Posrednik -medijator u slučaju mobinga (specijalizovana obuka)

Tip: Sertifikacija Šifra: 515 Trajanje: 12 h Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zlostavljanje na radu ili mobing je pojava koja postoji od kada i svet rada. Međutim kod nas, u tranzitornim promenama ona  je postala vrlo učestala. Kao specifičan oblik nasilja, mobing predstavlja patološku pojavu u međuljudskim odnosima. Zbog toga je značajno upoznati različite aspekte ove pojave kao i pristupe u njenom prevazilaženju i zaustavljanju.

Obuka je namenjena polaznicima kojima je poznavanje ove pojave najpotrebnije da bi mogli da rade na njenom razrešavanju kroz posredovanje, kako je propisano Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Polaznici obuke stečena znanja i veštine mogu primeniti neposredno u firmama iz kojih dolaze u postupku rešavanja problema zlostavljanja na radu, ali i u drugim sličnim slučajevima.

MNG Centar je dobio licencu od Ministarstva pravde za sprovođenje obuke za posrednika na osnovu člana 45. u vezi sa stavom 44. stav 1. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/14). Završena obuka, uz ispunjavanje ostalih uslova propisanih Zakonom o posredovanju je preduslov za dobijanje licence za posrednika u slučajevima zlostavljanja na radu (medijatora).

Ciljna grupa:                             

Medijatori koji su završili osnovni program obuke, a rade na poslovima HR i imaju ulogu osobe za podršku ili medijatora u svojoj radnoj organizaciji.

Po završetku polaznik će biti osposobljen za:

 • preciznije prepozna slučajeve pogodne za medijaciju;
 • unapredi veštine potrebne za kvalitetno vođenje medijacijskog procesa;
 • Adekvatno prenese stranama u konfliktu ciljeve i dobiti od postupka posredovanja
 • Prepozna prednosti i rizike primene medijacije u ovim slučajevima
 • Po završenoj obuci i ispunjavanju ostalih uslova propisanih Zakonom o posredovanju  (da lice ima visoku stručnu spremu; najmanje 5 godina radnog iskustva; da nije pod istragom i da nije osuđivano za namerno počinjeno krivično delo) postoji mogućnost dobijanja specijalizovane licence za posrednika (medijatora)

Dan I

 • Pojam i manifestacije mobinga- vrste i faze mobinga, ponašanja u mobingu, posledice mobinga
 • Ostvarivanja prava iz radnog odnosa- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i  Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zastitom od zlostavljanja na radu
 • Medijacija u slučajevima mobinga- Osnovne karakteristike postupka, ciljevi i prednosti postupka
 • Specifične veštine medijatora za posredovanje u slučajevima mobinga

Dan II

 • Faze i koraci u postupku medijacije- predstavljanje faza postupka, pripreme za medijaciju, prvi odvojeni razgovori sa učesnicima u postupku
 • Priprema za simulaciju procesa medijacije kroz analizu slučaja iz prakse  prakse
 • Simulacija kompletnog medijaciskog procesa do postizanja sporazuma

Trening

     
  23.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking