Računovodstvo hartija od vrednosti - poreski i računovodstveni aspekti

Tip: Trening Šifra treninga: 7 Trajanje: 12 h Zahtev za in-house Cena i lokacija

Razvojem organizovanog finansijskog tržišta u našoj zemlji došlo je i do povećanog obima trgovanja sa raznim oblicima hartija od vrednosti. Veliki broj poslovnih subjekata drži hartije od vrednosti u svom portfelju i ostvaruje određene prinose od njih. U trgovanje sa vrednosnim papirima se, poslednjih godina, pored banaka, osiguravajućih društava, investicionih fondova i dobrovoljnih penzijskih fondova, uključio i veliki broj preduzeća i drugih pravnih lica koja višak novčanih sredstava plasiraju u finansijske plasmane i hartije od vrednosti.

Računovodstveno praćenje svih transakcija sa hartijama od vrednosti predstavlja jednu od najsloženijih oblasti računovodstva. Različite kategorije finansijskih instrumenata i hartija od vrednosti se na različit način vode u poslovnim knjigama, knjiže na različitim kontima i procenjuju po različitim vrednostima. Neke hartije od vrednosti vode se po nabavnoj vrednosti, neke po amortizovanoj, neke po tekućoj tržišnoj, a neke po nominalnoj vrednosti i to na različitim kontima, u nekim slučajevima kao dugoročne, a u drugim kao kratkoročne stavke. Zato je važno potpuno poznavanje i ispravna primena svih računovodstvenih metoda prikazivanja i vrednovanja hartija od vrednosti, kao i relevantnih poreskih propisa.

Ciljna grupa:                                                           

Knjigovođe, računovođe, eksterni i revizori, poreski inspektori, brokeri, dileri, berzanski analitičari, lica koja trguju hartijama od vrednosti na berzi.

Cilj treninga:

Sticanje znanja o računovodstvenim i poreskim aspektima transakcija sa hartijama od vrednosti jednoj od najkompleksnijih oblasti u savremenom poslovanju

Teme:

 • Klasifikacija hartija od vrednosti prema Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
 • Klasifikacija hartija od vrednostima prema Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS 32 i MRS 39)
 • Računovodstvo učešća
 • Računovodstvo hartija od vrednosti koje se drže do dospeća
 • Računovodstvo hartija od vrednosti kojima se trguje
 • Računovodstvo hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
 • Primena MSFI 7 Finansijski instrumenti: obelodanjivanja
 • Poreski tretman transakcija sa hartijama od vrednosti (porez na prenos apsolutnih prava, kapitalna dobit, poreska oslobođenja)

Trening

     
  27.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking