Sertifikovani analitičar finansijskog modeliranja i vrednovanja (VI generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 764 Trajanje: 42 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Obuka za analitičara modelovanja i vrednovanja ima za cilj da osposobi učesnike da razumeju i kreiraju snažne finansijske modele od početka do kraja. Obračuni obuhvataju:

 • prihode,
 • operativne i ostale troškove,
 • CAPEX,
 • amortizaciju,
 • izvore finansiranja i politiku raspodele dobiti
 • i naravno poreze,

što vodi u izgradnju integrisanih finansijskih izveštaja preduzeća. Model je po svojoj suštini dinamičan i može da se prilagodi za različite scenarije i ključne događaje tokom vremena.

Ovi modeli služe za praćenje tekućeg poslovanja preduzeća kao i u procesu budžetiranja za narednu godinu ili više narednih godina, tj. pomažu da se vidi gde preduzeće ide. Potom se, protokom vremena projektovani finansijski izveštaji porede sa stvarnim i vrši se analiza varijansi i donose odgovarajuće preporuke u procesu upravljanja.

U drugom delu obuke, kako bi se postigla potpuna upotreba finansijskih modela učesnici se na praktičan način osposobljavaju za određivanje diskontne stope. Kada su osposobljeni za određivanje jedne tako važne mere učesnici se osposobljavaju za primenu različitih investicionih kriterijuma u oceni investicionih projekata (IRR, NPV, itd), i primenu različitih modela za procenu vrednosti kapitala (DCF model, itd).

Obuka je visoko interaktivna i sastoji se od kombinacije metodoloških osnova, grupne diskusije, izlaganja predavača kroz prezentacije i vežbi u Excel-u koje rade učesnici.

Učesnicima su obezbeđeni neophodni Excel alati i PPT prezentacije. Pored toga učesnicima je obezbeđen pristup tržišnim podacima koji se koriste u određivanju neophodnih inputa prilikom vrednovanja kapitala i ocene investicionih projekata. U toku obuke učesnici rade projektne zadatke koji se boduju u okviru konačnog ispita. Može se zahtevati dodatni rad od kuće.

Ciljna grupa:

Svi koji žele da steknu, obnove i poboljšaju svoje veštine i znanja u finansijskom modeliranju i vrednovanju.

Moduli:

 • Modul I: Uvod u finansijsko modeliranje i vrednovanje
 • Modul II: Finansijski izveštaji i njihova projekcija
 • Modul III: Slobodni novčani tokovi
 • Modul IV: Određivanje diskontne stope
 • Modul V: Ocena investicionih projekata
 • Modul VI: Vrednovanje kapitala preduzeća

Po završetku seminara, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Primene saznanja o vodećim prilazima u finansijskom modeliranju što će im pomoći da kreiraju snažne i korisne finansijske modele;
 • Upotrebe finansijske modele u procesu budžetiranja i analizi poslovanja preduzeća;
 • Urade ocenu investicionih projekata;
 • Dobiju razumevanje procesa kreiranja vrednosti kapitala preduzeća;
 • Steknu, obnove i poboljšaju veštine potrebne za procenu vrednosti kapitala preduzeća.

Predznanje:

 • Osnovna znanja iz Excel-a
 • Osnovna znanja iz računovodstva i
 • Razumevanje analize finansijskih izveštaja
 • Poželjno je da su učesnica ili učesnik prethodno pohađali program obuke za Sertifikovanog finansijskog analitičara ili da imaju iskustva u oblasti finansijske analize.

 

Dinamika izvođenja obuke:

 • subotom od 09:30-15:00 časova

 

MODULI

UVOD  U FINANSIJSKO MODELIRANJE I VREDNOVANJE

 • Šta su finansijski modeli?
 • Zašto finansijsko modeliranje?
 • Principi finansijskog modeliranja
 • Osnovni finansijski izveštaji (bilans uspeha, bilans stanja, izveštaj o tokovima gotovine) i njihova međuzavisnost
 • Kritički osvrt na strukturu zvaničnih obrazaca finansijskih izveštaja u Republici Srbija i potreba za njihovim reklasifikovanjem prilikom finansijskog modeliranja i vrednovanja
 • Ne zaboravimo napomene uz finansijske izveštaje prilikom finansijskog modeliranja i vrednovanja
 • Šta je vrednost?
 • Pokretači vrednosti
 • Upotreba vrednovanja
 • Osnovni prilazi u vrednovanju kapitala (tehnike relativnog vrednovanja-upotreba množioca, DCF, model rezidualnog dobitka)
 • Vrednovanje investicionih projekata
 • Analiza senzitivnosti i scenario analiza

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I NJIHOVA PROJEKCIJA

 • Bilans uspeha

COGS

Čista EBITDA

Porezi

Projekcija bilansa uspeha

 • Izveštaj o tokovima gotovine

Poslovne aktivnosti

Investicione aktivnosti

Finansijske aktivnosti

Projekcija izveštaja o tokovima gotovine

 • Ostali finansijski modeli neophodni za integrisanu projekciju finansijskih izveštaja

CAPEX i amortizacija

Obrtni kapital

Izvori finansiranja i politika dividendi

 • Bilans stanja

Projekcija bilansa stanja

 • Analiza i interpretacija projektovanih finansijskih izveštaja
 • Projektni zadatak: Projekcija 3 integrisana finansijska izveštaja-bilansa uspeha, bilansa stanja i izveštaja o tokovima gotovine

SLOBODNI NOVČANI TOKOVI

 • FCFF
 • FCFE
 • Negotovinske stavke
 • Projekcija FCFF i FCFE pomoću dobitnih ostvarenja
 • Projekcija FCFF i FCFE pomoću izveštaja o tokovima gotovine
 • Projekcija FCFF i FCFE iz perspektive upotrebe slobodnog novčanog toka
 • Projektni zadatak: Projekcija FCFE za realno preduzeće

ODREĐIVANjE DISKONTNE STOPE

 • Koncept vremenske vrednosti novca
 • Rizik?
 • WACC
 • Cena sopstvenog kapitala

Bezrizična stopa

Neleverovana i leverovana beta

Premija za tržišni rizik

Premija za rizik zemlje

Premija za veličinu preduzeća

 • Cena duga
 • Specifični problemi određivanja diskontne stope za preduzeća koja posluju u Republici Srbiji
 • Projektni zadatak: Određivanje i obračun diskontne stope za realno preduzeće

OCENA INVESTICIONIH PROJEKATA

 • Investicije
 • Relevantni novčani tokovi investicionog projekta
 • Investicioni kriterijumi

NPV

IRR

Metoda povrata

Diskontovana metoda povrata

 • Analiza senzitivnosti i scenario analiza prilikom evaluacije investicionih projekata
 • Projektni zadatak: Ocena investicionog projekta-Izgradnja nove fabrike

VREDNOVANJE KAPITALA PREDUZEĆA

 • Tržišna versus knjigovodstvena vrednost kapitala
 • Vrednost preduzeća versus vrednost sopstvenog kapitala
 • Relativno vrednovanje
 • Množioci koji se najčešće koriste prilikom relativnog vrednovanja:

EV/EBITDA

P/E

P/B

P/S

P/CF

 • Veza između relativnog vrednovanja i modela DCF
 • Fundamenti koji utiču na množioce
 • Procena vrednosti kapitala preduzeća modelom komparabilnih preduzeća i komparabilnih transakcija
 • Projektni zadatak: Procena vrednosti kapitala realnog preduzeća tehnikama relativnog vrednovanja
 • Tehnike relativnog vrednovanja su lake za upotrebu ali i za greške
 • Model DCF
 • Terminalna vrednost
 • Stopa reinvesticija
 • Procena stope rasta u DCF modelu
 • Procena vrednosti kapitala pomoću dvofaznog DCF modela
 • Prednosti i nedostaci DCF modela
 • Projektni zadatak: Procena vrednosti kapitala realnog preduzeća pomoću dvofaznog DCF modela
 • Model rezidualnog dobitka
 • Koncept rezidualnog dobitka i EVA (dodata ekonomska vrednost)
 • Veza između modela rezidualnog dobitka i P/B racia
 • Stopa zadržane dobiti
 • Procena stope rasta u modelu rezidualnog dobitka
 • Procena vrednosti kapitala pomoću dvofaznog modela rezidualnog dobitka
 • Prednosti i nedostaci modela rezidualnog dobitka
 • Projektni zadatak: Procena kapitala realnog preduzeća pomoću dvofaznog modela rezidualnog dobitka

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA/PROCES SERTIFIKACIJE

Sertifikacija je veoma popularan trend u svetu koji sve više počinje da se primenjuje i u Srbiji. Obukom za analitičara modeliranja i vrednovanja, polaznici povećavaju svoje šanse za unapređenje karijere, bolje pozicioniranje ili više nivoe zarade. Takođe, sertifikacija može biti prilika za novi „poslovni identitet“ i promenu karijere kojom niste zadovoljni.

MNG Centar vam daje mogućnost da steknete formalnu potvrdu svojih znanja i veština u oblasti finansijskog modelovanja i vrednovanja kroz MNG ProCert sistem sertifikacije prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Sertifikovanog analitičara finansijskog modeliranja i vrednovanja se vrši na osnovu Standarda kompetencija.

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog analitičara finansijskog modeliranja i vrednovanja je moguće na osnovu dve putanje:

 • Prva putanja podrazumeva pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr.).

Za obe putanje koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog analitičara finansijskog modeliranja i vrednovanja:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija u assessment centru
 • Rešavanje studije slučaja

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani analitičar finansijskog modeliranja i vrednovanja / Certified Financial Model and Valuation Analyst na bazi Standarda kompetencija.

Uložite danas i omogućite sebi razvoj karijere!

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare polaznika obuka u ovoj oblasti.

Intervju sa vođom sertifikatnog programa

Ovde možete pročitati razgovor koji smo obavili sa trenerom obuke za Sertifikovanog analitičara finansijskog modeliranja i vrednovanja.

Pitanja za proveru znanja

Ovde možete pogledati jedan deo pitanja za proveru znanja iz oblasti "Ocena investicionih projekata".

Excel - procena vrednosti kapitala

Ovde možete pogledati kako je u Excel tabeli obrađene primere procene vrednosti kapitala pomoću modela diskontovanja FCFF i procene vrednosti kapitala pomoću množioca tzv. tehnike relativnog vrednovanja.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata za polaznike sertifikatnih programa možete pogledati ovde.

Trening

21.09.2024.-02.11.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 42 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 98.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking