja računovodstvenih zadataka, praćenja proizvodnog procesa, upravljanja ljudskim resursima,
 • koristi kanale i mehanizme e-marketinga,
 • kreira modele web marketinga i njihove efekte
 • prepozna tehnike merenja efekata e-marketinga
 • utvrdi poznavanje zakonskih propisa koji regulišu e-poslovanje

Dinamika izvođenja obuke:

 • radnim danima u popodnevnim satima od 17:00-20:30 časova
 • subotom od 09:30-13:30 časova

MODULI

Modul 1 – Osnovni pojmovi e-poslovanja

 • Hardver
 • Softver
 • Mreže
 • Web stranice
 • Virtuelna privatna mreža

Modul 2 – Šta bi mala i srednja preduzeća trebalo da znaju o e-poslovanju

 • E-poslovanje
 • E-trgovina
 • E-upravljanje
 • Prednosti e-poslovanja

Modul 3 – E-Marketing

 • Web stranica
 • Kako privući korisnike na web stranicu
 • Optimizacija web stranice
 • Internet oglašavanje
 • Društvene mreže
 • Bilteni elektronske pošte
 • Ostvarivanje prihoda od oglašavanja
 • Merenje učinka internet kampanje
 • Prodaja putem interneta

Modul 4 – Sistemi plaćanja

 • Internet bankarstvo

Modul 5 – Uštede korišćenjem interneta

 • Telekomunikacije
 • Smanjenje troškova nabavke

Modul 6 – Upravljanje e-poslovanjem

 • Sigurnost na internetu

Modul 7 – E-poslovanje u Srbiji

 • Okruženje u Srbiji
 • Zakonska regulativa i RS
 • Elektronski potpis
 • E-račun
 • E-poslovanje sa poreskom upravom

Modul 8 – Integrisanje e-poslovanja u ostatak poslovanja kompanije

Modul 9 – Kako IT utiče na poslovanje u preduzeću

 • Kako e-poslovanje pomaže MSP
 • Kako e-poslovanje može pmoći konkretnim preduzećima
 • Studije slučaja
 • Primeri iz prakse

Modul 10 – Koristi javnih internet servisa

 • Google analitika
 • Google Adwords
 • Društvene mreže (Facebook, LinkedIn, Tweeter)

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja.

Biće korišćene sledeće metode:

 • predavanja,
 • radionice (timski i individualni rad),
 • simulacije,
 • samostalna izrada projektnih zadataka.

Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti e-poslovanja.

Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje u trajanju od 25 časova koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Fond časova:

 • 30 časova (predavanja, radionice)
 • 25 časova (samoučenje)

Cena:

I model: osposobljavanje + sertifikacija= 65.700,00 dinara + PDV(20%)

Ova cena uključuje: izvođenje obuke, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i ručkove tokom obuka i cenu provere kompetencija- sertifikaciju.

II model: Direktan izlazak pred ispitnu komisiju- potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

 • Cena:15.700,00 dinara + PDV(20%)

Mogućnost uplate iznosa u tri jednake rate.

Maksimalan broj učesnika ograničen je na 12.

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

 

Vreme kada je formalno obrazovanje moglo da odgovori potrebama kompanija, odavno je za nama. Da biste bili uspešni menadžer E-poslovanja morate pokazati poslodavcima da posedujete veštine i znanja u praksi. Sertifikacija kompetencija je veoma popularan trend u svetu koji sve više počinje da se primenjuje i u Srbiji.

Menadžeri E-poslovanja su veoma traženi na tržištu, a profesionalna sertifikacija u oblasti E-poslovanja vam pruža jedinstvenu priliku da steknete formalnu potvrdu svojih kompetencija. Profesionalnalnom sertifikacijom unapređujete svoju karijeru, poziciju na tržištu, a potencijalno i nove zarade.

MNG Centar vam pruža šansu da steknete formalnu potvrdu svojih znanja i veština u oblasti E-poslovanja kroz MNG ProCert sistem sertifikacije prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Sertifikovanog menadžera E-poslovanja se vrši na osnovu Standarda kompetencija (pogledajte ispod).

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog menadžera E-poslovanja je moguće na osnovu dve putanje:

 • Prva putanja podrazumeva pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr.).

Za obe putanje koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog menadžera E-poslovanja:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija u assessment centru
 • Rešavanje studije slučaja
 • Razgovor sa ispitnom komisijom

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani menadžer E-poslovanja/Certified E-manager na bazi Standarda kompetencija u prilogu.

Ovo je prilika da uložite u sebe i tu priliku vam niko ne može oduzeti!

Standard kvalifikacije i katalog provere

Upoznajte se sa detaljima standarda kvalifikacije.

Trening

     
  65.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking