Revizorski pristup i metodologija u postupku revizije EU fondova / Audit Approach and Methodology in auditing EU funds

Tip: Trening Šifra treninga: 701 Trajanje: 9 h Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Revizija sistema / Revizija operacija-projekata / Revizija praćenja izvršenja preporuka/

„On-the-spot“ kontrola / Indikatori učinka /

 System Audit / Audits of Operations / Follow up Audit /

On-the-spot Control / Performance indicators / 

 

U cilju efikasnog sprovođenja EU projekata, revizori će učesnicima na praktičnim primerima pružiti smernice o tome na šta bi trebalo da obrate pažnju i dati savete kako da projekat bude uspešan i sa stanovišta revizora.

In order to implement projects efficiently, the auditors will, on practical examples, provide guidelines to participants what to pay attention on and give advices on how to make the project successful from the auditor`s point of view.

Cilj treninga:

Trening je organizovan kako bi se učesnicima približile specifičnosti revizorskog pristupa i metodologije revizije sredstava iz EU fondova i ukazalo na najčešće rizike i izazove u postupku upravljanja  EU fondovima.

Training goal:

This training is organized to cover the specific audit approach and methodology in audit of EU funds as well as most common risks and challenges that one can face in the process of dealing with EU funds.

Napomena/Note: Trening se izvodi na engleskom jeziku / Language of the course will be English.

Ciljna grupa:

Interni revizori kod korisnika javnih sredstava, revizori revizorskih tela (Državna revizorska institucija, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU), Centralna jedinica za harmonizaciju, rukovodioci i zaposleni u organizacionim jedinicama međunarodne saradnje i evropskih integracija na poslovima planiranja, pripreme, programiranja, ugovaranja, finansiranja, sprovođenja, praćenja, kontrole, ocenjivanja i izveštavanje o projektima koji se realizuju iz fondova EU, predsednici lokalnih samouprava i rukovodioci institucija zaduženih za implementaciju EU projekata.

Target group:

Internal Auditors in the Public sector, auditors of audit bodies (State Audit Institution, Audit Authority Office of EU Funds), Central Harmonization Unit, Managers and employees of International cooperations and European Integration Units responsible for planning, preparing, programming, contracting, financing, implementing, monitoring and control, evaluation and reporting of EU funded projects, Presidents of Local-self Governments and Heads of Institutions responsible for the implementation of EU projects.

Teme:

 • IPA mogućnosti finansiranja, rizici i izazovi
 • Revizorski pristup i metodologija revizije sistema, revizije operacija-projekata, revizija praćenja izvršenja preporuka sa naglaskom na „on the spot“ kontrole
 • IPA 1 i IPA 2 izazovi u postupku planiranja revizorskih aktivnosti (moguća preklapanja)
 • Zatvaranje IPA programa – izazovi i mogući problemi
 • Planiranje revizije/Strategija revizije
 • Važnost verifikacije indikatora učinka
 • Važnost kontrole prvog nivoa i „on the spot“ kontrole od strane nadležnih Ministarstava/CFCU
 • Uloga internih revizora u postupku revizije EU fondova

Topics:

 • IPA financing possibilities, risks and challenges
 • Audit approach and methodology for System Audits, Audits of Operations and Follow up audits with specific emphases to on-the-spot controls
 • IPA 1 and IPA 2 challenges in planning audit activities (possible overlapping)
 • Closure of the IPA programmes - challenges and possible problems
 • Audit Plan / Audit Strategy
 • Importance of verification of performance indicators
 • Importance of first level control and on-the spot checks by Line Ministries / CFCU
 • Тhe Role of Internal Auditors in the process of Auditing of EU funds
Žarko Vojnić

Obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja u Državnoj revizorskoj Instituciji Republike Srbije. Takođe, poseduje višegodišnje iskustvo na poslovima revizije sistema.

Diplomirani je ekonomista i magistar nauka iz interdisciplinarnih oblasti evropskih studija Univerziteta u Novom Sadu.

Gospodin Vojnić je ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru sa više od 7 godina iskustva na poslovima interne i eksterne revizije. Obavlja funkciju predsednika Udruženja ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru.  

Aktivno je kao trener održavao radionice u Ministarstvima na temu identifikovanja poslovnih procesa, ciljeva i rizika, procene rizika, izrade registra rizika i Strategije upravljanja rizicima. Na projektu finansiranog od strane EU obučavao je zaposlene u Javnim tužilaštvima na temu finansijskog upravljanja i kontrole.

Ministarstvo finansija ga je 2012. godine uputilo u radnu posetu Sektora interne revizije Ministarstva finansija i Državne revizorske institucije Estonije. Pored srpskog govori engleski i nemački jezik.

Performs financial and compliance audit within State Audit Institution of Serbia. He also has a wide experience in system audit.

He is a Graduate Economist and a Magister of Interdisciplinary Field of European Studies from the University of Novi Sad.

Mr. Vojnić is Certified Internal Auditor in the Public Sector with more than 7 years of experience as external and internal auditor. He is the president of Serbian Association of Certified Public Internal Auditors.

He actively held workshops in Ministries related to identification of business processes, goals and risks, risk assessment, preparation of a risk register and a risk strategy. During EU funded project he trained the Public Prosecutor`s stuff on Financial Management and Control system (FMC).

In 2012. he was selected by the Ministry of Finance of Serbia to visit Estonian Ministry of Finance Internal Audit and Internal Control Unit as well as Estonian State Audit Institution as exchange of experience program. Beside Serbian he speaks English and German language.

Program seminara

Ovde možete pogledati detaljan program održavanja seminara.

Trening

     
  35.400,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking