Međunarodni e-learning program: Poslovne finansije za nefinansijske menadžere

Tip: Elektronsko učenje Šifra: 794 Zahtev za in-house
 • Kako merimo rezultate poslovnih odluka?
 • Na osnovu čega donosimo odluke u poslovanju?                               
 • Kako poslovne odluke direktno ili indirektno utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit u poslovanju?                                               

Trening se zasniva na međunarodnom EBC*L standardu. Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je bazirana na međunarodno priznatim standardima kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i danas ona predstavlja standard koji je usvojen od mnogih globalnih kompanija. MNG Centar je nacionalni predstavnik za EBC*L.

Menadžeri se svakodnevno suočavaju sa izazovima. Jedan od najvećih je razumevanje finansijskih pitanja. Od menadžera se očekuje da ostatku organizacije prenesu podatke o finansijskim performansama  preduzeća i da doprinesu pokretanju diskusije na tu temu, da planiraju i rade sa budžetom i možda čak predstave poslovne predloge za investicije.

Ovaj trening je namenjen menadžerima kojima finansije nisu ključna oblast rada, ali koji će nesumnjivo ostvariti brojne koristi ukoliko ih budu bolje poznavali. Ukoliko Vaša direktna interakcija sa finansijama ne prelazi granice budžetiranja i povremenih poslovnih studija, a želite da budete upućeni u njih i da bolje razumete performanse kompanije i finansijske  pokazatelje, ovo je pravi seminar za Vas. Takođe, on  je koristan za početnike u finansijama, koji žele da steknu uvid u njihovu celinu finansija, uoče razlike između finansija, kontrolinga i računovodstva i da se pripreme za odgovornije menadžerske pozicije.

Polaznik dobija:

 • Nalog za korišćenje e-learning platforme (korisničko ime i šifru za pristup LMS portalu MNG trening centra za elektronsko učenje, koji važi 60 dana nakon početka programa),
 • Materijal i alate za učenje (knjigu).

Ukupno trajanje materijala u okviru programa na portalu je 16 sati.

Preporučeno vreme učenja je od 70-95 sati.

Ciljna grupa:

Menadžeri kojima finansije nisu ključna oblast rada.

Cilj treninga:

Cilj treninga je poboljšanje razumevanja finansijskih posledica svake menadžerske odluke u kompaniji, razumevanje uticaja koje finansijske odluke imaju na uspeh organizacije kao i promovisanje potrebe za finansijskim planiranjem u svakom segmentu poslovanja organizacije. Trening istovremeno predstavlja osnovu za dalje i naprednije obuke iz oblasti finansija sa osnovnim ciljem povećanja finansijske transparentnosti i pismenosti u kompaniji.

 

Program E- learning programa učenja Easy Business:  

Uvodni obilazak

 • Upoznavanje programa učenja

Modul I: Bilans stanja i bilans uspeha

Cilj Modula I:

 • Razumevanje bilansa stanja i bilansa uspeha i donošenje poslovnih zaključaka iz njih.

Teme:

 • Struktura bilansa stanja,
 • Struktura aktive- bogatstvo,
 • Određivanje uspeha pomoću aktive,
 • Bilans uspeha,
  • Konsalting gospodina Bossija - deo 1.
 • Racunovodstvo na bazi vremenskih razgranicenja,
 • Amortizacija,
 • Smanjenje dobiti,
 • Bilans uspeha u formi izveštaja,
  • Konsalting gospodina Bossija- deo 2.

Modul II: Finansijska analiza i racio brojevi

Cilj Modula II:

 • Osposobljavanje za izračunavanje najvažnijih racio brojeva finansijske analize.

Teme:

 • Gotovinski tok,
 • Profitabilnost,
 • Likvidnost,
 • Vlasnicki racio,
 • Produktivnost,
  • Konsalting gospodina Bossija.

Modul III: Troškovi u poslovanju

Cilj Modula III:

 • Osposobljavanje za izračunavanje i sagledavanje troškova koji se dešavaju u poslovanju kompanije.

Teme:

 • Obračunska kalkulacija / Prodajni troškovi,
 • Fiksni / Varijabilni troškovi,
 • Marginalni doprinos,
 • Politika cena,
  • Konsalting gospodina Bossija - deo 1.
 • Računovodstvo centra,
 • Troškova,
 • Profitni centri,
  • Konsalting gospodina Bossija - deo 2.

Modul IV: Poslovno pravo

Cilj Modula IV:

 • Upoznavanje raličitih formi pravnih oblika i pravnih regulativa koje su sa njima povezane, kao i zakonskih regulativa u vezi sa ovlašćenjima za zastupanje pravnih oblika.

Teme:

 • Pregled pranih formi kompanija,
 • Privatni preduzetnik,
 • Ortačko društvo,
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • Akcionarsko društvo,
 • Firma i zastupanje,
 • Ovlašćenje za zastupanje,
  • Konsalting gospodina Bossija.

Svaka lekcija sadrži: rezime, teorijski deo u PDF-u, test. Pored toga u okviru svake lekcije se nalazi set interaktivnih kontrolnih pitanja na koja se dobija feedback od gospodina Bossija.

Test razumevanja- nakon svih modula polaznici imaju mogućnost na portalu da provere znanje u vidu testa koji se sastoji iz 20 pitanja sa višestrukim tipom odgovora.

Po završetku programa polaznik je osposobljen da:

 • Identifikuje ulogu i važnost finansija unutar organizacije,
 • Prepozna i opiše termine koji se koriste u finansijama,
 • Identifikuje elemente profita, izgubljene dobiti i bilansa,
 • Upravlja alatima koje tržište koristi da donese odluke o organzaciji,
 • Razume ključne razlike između novca i profita,
 • Prepozna na koji način organizacije identifikuju pokazatelje finansijskog učinka,
 • Razume glavne pojmove koji se koriste u računovodstvu, naročito troškove, novčane tokove i budžetiranje i kako se oni koriste kao podrška u donošenju odluka i predviđanju učinka.

 

Cena: 24.000,00 + PDV

 

Sertifikacija:

Nakon savladanog programa obuke polaznik je u mogućnosti da pristupi procesu sertifikacije, što podrazumeva potvrdu stečenog znanja u vidu polaganja pismenog ispita. Ispit se polaže 2 sata u prostorijama MNG trening centra.

Program je na srpskom jeziku i usklađen je sa programom sertifikacije i sticanja međunarodnog EBC*L sertifikata - nivo A.

Cena sertifikacije: 65,00 € + PDV(20%)

Na ovom linku možete da otpratite jednu od lekcija i uverite se u kvalitet obuke lekcija: Profitabilnost

E-learning lekcija: Profitabilnost

Ovde možete pogledati lekciju sa sajta za online učenje na temu profitabilnosti. Polaznici prijavom na ovaj program dobijaju nalog za korišćenje e-learning platforme na kojoj mogu pogledati ove i mnoge druge lekcije. Nakon svake lekcije svoje znanje mogu proveriti rešavanjem testa.

E-learning lekcija: Bilans stanja

Pogledajte lekciju sa sajta za online učenje na temu bilansa stanja. Ovaj video će Vam pomoći da sagledate kako funkcioniše platforma za e-learning i da kroz praktičan primer razumete pojmove vezane za bilans stanja. Nakon lekcije pređite pitanja iz testa i proverite svoje znanje.

Standard kompetencija za program Easy Business

Na temelju standarda kompetencija napravljen je sistem sertifikacije koji je istovetan u svim zemljama. Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

Trening

     
  24.000,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking