Popis imovine i obaveza

Tip: Trening Šifra treninga: 31 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Svaka organizacija odnosno preduzeće ima svoj finansijski izveštaj ili bilans poslovne godine. A, bilans preduzeća je slika od koje zavisi njegova prilika! Finansijski izveštaj bez popisa imovine i obaveza je kao kuća bez temelja i bez krova. Popis je neophodan uslov za izradu istinitih finansijskih izveštaja.

Da li ste možda potpisali finansijski izveštaj koji ne odslikava stvarno stanje Vašeg preduzeća, jer nije usaglašen s popisom ili popis nije obavljen valjano, pa ste odgovarali za krivotvorenje podataka, ili dovodjenje nekog u zabludu ko koristi podatke iz Vaših finasijskih izveštaja? Da bi ste izbegli potvrdan odgovor na ovo pitanje budite svesni ozbiljnosti popisa imovine i obaveza, kako za svoje preduzeće tako i za Vas kao odgovorno lice odnosno vaše saradnike (računopolagač, računovođa, finansijski rukovodilac, …) i taj bitan posao neophodno je da obavljate u skladu s propisima i strukom.

Stručan pristup popisu u skladu s nadležnim propisima, biće praktično predstavljeno na ovom treningu kroz međusobni razgovor, ali i kroz radionice. 

Ciljna grupa:

 • Zaposleni u računovodstvu i finansijama,
 • Zaposleni u komercijali,
 • Zaposleni u skladištima,
 • zaposleni na poreskim poslovima,
 • Zaposleni na pravnim poslovima,
 • Stečajni upravnici,
 • Organi kontrole,
 • Revizori,
 • Preduzetnici,  
 • Ostali zainteresovani za ovu temu.

Cilj treninga:

Prepoznavanje ozbiljnosti i shvatanje bitnosti popisa i njegovih bitnih aspekata.

Teme:

 • Zakonska regulativa za vršenje popisa, plan popisa i propisani rokovi koji prate popis;
 • Popis imovine (nekretnina, postrojenja i opreme, zaliha , potraživanja, gotovine i dr.imovinskih pozicija);
 • Popis obaveza (dugoročna rezervisanja, dobavljači, zarade, porezi i dr.davanja);      
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika (koji vode poslovne knjige i paušalno oporezivih),
 • Specifičnosti popisa kod korisnika budžetskih sredstava,
 • Specifičnosti popisa u vanrednim okolnostima (stečaj, popis u slučaju kontrole, primopredaje dužnosti);
 • Ostala pitanja u vezi s popisom (normativi rashoda (kalo, rastur, kvar i lom);
 • Primeri akata koji prate obavljanje popisa (Plan rada komisije za popis, Odluke, Rešenja, Izveštaji i sl.)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • vrši popis,
 • organizuje popis (od pripreme do izveštaja),
 • koordinira između popisne komisije i računopolagača, kao i ostalih stručnih službi u pravnom licu,
 • knjigovodstveno evidentira rezultate popisa (manjak/višak), obračun poreza na manjak po popisu i poresko evidentiranje.
Mira Zeljković

Diplomirani ekonomista, poseduje višegodišnje iskustvo na računovodstveno-finansijskim i poreskim poslovima, poslovima revizije finansijskih izveštaja i obuke iz knjigovodstva, kao i iskustvo na poslovima ekonomsko finansijskog veštačenja. Više godina je radila u privrednom sistemu “ Pobeda-Holding” u Novom Sadu, gde je obavljala razne ekonomsko finansijske poslove (od referenta do pomoćnika direktora za finansijsko-komercijalna pitanja). Dvadesetu godinu samostalno na tržištu obavlja (vodi i organizuje) poslove računovodstveno-finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i poslove vođenja poslovnih knjiga.

Tokom rada stekla je stručna zvanja: ovlašćeni računovodja, revizor, stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast.

Popis imovine i obaveza

 

Komentare učesnika koji su prisustvovali ovom seminaru možete pogledati ovde.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking