Veštine rukovođenja

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 16 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Da li ste sigurni da poznajete veštinu rukovođenja? Ova veština može biti odlučujuća za dalji razvoj Vaše karijere.

Nažalost, mnogo je primera “iskliznuća” u karijeri, rukovodilaca koji su dobili priliku da vode male, srednje i velike organizacije, a da za to nisu bili pripremljeni.

Ova obuka će Vas pripremiti za sve izazove koje imate kao rukovodilac. Nije preterano reći da je ovo ona obuka koja menja sudbinu. Ova obuka iz rukovođenja je zasnovana na metodama i konceptima situacionog rukovođenja nastalim na Harvardu, ali ima potpuno praktičan metodološki karakter jer daje konkretne odgovore, alate, metode i modele kako i šta raditi u procesu rukovođenja.

Cilj ovog treninga je da Vam pruži alate i tehnike koji su neophodni za poziciju rukovodioca. Ovladaćete veštinama koje će Vam pomoći da razumete svoju ulogu, bolje komunicirate sa zaposlenima, da procenite razvojni nivo zaposlenih i podržite ih u razvoju, da upoznate i ovladate različitim stilovima rukovođenja, da pravilno date i primite pozitivan i negativan feed back, da motivišete zaposlene na pravi način odnosno da ih pravilno vodite ka rezultatima.

Program je baziran na najboljoj praksi razvoja liderskih kompetencija u svetu kroz situacioni pristup rukovođenju.

Trening se realizuje kroz veliki broj praktičnih vežbi i interaktivan rad.

Uložite u ovu obuku koja će Vaš život kao rukovodioca učiniti lepšim i lakšim!

Cilj treninga:

Cilj treninga je razvoj znanja i veština neophodnih za upravljanje ljudima.

Ciljna grupa:

Rukovodioci na različitim nivoima i svi zainteresovani za unapređenje veština rukovođenja.

Teme:

I Dan:

 • Uloga rukovodioca
  • Pojam rukovođenja
  • Razumevanje promena u odgovornostima kroz koncepte Leadership i Performance Pipeline-a
  • Značaj uspešne tranzicije
 • Razvoj zaposlenih
  • Odgovornost za razvoj zaposlenih
  • Proces razvoja zaposlenih
  • Definisanje očekivanja od strane zaposlenih
  • Procena razvojnog nivoa
  • Identifikovanje razvojnih potreba
  • Pravljenje razvojnog plana
 • Situacioni pristup rukovođenju
  • 4 tipa zaposlenih (zna-hoće…ne zna-neće)
  • Prilagođavanje stilova rukovođenja tipovima zaposlenih
  • Postavljanje prioriteta i Matrica kritičnih zadataka

II Dan

 • Davanje povratne informacije
  • Pojam i značaj povratne informacije
  • Vrste povratnih informacija
  • Preduslovi konstruktivne povratne informacije
  • Zlatna trijada – model konstruktivne povratne informacije
  • Modeli davanja pozitivne i negativne povratne informacije
  • Prepreke davanju povratne informacije i prevazilaženje ovih prepreka
 • Motivisanje zaposlenih
  • Pojam i značaj motivisanja zaposlenih
  • Priroda motivacije i motivacioni modeli
  • Kako prepoznati motivacione faktore?
  • Motivatori i demotivatori
  • Priroda motivacije – spoljašnja i unutrašnja motivacija
  • Priroda motivacije i poslovni kontekst
  • Motivisanje – Organizacioni nivo
  • Motivisanje – Individualni nivo

 Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Zna zbog čega je rukovođenje značajno u poslovnom okruženju;
 • Definiše različite tipove rukovodilaca i njihove karakteristike;
 • Izvrši uspešnu tranziciju u radnu ulogu rukovodioca;
 • Uspostavi proces razvoja zaposlenih u organizaciji;
 • Definiše četiri razvojna nivoa zaposlenih i prepozna ključne tačke procene razvojnog nivoa;
 • Samostalno izradi razvojni plan zaposlenih;
 • Prilagodi sopstveni stil rukovođenja tipu zaposlenog;
 • Primeni matricu kritičnih zadataka u postavljanju prioriteta;
 • Zna koje su vrste povratnih informacija i zašto je značajno da ih uputi na pravi način;
 • Obezbedi preduslove za davanje konstruktivne povratne informacije;
 • Primeni konkretne modele i tehnike u davanju pozitivne i negativne povratne informacije;
 • Prevaziđe prepreke davanju povratne informacije;
 • Primeni tehnike motivisanja zaposlenih u poslovnom okruženju;
 • Utvrdi uticaj različitih motivacionih faktora na zaposlene;
 • Proceni prirodu lične motivacije i motivacije u poslovnom kontekstu za zaposlene;
 • Primeni odgovarajuće motivatore na ličnom i organizacionom nivou.

 

Trener:

Specijalista za razvoj zaposlenih i psihoterapeut. Ima desetogodišnje iskustvo u razvoju zaposlenih svih nivoa koje je stekla radeći u konsultantskim agencijama i velikim internacionalnim kompanijama kao što su Coca – Cola Hellenic i Vip mobile. 

Sertifikovani je trener programa Situaciono rukovođenje II (The Ken Blanchard Companies), konstruktivistički koučing psiholog (ISCP), koučing psiholog Transakcione analize (ITAA) i Integrativni timski kouč (Koučing centar).

Ima veliko iskustvo u radu sa domaćim i internacionalnim kompanijama.

Audio komentari učesnika

Poslušajte utiske polaznika koji su prisustvovali na ranijim terminima ovog treninga.

Komentari polaznika

 Pročitajte komentare polaznika koji su prisustvovali ranijim terminima ovog treninga.

Razumevanje stilova liderstva - Izvod iz treninga sa vežbama i simulacijama

 Ako želite da uspete kao lider, potrebno je da usvojite stl liderstva koji Vam najviše "leži" i  odgovara okolnostima Vašeg posla. U dokumentu pročitajte sve o stilovima liderstva.

Izvod iz treninga Eliminatori stresa sa praktičnim alatima

Rukovođenje nosi određen stepen stresa. Kroz ovaj dokument naučite kako da upravljate i pobedite stres na radnom mestu.

Delegiranje - Izvod iz treninga sa alatima za rad

 Uspešan rukovodilac mora da delegira. Naučite kako da uz pravilno delegiranje adekvatno upravljate zaposlenima i poslovnim aktivnostima.

Stilovi rukovođenja

Ovde možete preuzeti upitnik za utvrđivanje stilova rukovođenja. Njegovim popunjavanjem doći ćete do zaključka da li ste više orijentisani na rezultat ili na ljude. Legitimno je i jedno i drugo, ali dobar balans je najbolji.

Pregled uloge rukovodioca (ROLE MODEL) sa kompetencijama i indikatorima učinka

Predstavljamo Vam indikatore procene učinka prema oblastima kompetentnosti. Pogledajte koje kompetencije morate posedovati kako biste bili uspešan rukovodilac i lider u svojoj oblasti.

Koji stil rukovođenja Vas najbolje opisuje?

Ovaj test pomaže pojedincima da postanu svesniji svog stila rukovođenja i uticaju istog na druge ljude.

Learning to live with Complexity

Predstavljamo Vam članak na temu upravljanja kompleksnim organizacijama koji je objavljen u časopisu Harvard Business Review. Članak Vam dajemo u izvornom obliku na engleskom jeziku, kako biste se upoznali sa najboljom svetskom praksom i problemima koji karakterišu kompleksno poslovno okruženje.

Činjenice o lidersvu

Ovde možete pročitati članak "Činjenice o liderstvu".

Menadžerske kompetencije za prevenciju i smanjenje stresa na poslu

 Pogledajte za date kompetencije koji primeri ponašanja menadžera su očekivani a koji su nepoželjni u poslovnom okruženju.

Trening

09.10.2024.-10.10.2024. 09:30 - 16:00 Br. sati: 16 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 43.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Prezadovoljan sam organizacijom i dinamikom samog treninga. Preporuka za predavača. Rade Antić TRIM d.o.o.
 • Izuzetan trening sa velikom primenom u praksi. Organizacija i okruženje takođe veoma dobri. Tatjana Đorđević, Menadžer administracije Omnico Distribucija
 • Predavač je vrlo kompetentan, trening svrsishodan, jako zanimljiv i pruža primenljivo znanje. Biljana Dmitrić, HR sektor PS Fashion Čačak
 • Drago mi je da sam učestvovala na ovakvom treningu. Izvukla sam dosta pouka i nadam se da će mi pomoći u daljem rukovođenju. Sve pohvale za trening. Milijana Brnić Market as

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking