Računovodstvo u kontrolingu

Tip: Trening Šifra treninga: 43 Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Međunarodni računovodstveni standardi su globalni jezik biznisa. Kontroleri koji se nalaze između računovođa i menadžmenta moraju da razumeju ovaj jezik kako bi menadžmentu preneli istinitu i objektivnu sliku o imovini, obavezama, kapitalu, uspešnosti i novčanim tokovima preduzeća.

Pravilna primena MSFI podiže kvalitet upravljanja. Primena MSFI je složena jer uključuje prosuđivanja, anticipaciju neizvesnosti, diskreciju i kontroleri moraju biti svesni ovoga kada koriste pokazatelje u čijem obračunu se koriste informacije iz finansijskih izveštaja. Na ovom seminaru MSFI će se posmatrati iz aspekta kontrolinga, i kroz praktične primere će se prikazati primena delova pojedinih standarda koje svaki kontroler mora da zna kako bi kreirao dobru osnovu za obavaljanje svojih zadataka.

Na seminaru će biti posvećena posebna pažnja sastavljanju bilansa uspeha po funkcionalnom metodu i izveštaja o tokovima gotovine po indirektnoj metodi.

Ciljna grupa:

Zaposleni u kontrolingu, finansijama, internoj reviziji i računovodstvu, kao i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:

Razumevanje MRS/MSFI u kontrolingu.

Teme:

 • Osnovni finansijski izveštaji (MRS 1, MRS 7)
 • Zašto kontroler mora da čita napomene uz finansijske izveštaje?
 • Praktičan primer: sastavljanje bilansa uspeha po funkcionalnom metodu
 • Praktičan primer sastavljanje izveštaja o tokovima gotovine po indirektnoj metodi
 • Da li se poslovni dobitak može pročitati sa lica bilansa uspeha?
 • Reklasifikacija bilansa stanja i bilansa uspeha pripremljnih prema MRS 1 za potrebe kontrolinga
 • Priznavanje prihoda (osvrt na novi MSFI 15)
 • Početno priznavanje materijalne i nematerijalne imovine (MRS 16, MRS 38)
 • Revalorizacija
 • Amortizacija (metode, iznos koji se amortizuje, period amortizacije)-uticaj na poreski bilans i finansijske pokazatelje koje koriste kontroleri
 • Umanjenje vrednosti imovine (MRS 36)
 • Diskontovanje novčanih tokova i kako odrediti diskontnu stopu u Republici Srbiji
 • Finansijska sredstva (osvrt na novi MSFI 9)
 • Otpis potraživanja
 • Zalihe, MRS 2 (nabavna vrednost/cena koštanja, alokacija direktnih i indirektnih troškova, neto ostvariva vrednost)
 • Rezervisanja, MRS 37 (priznavanja i merenje)-uticaj na poreski bilans i finansijske pokazatelje
 • Odloženi porezi (MRS 12)
 • Kako otkriti poslovne i finansijske rizike pomoću finansijskih izveštaja pripremljenih prema MRS/MSFI?
 • Uticaj izbora računovodstvenih politika i/ili primene agresivnog računovodstva na pokazatelje koji se koriste u kontrolingu.

Po završetku, polaznik je osposobljen da:

 • Razume principe i osnove za vrednovanje, kao i probleme vezane za priznavanje i prikazivanje pojedinih pozicija u finansijskim izveštajima,
 • Sastavi bilans uspeha prema funkcionalnoj metodi,
 • Sastavi izveštaj o tokovima gotovine prema indirektnoj metodi,
 • Prepozna značaj napomena uz finansijske izveštaje,
 • Reklasifikuje bilans stanja i bilans uspeha za potrebe kontolinga,
 • Razume razliku između računovodstvene i ekonomske realnosti preduzeća,
 • Prepozna razlike između računovodstvenih i poreskih pravila,
 • Razume uticaj odabira računovodstvenih politika na finansijski položaj i uspešnost preduzeća,
 • Razume uticaj agresivnog računovodstva na finansijski položaj i uspešnost preduzeća.
Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Audio komentari učesnika

Ovde možete čuti komentare učesnika treninga.

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih treninga.

Trening

01.04.2024.-02.04.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 44.200,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
09.09.2024.-10.09.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 44.200,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
11.12.2024.-12.12.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 44.200,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Na prvom mestu želim da pohvalim osoblje centra za ljubaznost.Seminar je bio odličan, tema je bila dobra, kompletna i svakako će mi ovo pomoći u bududem radu. Organizacija je odlična. Brinela Kostić Mikroelektronika d.o.o.
 • Predavač je divan! Neosporno znanje koje ima, način na koji interpretira, drži pažnju, daje mnogo primera iz prakse. Sve pohvale i divljenje. Anja Aćimović A.S.A. EKO d.o.o.
 • Seminar je bio sadržajan, predavač je jasno i stručno izlagao i uspevao je da animira slušaoce i podstakne diskusiju. Brankica Knežević Galenika a.d.

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking