Poreski postupak

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 25 Cena i lokacija Prijavite se

Poreski relevantne činjenice utvrđuju se u poreskom (upravnom) postupku koji se u prvom stepenu vodi pred Poreskom upravom. Polazeći od toga da je Poreska uprava organ javne vlasti koji je imalac javnih ovlašćenja, zbog čega „odnos snaga“ u postupku nije ravnomerno raspoređen – poreski obveznici bi morali dobro da poznaju svoja prava i obaveze u poreskom postupku. Ovo tim pre što iz poreskog postupka može proisteći prekršajni ili krivični proces.

Trening nudi ovladavanje veštinama formalne komunikacije sa Poreskom upravom, Ministarstvom finansija i Upravnim sudom. Na treningu će se analizirati način delotvornog korišćenja pravnih sredstava u poreskom postupku. Teme treninga obuhvataju:

 • razumevanje i primenu instituta poreske zastarelosti (prava poreskog obveznika i Poreske uprave),
 • upotrebu zahteva za otpis,
 • preknjižavanje i povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza,
 • razumevanje tzv. „ćutanja administracije“ i pravnih sredstava u otklanjanju uzroka „ćutanja administracije“.

Metode koje će biti korišćene su standardne naučne metode, kao i analiza praktičnih primera.

Cilj treninga:

Sticanje znanja o toku poreskog postupka i njegovog uticaja i pravnih posledica na kaznene postupke

Ciljna grupa:

Privrednici, sudije, javni tužioci, advokati, poreski konsultanti, poreski inspektori

Teme:

Načela poreskog postupka

 • Načelo zakonitosti
 • Vremensko važenje poreskih propisa
 • Načelo omogućavanja uvida u činjenice
 • Načelo čuvanja tajnog podatka u poreskom postupku
 • Načelo postupanja u dobroj veri
 • Zakonita i nezakonita poreska evazija
 • Načelo fakticiteta - opšte anti abuzivno pravilo ili ne?

Stranke u poreskom postupku

 • Poreski obveznik
 • Poreski dužnici
 • Zastupanje
 • Poreski punomoćnik / PDV punomoćnik
 • Poreski savetnik

Prava i obaveze poreskih obveznika

Poreski postupak

 • Pokretanje poreskog postupka
 • Poreski akt i poreski upravni akt
 • Dostavljanje

Utvrđivanje činjenica

 • Dokazi u poreskom postupku
  • Isprave
  • Pravila dokazivanja korišćenjem iskaza svedoka
 • Pravila o teretu dokaza
 • Uskraćivanje informacija

Utvrđivanje poreza

Naplata poreza

Kamata

Zastarelost

 • Zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu
 • Zastarelost prava na povraćaj i refakciju
 • Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka
 • Prekid zastarelosti
 • Zastoj zastarelosti
 • Apsolutna zastarelost

Otpis poreza

Poreska kontrola

 • Početak poreske kontrole
 • Zapisnik o poreskoj kontroli
 • Primedbe na zapisnik o poreskoj kontroli
 • Poresko rešenje
 • Rešenje o meri privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole
 • Žalba na poresko rešenje
 • Žalilac
 • Lice sa pravnim interesom za pobijanje poreskog rešenja
 • Nesuspenzivno dejstvo žalbe
 • Zahtev za odlaganje izvršenja ožalbenog poreskog rešenja (uslovi, nadležnost za odlučivanje i efekti odlaganja izvršenja)

Zaštita od dvostrukog ugrožavanja u poreskom postupku (ne bis in idem)

 • Da li je poreski postupak „kazneni proces“ u kontekstu EKLJP?
 • Praksa EKLJP i ESP
 • Uslovi za primenu ne bis in idem pravila u poreskom postupku

 

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume tok poreskog postupka i njegove efekte;
 • Prepozna poreske rizike i otkloni ih pre nastupanja negativnih poreskih efekata;
 • Delotvorno primeni pravna sredstva u poreskom postupku.

Poslušajte intervju koji smo sa trenerom obavili na ovu temu:

                                                                                                                                 

dr Minja Đokić

advokat i samostalni poreski konsultant. Zastupa klijente u postupcima koje vodi Poreska uprava, u poreskim upravnim postupcima i upravnim sporovima. Branilac je u krivičnim i prekršajnim postupcima koji za predmet imaju kršenje poreskih ili upravnih propisa. Član je Advokatske komore Beograda, International Fiscal Association (IFA) i ogranka IFA u Srbiji – Srpskog fiskalnog društva (SFD), Udruženja poreskih savetnika Srbije kao i CFE Tax Advisers Europe.

Trener o poreskom postupku

Šta je to što ćete naučiti na ovom treningu i kako će stečena znanja uticati na unapređenje Vaše dosadašnje prakse vođenja poreskog postupka? Poslušajte od trenera, dr Minje Đokić.

Trening

22.04.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 25.700,00 + PDV (20%) 23.130,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Predavanje je jasno i razumljivo. Vidi se izuzetna stručnost i iskustvo predavača. Bravo. Danka Roksić Direkcija za železnice
 • Vi uvek idete korak ispred, tako da znam da nikad nećete razočarati. Odlično Tatjana Miljević MS CEE DOO
 • Veoma sam zadovoljna, bilo mi je jako zanimljivo i korisno prisustvo na ovom seminaru. Marijana Ćirić DOO Elek trostar Pančevo
 • Najlepše se zahvaljujem na još jednom aktuelnom i kvalitetnom seminaru. Sve pohvale za predavača i organizaciju. Lana Vuković, F inansijski direktor Sanofi Aventis d.o.o.
 • Prezadovoljna sam. Smatram da sam stekla nove veštine koje ću primeniti u daljem radu. Zorica Jurišić, Stručni saradnik za poreze Telekom Srbija

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking