Primena MRS 2 - Zalihe

Tip: Trening Šifra treninga: 35 Trajanje: 6 h Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

U većini trgovinski i proizvodnih firmi zalihe materijala, robe, nedovršenih i gotovih proizvoda predstavljaju najznačajniji deo poslovne imovine i najveću stavku u finansijskim izveštajima. Najveći broj poslovnih promena u preduzeću odnosi se na poslovne promene sa zalihama. Glavni poslovni ciklusi su ciklus nabavke, ciklus proizvodnje i ciklus prodaje.

Veliki broj dokumentacije i poslovnih promena na zalihama nameće potrebu njihovog tačnog, pravilnog i blagovremenog knjiženja i knjigovodstvenog evidentiranja u skladu sa važećim računovodstvenim i poreskim propisima od kojih je najvažniji MRS 2 Zalihe.

Greške u obračunu zaliha rezultuju u materijalno značajnim pogrešnim iskazima u finansijskim izveštajima i plaćanju novčanih kazni, plaćanju većeg poreza i zatezne kamate.   

Ilustrativni primeri:                   

Ciljna grupa:

Računovođe, interni i eksterni revizori, poreski savetnici, poreski inspektori, finansijski konsultanti.

Cilj seminara:

Savladavanje i primena svih odredbi MRS 2 Zalihe.

Teme:

 • Osnovni elementi MRS 2 Zalihe
 • Koji troškovi se uključuju u nabavnu cenu/cenu koštanja zaliha?
 • Koji troškovi se ne mogu uključiti u nabavnu cenu/cenu koštanja zaliha?
 • Vođenje zaliha robe u toku godine po prodajnim cenama i obračun razlike u ceni
 • Vođenje zaliha po planskim cenama u toku godine
 • Primena metode ponderisane prosečne cene
 • Primena FIFO metode za obračun izlaza zaliha
 • Obezvređenje zaliha – svođenje na neto prodajnu vrednost
 • Rashodovanje zaliha
 • Obelodanjivanje informacija o zalihama u Napomenama uz finansijske izveštaje
 • Poreske implikacije MRS 2 Zalihe
 • Analiza koeficijenata obrta zaliha

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U potpunosti primeni sve zahteve i odredbe MRS 2 Zaliha i izvrše tačan i pravilan obračun zaliha u toku i na kraju godine.

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

MRS 2: Zalihe – Kako da računovodstveno obuhvatimo imovinu primljenu besplatno prema MSFI

Koji su najčešći problemi kao i načini za njihovo rešavanje u računovodstvenom obuhvatanju imovine primljene besplatno prema MSFI?

MRS 2: Zalihe - računovodstvo za popuste po MSFI

Pročitajte više o računovodstvenom tretmanu popusta (diskonta) na cene proizvoda kroz primere - popust kuponima i kupiš 1 dobiješ 2.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking