Prinudna naplata sa računa pravnih lica i preduzetnika - Kako naplatiti potraživanja od dužnika u blokadi

Tip: Trening Šifra treninga: 394 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

*Mogućnost sprovođenja kompenzacije u uslovima blokade računa- pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda*

U današnjem poslovnom okruženju, efikasna naplata potraživanja od dužnika koji su u blokadi predstavlja izazov za mnoga pravna lica i preduzetnike.

Naš trening je dizajniran da vam pruži sveobuhvatno znanje i praktične veštine koje su vam potrebne da uspešno izvršite prinudnu naplatu i osigurate svoja potraživanja.

Problematika koja se dešava u praksi:

 • Problemi u vezi sa ugovorom o jemstvu, posebno solidarnim jemstvom, za ugovore u privredi.
 • Nedostatak znanja o naplati menice koja nije registrovana kroz sudski postupak.
 • Nejasnoća oko redosleda naplate potraživanja i nedostatak informacija o promeni redosleda radi brže naplate, posebno kroz sudski postupak naplate menice.
 • Nepoznavanje propisa koji uređuju prinudnu naplatu sa računa pravnih lica i preduzetnika, što dovodi do neefikasnog postupka naplate.
 • Komplikovanost postupka i organa prinudne naplate, što može dovesti do zastoja ili sporosti u naplati potraživanja.
 • Izazovi vezani za izdavanje trasirane menice ili menice sa avalom pravnog lica radi naplate od novog dužnika ili avaliste koji nije u blokadi.
 • Rizici i pogodnosti preuzimanja meničnih obaveza bez korišćenja pečata meničnog dužnika ili meničnog poverioca.
 • Pravne nedoumice oko kompenzacije u uslovima blokade računa jednog ili oba učesnika, iako je Vrhovni kasacioni sud potvrdio mogućnost kompenzacije.

Naša rešenja:

 • Detaljno upoznavanje sa propisima koji regulišu prinudnu naplatu sa računa pravnih lica i preduzetnika.
 • Obuka o postupku i organima prinudne naplate radi efikasnog vođenja postupka.
 • Analiza i usvajanje novih strategija za promenu redosleda naplate u cilju ubrzane naplate potraživanja.
 • Saveti i praktične smernice za izdavanje menica radi efikasne naplate od novih dužnika ili avalista.
 • Obuka o procedurama za naplatu menica koje nisu registrovane kroz sudski postupak.
 • Saveti o rizicima i prednostima preuzimanja meničnih obaveza.
 • Edukacija o pravnim aspektima ugovora o jemstvu, posebno solidarnom jemstvu, za ugovore u privredi.
 • Razjašnjavanje pravnih nedoumica oko kompenzacije u uslovima blokade računa jednog ili oba učesnika.

Naš trening je interaktivan i prilagođen praktičnim potrebama učesnika.

Ne propustite priliku da unapredite svoje veštine u naplati potraživanja i osigurate finansijsku stabilnost vaše organizacije.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, šefovi računovodstva, knjigovođe, komercijalisti, a posebno pravnici koji se bave naplatom potraživanja.

Cilj seminara:

Praktično osposobljavanje za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.

Teme:

 • Propisi koji uređuju prinudnu naplatu sa računa pravnih lica i preduzetnika;
 • Postupak i organi prinudne naplate;
 • Redosled naplate potraživanja i promena redosleda u cilju obezbeđivanja brže naplate, pre svega kroz sudski postupak naplate menice;
 • Izdavanje trasirane menice u cilju naplate od novog dužnika koji nije u blokadi;
 • Izdavanje menice sa avalom pravnog lica, radi naplate od avaliste koji nije u blokadi;
 • Naplata menice koja nije registrovana kroz sudski postupak;
 • Rizici I pogodnosti preuzimanja meničnih obaveza bez korišćenja pečata meničnog dužnika ili meničnog poverioca
 • Ugovor o jemstvu- posebno solidarnom jemstvu( jemac platac) za ugovore u privredi
 • Pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda da ugovor o kompenzaciji ne proizvodi ništavost pravnog posla kompenzacije u uslovima blokade računa jednog ili oba učesnika( kompenzacija je moguća)
 • Založno pravo na pokretnim stvarima;
 • Razmena;
 • Završna razmatranja.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • po završenoj obuci polaznici će biti osposobljeni da samostalno preduzimaju postupke i radnje u cilju brže naplate potraživanja od dužnika u blokadi i da za već nastala potraživanja pribave od dužnika instrumente obezbeđivanja plaćanja koji će im omogućiti naplatu potraživanja, odnosno povoljniji redosled naplate.

 

Ivana Barać

dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Audio komentari učesnika

Poslušajte komentare učesnika treninga održanog na ovu temu.

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara na ovu temu.

Trening

27.08.2024. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 21.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
27.11.2024. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 21.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma korisno izlaganje sa praktičnim primerima. Pružene su nam inofrmacije koje de nam sigurno koristiti u prevazilaženju problema sa dužnicima u blokadi. Bogdanka Končarević Katreks d.o.o.
 • Zanimljiv i energičan predavač, dobro pripremljen seminar. Izuzetno sam zadovoljna. Organizacija za svaku pohvalu. Katarina Simikić Katronval doo
 • Seminar organizovan na visokom nivou. Predavač odličan, obrađene teme od izuzetnog značaja za poslovanje privrednih društava. Dobili smo informacije koje nije moguć naći u literaturi. Vera Štrbić Inpharm Co doo
 • Dinamično, široko obuhvadena tema i kompletno pokrivena. Navođenje zakona koji si značajni za razumevanje teme. Biljana Dubić Dunav Osiguranje a.o.d.

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking