Rad od kuće, prekovremeni rad, smenski rad, klizno radno vreme i odmori

Tip: Trening Šifra treninga: 497 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se
 • Nailazite na poteškoće u razumevanju radnog vremena kod poslova sa povećanim rizikom?
 • Da li na ispravan način vršite preraspodelu radnog vremena?
 • Imate nedoumice u vezi sa dužinom i obračunom prekovremenog rada?
 • Želite da se kroz interaktivni odnos sa predavačem upoznate sa novim propisima iz ove oblasti?

Da bi zadovoljili zakonski okvir morate u ugovoru o radu ili aneksu ugovora o radu, imati navedeno izdvojeno mesto rada (npr. za rad od kuće). U proceni rizika morate navesti da vam zaposleni privremeno ili povremeno "rade od kuće".

U praksi su primetna nerazumevanja i pogrešna primena zakonskih uslova za organizaciju radnog vremena, naročito kada se radi o preraspodeli radnog vremena, radu od kuće, radu u smenama i radu noću.

Ovaj seminar će vam kroz upoznavanje sa novinama i analizom postojećih propisa iz ove oblasti, što podrazumeva izradu akata poslodavaca i donošenje rešenja o pravima zaposlenih kako bi se zakon pravilno primenjivao dati odgovor na pitanja koja vas muče.

Ciljna grupa:

Direktori, vlasnici preduzeća, šefovi pravne službe, šefovi kadrovske službe/ljudskih resursa, zaposleni u pravnoj službi, zaposleni u kadrovskoj službi/ljudskim resursima i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Teme:

Radno vreme

 • Puno i nepuno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme- poslovi sa povećanim rizikom-stručna analiza
 • Prekovremeni rad- dužina trajanja i način obračuna
 • Raspored radnog vremena- novine u zakonu
 • Rad od kuće
 • Noćni i smenski rad – pojam, zabrane i ograničenja
 • Preraspodela radnog vremena – razlikovanje u odnosu na prekovremeni rad, rad u smenama i turnusima

Odmori i odustva

 • Odmor u toku dnevnog rada
 • Dnevni odmor
 • Nedeljni odmor
 • Godišnji odmor – pravo i obaveza, dužina, srazmerni deo, korišćenje u delovima
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Plaćeno, neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa
Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika sa prethodnih seminara na temu radnog vremena, odmora i odsustva.

Trening

26.12.2023. 14:00 - 17:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 18.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Bilo je korisno i zanimljivo, očekivanja su ispunjena u potpunosti i dosta toga se potvrdilo u daljem radu i praksi. Milica Lukić, Stručni saradnik za kadorve Narodno pozorište u Beograd
 • Moja očekivanja su ispunjena, jako sam zadovoljna. Nastavite ovako. Adriana Sušić, Stručni saradnik za administrativne poslove Hypo Alpe Adria
 • Veoma korisno iskustvo. Teme su adekvatno obrđene, dobila sam odgovore na sve nedoumice sa kojima sam došla na seminar. Danijela Stojanović, Menadžer za kadrovske poslove DM Drogerie
 • Sjajan seminar, vrlo detaljno i jasno razrađena sva pitanja iz ove oblasti. Predavač profesionalan i odličan poznavalac ove oblasti. Dušica Mihajlović, Šef odeljenja administracije ljudskih resursa Marfin banka

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking