Povrede obaveza iz radnog odnosa u praksi

Tip: Trening Šifra treninga: 657 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Kompanije se oduvek pa i danas suočavaju sa krađom na radnom mestu, odavanjem poslovnih tajni, nemarnim odnosom prema materijalnoj i nematerijalnoj imovini kompanije kao i sa neostvarivanjem rezultata rada zaposlenih.

 • Da li znate kako tada da postupite?
 • Koje disciplinske mere preduzimate?
 • Šta je neophodno preduzeti pre udaljavanja zaposlenog sa rada?
 • Da li su te mere u skladu sa zakonom?

Saznajte sve o povredama radne discipline, dokažite da je u konkretnoj situaciji došlo do povrede discipline i tako izbegnite duge sudske procese.

Donesite svoje probleme da ih na ovoj interaktivnoj radionici zajedno rešimo i izbegnite vraćanje zaposlenog na rad i naknadu štete!

Ciljna grupa:

Direktori, vlasnici preduzeća, šefovi pravne službe, šefovi kadrovske službe/ljudskih resursa, zaposleni u pravnoj službi, zaposleni u kadrovskoj službi i svi ostali za čiji posao je relevantno poznavanje radnopravnih rizika.

Cilj treninga:

Cilj ovog treninga je osposobljavanje učesnika za upravljanje radnopravnim rizicima, koji se javljaju u svakodnevnoj interakciji sa zaposlenima, kao i detaljnije upoznavanje sa načinima minimizovanja istih, putem ispravne primene odredaba zakona.

Teme:

 • Značaj opštih i pojedinačnih akata poslodavca u definisanju prava i obaveza
 • Kako otkriti prekršaje radnih obaveza i pravila profesionalnog ponašanja
 • Disciplinski postupak i mere za sankcioniranje u skladu sa zakonom
 • Krađe na radnom mestu
 • Neostvarivanje rezultata rada, odavanje poslovne tajne
 • Prouzrokovanje štete poslodavcu zbog nesavesnog rada
 • Nedolazak na posao i kašnjenje
 • Vređanje i pretnje na radnom mestu
 • Korišćenje opojnih sredstava i alkohola za vreme radnog vremena
 • Mogućnosti sankcioniranja prekršioca
 • Otkaz ili druge mere usled povrede radnih obaveza krivicom zaposlenog
 • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa
 • Udaljenje zaposlenog sa rada
 • Vraćanje na rad, naknada štete, slučajevi iz prakse

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Tumači povrede radne obaveze krivicom zaposlenog- zloupotreba položaja, prekoračenje ovlašćenja, zanemarivanje radnih obaveza i dr;
 • Postupi u skladu sa zakonom u situacijama kada zaposleni odbija da obavlja poslove u zahtevanom standardu;
 • Primeni sve zakonske mere i da ih uključi u ugovor o radu, aneks ugovora o radu i u postupku prestanka radnog odnosa zbog povrede obaveze iz radnog odnosa;
 • Radi na prevenciji radnopravnih rizika;
 • Zna da prepozna radnopravne rizike, ukaže na njih i nađe način za prevazilaženje istih;
 • Pruži podršku kolegama prilikom upravljanja HR rizicima.
Milica Stojanović

poseduje višegodišnje iskustvo u domaćim i stranim kompanijama na poslovima pravnog savetnika,  specijaliste za radne odnose, menadžera opštih poslova i HR, kao i rukovodioca HR administracije. Pomenute poslove je obavljala u bankarstvu, osiguranju i kompanijama koje se bave proizvodnjom i prodajom. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ima položen pravosudni ispit i upisana je u Imenik medijatora pri Ministarstvu pravde RS.

Audio komentar učesnika treninga

Poslušajte šta su polaznici prethodnih termina rekli o ovom treningu.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika sa treninga koji su održani na ovu temu.

Trening

20.02.2023. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 19.700,00 + PDV (20%) 17.730,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking