Prestanak radnog odnosa

Tip: Trening Šifra treninga: 493 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Zakon o radu (¸¸Službeni glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 75/14), koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalih pitanja, Zakonom se, između ostalog, uređuju i pitanja koja se odnose na prestanak radnog odnosa.

Prestanak radnog odnosa, tj. davanje otkaza ugovora o radu zaposlenom predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja, posebno, u uslovima ekonomskih i drugih teškoća u poslovanju. Takođe, prestanak radnog odnosa najčešći je predmet sudskih sporova i obraćanja inspekciji rada. Potrebno je, stoga, obezbediti sistem zaštite koji treba da pomiri interes radnika da sačuva zaposlenje, sa potrebama poslodavca. Najnovijim izmenama Zakona o radu došlo je do izmena u otkaznim razlozima, kao i u postupku donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu.

Na seminaru će biti reči i o modelima rešenja, sporazuma i drugih pojedinačnih akata propisanih Zakonom u vezi sa prestankom radnog odnosa, sa ciljem da se učesnici upoznaju sa načinima sprečavanja i umanjenja broja sudskih sporova i nesporazuma povodom prekida radnih odnosa.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen predstavnicima poslodavaca, odnosno ovlašćenim licima za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih, zaposlenima koji rade na primeni zakona i drugih propisa, pripremi i primeni opštih akata, predstavnicima sindikata, preduzetnicima.

Cilj seminara:

Pružanje mogućnosti za direktan konsalting i iznalaženje rešenja za sopstvene dileme u poslu, kao i nova saznanja kroz praktične primere, praksu inspektora rada i kroz živu komunikaciju sa predavačem.

Teme:

 • Prestanak radnog odnosa
 • Razlozi za prestanak radnog odnosa;
 • Otkaz od strane zaposlenog;
 • Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i poslodavca;
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa;
 • Otkaz od strane poslodavca.

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

Praktično sprovodi postupak i priprema odgovarajuća akta (beleške, zapisnike, upozorenja, rešenja...).

Predavač je predstavnik Inspektorata za rad.

Audio komentar učesnika seminara

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika prethodno održanih seminara na ovu temu.

Trening

21.04.2023. 14:00 - 17:30 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 21.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Moja očekivanja su ispunjena u potpunosti, seminar je pospešio razvoj mojih budućih veština. Koristiće mi u praksi i budućem radu. Lidija Pavlović, Kadrovski referent Inter SIB d.o.o.
 • Seminar je imao raznovrsne teme, sa odlično razrađenim odgovorima na pitanja učesnika. Jako korisno, zanimljivo sa najrazličitijim primerima iz prakse. Elmina Karadinović, Referent za radne odnose, JKP Lim Prijepolje
 • U popunosti su ispunjena moja očekivanja. Seminar mi je omogućio otklanjanje dilema u pogledu postojedih pitanja iz prakse. Jelena Bojanić, Specijalista za sektor za ljudske resurse Dunav osiguranje
 • Organizacija u svakom pogledu ispunjava očekivano i ispunjava standarde organizacije sličnih edukacionih programa. Trening je koncizan i predavač nam je naveo mnoštvo primera iz prakse što nam je i bilo potrebno. Aleksandra Kandić, HR/Finansije Predstavništvo 3M
 • Seminar je ispunio sva moja očekivanja, pojašnjene su odredbe zakona o radu i kroz praktične primere pokazao i ukazao na mnoga rešenja različitih problema. Bojana Hornjak, Niži saradnik u službi za ljudske resurse Sberbank Srbija AD

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking