Radionica za praktični rad na portalu Centr. registra obaveznog socijalnog osiguranja -CROSO

Tip: Trening Šifra treninga: 397 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Cilj radionice je da sistematizuje znanja i veštine potrebne za efikasan rad na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Između ostalih će biti obrađena i nova funkcionalnost Portala koja se odnosi na pregled doprinosa za period od marta 2014. godine pa nadalje. Rad na Portalu Centralnog registra često sa sobom nosi greške koje dovode do problema kako tehničke tako i pravne prirode pa će na radionici biti ukazano i na neke od ovih tipičnih grešaka prilikom rada na Portalu Centralnog registra kao i rešenja i pojašnjenja datih grešaka.

Polaznicima radionice će biti pojašnjeno kako da na sistematizovan način popunjavaju elektronske prijave i obavezna polja, vrše slanja prijave u bazu Centralnog registra, čuvaju i štampaju MA obrasce, prijavljuju članove porodice na obavezno socijalno osiguranje...

Ciljna grupa:

Sva pravna lica i preduzetnici.

Teme:

 • Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a. Praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala CR-a

 • Automatska overa zdravstvenih kartica.Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija ,vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica

 • Rad na portalu Centralnog registra i pristup elektronskoj prijavi: princip dodele ovlašćenja u sistemu Centralnog registra i registracija na portalu (objašnjenje toka registracije)
 • Opis i praktično objašnjenje svake od funkcionalnosti pojedinačno:

o   Prijava: Objašnjenje načina popunjavanja elektronske prijave

o   Prijava članova porodice: objašnjenje načina prijavljivanja i odjavljivanja na obavezno socijalno osiguranje osiguranih lica

o   Pregled/Promena/Odjava: objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost, pregled zaposlenih, korisnički nalog, opšti podaci

o   Promena – objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost

o   Storniranje pogrešno unete prijave

 • Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar (pregled i funkcionalnost sajta CR-a): pristup informacijama od javnog značaja, izdavanje Uverenja u cilju ostvarivanja prava na povraćaj dela poreza i doprinosa i Uverenja u vezi upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo.
 • Analiza spornih situacija kroz primer prijave, promene i odjave osiguranog lica kao i pregled željenog M obrasca

o   Nova funkcionalnost Portala Centralnog registra: Pregled doprinosa za period od marta 2014. pa nadalje

 • Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (promene u uslovima za sticanje prava na starosnu penziju, prevremena penzija...)
 • Najčešće greške koje se javljaju na Portalu Centralnog registra, prikaz najčešćih grešaka koje se javljaju korisnicima, pešenje i pojašnjenje datih grešaka
Audio komentari učesnika treninga

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih treninga na temu podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje putem portala Centralnog registra.

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati komentare učesnika prethodnih seminara na ovu temu.

Trening

16.03.2023. 14:00 - 18:30 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Odlično organizovan trening, tema je aktuelna, koncizno je predstavljena -neophodnim podacima bez suvišnih detalja. Ana Lučić, enadžer za ljudske odnose Tetra Pak
 • Sve pohvale za organizaciju treninga. Manje grupe su, po mom mišljenju, efektivne upravo zbog razmene iskustava i pitanja koje možemo postaviti i o kojima možemo diskutovati. Alisa Demendi, HR/Payroll Specialist West Pharmaceutical Services doo
 • U potpunosti sam zadovoljna treningom, od osoblja koje je veoma ljubazno, do predavača koji su dobri, temeljni i strpljivi. Maja Damljanović, ravni i kadrovski sektor, Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti
 • Kompetentni treneri i sa nestrpljenjem čekam da počnem da koristim novu veštinu koja će mi uštedeti veliki deo radnog vremena. Siniša Amidžić, Kadrovska služba Raiffeisen bank a.d. Beograd

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking