Planiranje i izvođenje interne revizije

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Da bi interna revizija na pravi način ispunila svoju misiju, revizorske aktivnosti moraju biti adekvatno planirane, na način koji u obzir uzima procenu rizika i ciljeve organizacije, kao i mišljenje i očekivanje najvišeg rukovodstva i odbora u pogledu planiranih aktivnosti.

Efektivno planiranje interne revizije je ključno za ostvarivanje napred pomenute misije interne revizije na način kojim se zaista dodaje vrednost organizaciji.

Adekvatno planiranje interne revizije predstavlja osnov za efektivno i efikasno izvođenje angažmana čiji rezultati treba da vode ka poboljšanju procesa i internih kontrola, a samim tim i očuvanju sredstava organizacije.

Tokom ovog treninga, polaznici će imati priliku da dobiju ili unaprede postojeća znanja koja se odnose na čitav proces planiranja i izvođenja interne revizije, bez obzira na delatnost organizacije u kojoj su angažovani.

Cilj treninga je da polaznici osiguraju tehnike i rešenja primene, kako ne bi gubili vreme tražeći odgovore na pitanja.

Ciljna grupa:

Interni revizori u kompanijama, finansijskim institucijama, javnim preduzećima i drugim organizacijama, interni kontrolori u kompanijama, finansijskim institucijama, javnim preduzećima i drugim organizacijama.

Sva zainteresovana fizička lica koja žele da steknu adekvatne kompetencije u oblasti planiranja i izvođenja interne revizije.

Cilj treninga:

Osposobljavanje/usavršavanje u oblastima planiranja i izvođenja interne revizije.

Teme:

 • Organizovanje i planiranje interne revizije
 • Razumevanje i dokumentovanje kontrolnog okruženja
 • Definisanje univerzuma revizije
 • Priprema programa revizije
 • Izvođenje revizije na terenu
 • Prikupljanje revizorskih dokaza
 • Uzorkovanje
 • Testiranje i ocena revizorskih dokaza
 • Kreiranje i organizacija radnih papira

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Razume koncept i osnovne pojmove u vezi sa funkcijom interne revizije, njenom organizacijom i ciljevima;
 • Adekvatno definiše univerzum revizije baziran na proceni rizika i ciljevima organizacije;
 • Razume značaj kontrolnog okruženja;
 • Pripremi program revizije;
 • Efektivno izvede reviziju na terenu, prikupi i oceni revizorske dokaze;
 • Primeni odgovarajuće tehnike uzorkovanja;
 • Na efektivan način pripremi i organizuje radne papire.
 • Adekvatno izveštava korisnike o rezultatima revizije.
Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara na temu planiranja i izvođenja interne revizije.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Izuzetno dobro organizovan seminar, veoma lako za praćenje. Predavač je na veoma efikasan i profesionalan način uspeo da nam maksimalno približi temu. Dora Sel, Specijalista za poreze i naplatu Fabrika šedera a.d.
 • Do najsitnijih detalja je razjašnjena funkicja planiranja i izvođenja interne revizije iz koje mogu primenjivati dosta u praksi u okviru svog posla. Ovo je bila veoma dobra osnova za dalje nadograđivanje. Zorica Jović, Fi nansijski interni revizor Mozzart doo
 • Seminar je bio odličan. Omogućio mi je da steknem nova znanja i rešim dileme koje sam imao u vezi sa planiranjem i izvođenjem interne revizije. Krsto Kljakić, Plan i analiza Termovent SC livnica Čelika ad

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking