Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Tip: Trening Šifra treninga: 494 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji je u primeni od maja 2009. godine. U skladu sa Zakonom, poslodavac koji ima obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom jeste:

 • svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ima najmanje 20 zaposlenih lica i ne smatra se novoosnovanim poslodavcem u skladu sa Zakonom,
 • Republika Srbija za zaposlene u državnim organima,
 • autonomna pokrajina za zaposlene u pokrajinskim organima i
 • jedinica lokalne samouprave za zaposlene u organima jedinice lokalne samouprave.

Pod zaposlenim licem podrazumeva se lice koje je u radnom odnosu, u skladu sa propisima o radu i kao takvo je prijavljeno na osiguranje.

Osoba sa invaliditetom jeste lice koje ima status osobe sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, odnosno svako lice koje je već steklo status osobe sa invaliditetom kao i lice kome se izvrši procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja i na taj način stekne status osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom.

Na seminaru ćete razrešiti sva sporna pitanja koja su se javila primenom zakonskih propisa u praksi i bićete u prilici da, kroz interakciju sa vrhunskim stručnjakom u ovoj oblasti, unapredite postojeću praksu u okviru svoje kompanije.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa merama podsticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, postupkom procene radne sposobnosti i vrstama rešenja nakon izvršene procene radne sposobnosti; načinima izvršavanja obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom i drugim pitanjima u vezi primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona.

Ciljna grupa:

Poslodavci koji su u obavezi da zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Teme:

 • Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom,
 • Procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom,
 • Mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Izvrši obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
 • Poznaje različite načine izvršavanja obaveze ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa Pravilnikom o načinu izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načine dokazivanja izvršavanja te obaveze;
 • Proceni radnu sposobnost osobe sa invaliditetom prema Pravilniku o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti, mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja;
 • Primeni mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Sanja Gavranović

viši savetnik, rukovodilac Grupe za normativne, upravne i upravno nadzorne poslove za oblast zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking