Praktična primena MRS/MSFI (41,13, 2...) u poljoprivrednoj delatnosti

Tip: Trening Šifra treninga: 736 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

Poljoprivredna delatnost je upravljanje entiteta biološkom transformacijom ili ubiranjem bioloških sredstava za prodaju ili preradu u poljoprivredne proizvode ili za stvaranje dodatnih bioloških sredstava. Poljoprivredna delatnost obuhvata različite aktivnosti:

 • uzgoj stoke,
 • uzgajanje jednogodišnjih ili višegodišnjih useva,
 • šumarstvo,
 • kultivisanje voćnjaka ili plantaža,
 • cvećarstvo, itd.

Centralni standard za poljoprivrednu delatnost je MRS 41 Poljoprivreda. Ovo je kratak standard sa širokim delokrugom i značajnim uticajem na entitete koji su u njegovom delokrugu. Princip standarda je da se promene u vrednosti priznaju kroz bilans uspeha kako imovina raste i razvija se. Ovo implicira da je u njega ugrađen koncept fer vrednosti i zbog toga ćemo na seminaru obraditi i MSFI 13 Odmeravanje fer vrednosti u kontekstu poljoprivredne delatnosti.

U Junu 2014. godine Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde je emitovao amandmane koji su stupili na snagu 01.01.2016 koji su višegodišnje zasade koji su dostigli svoju zrelost premestili iz delokruga MRS 41 u delokrug MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.

Na seminaru će biti predstavljeni i delovih ostalih kompletnih standarda koje je potrebno poznavati za računovodstveno obuhvatanje poljoprivredne delatnosti, kao i MSFI za MSP iz aspekta poljoprivredne delatnosti.

Ciljna grupa:

Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u računovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MRS/MSFI u računovodstvenom obuhvatanju poljoprivredne delatnosti.

Teme:

 • Poljoprivredna delatnost
 • Relevantni standardi (MRS 41, MSFI 13, MRS 2, MRS 16, MSFI za MSP sa odgovarajućim odeljcima)
 • Biološka transformacija i klasifikacija bioloških sredstava
 • Početno i naknadno merenje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda
 • Odmeravanje fer vrednosti i evidentiranje promena fer vrednosti
 • Prestanak priznavanja bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda
 • Utvrđivanje vrednosti zaliha na kraju godine
 • Amandmani na MRS 41 i MRS 16
 • Ilustrativni primeri

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepozna šta standardi definišu kao poljoprivrednu delatnost
 • Prepozna relevantne standarde za računovodstvene obuhvatanje poljoprivredne delatnosti
 • Razume proces biološke transformacije i klasifikaciju bioloških sredstava
 • Izvrši početno i naknadno merenje bioloških sredstava i poljoprivrednih proizvoda
 • Razume koncept fer vrednosti u kontekstu poljoprivredne delatnosti
 • Upozna se sa izmenama standarda koje se odnose na poljoprivrednu delatnost
 • Pravilno utvrdi vrednost zaliha na kraju perioda
Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Trening

     
  23.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking