Osnovna sredstva i investicione nekretnine (primena MRS 16 i MRS 40)

Tip: Trening Šifra treninga: 6 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

U većini domaćih preduzeća najveći obim ulaganja angažovan je u stalnoj materijalnoj imovini tj. u osnovnim sredstvima. Savremeno računovodstvo utemeljeno na Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja pravi razliku između nekretnina koje se koriste za obavljanje delatnosti i nekretnina koja se izdaju u zakup. Zato je bitno izdvajanje i odvojeno evidentiranje investicionih nekretnina i pravilna primena svih zahteva i odredaba MRS 16 i MRS 40.

Posebno se insistira na istinitom i fer prikazu elemenata finansijskih izveštaja i sve veći broj domaćih ekonomskih entiteta se odlučuje da vrši procenu osnovnih sredstava po fer vrednosti.

Greške u obračunu zaliha rezultuju u materijalno značajnim pogrešnim iskazima u finansijskim izveštajima i plaćanju novčanih kazni, plaćanju većeg poreza i zatezne kamate.

Polaznici će se na praktičan način upoznati sa svim odredbama i zahtevima MRS 16 i MRS 40 i njihovom pravilnom primenom kako bi se osposobili za donošenje odluka u pogledu izbora optimalnih računovodstvenih politika koje se odnose na osnovna sredstva i investicione nekretnine.    

Ciljna grupa:

Računovođe, interni i eksterni revizori, poreski savetnici, poreski inspektori, finansijski konsultanti

Cilj seminara:

Upoznavanje sa svim odredbama i zahtevima MRS 16 i MRS 40 i njihova ispravna i pravilna primena.

Sticanje sposobnosti donošenja odluka u pogledu izbora optimalnih računovodstvenim politika koja se odnose na osnovna sredstva i investicione nekretnine

Teme:

 • Osnovni elementi MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema
 • Priznavanje osnovnog sredstva
 • Evidentiranje dodatnih ulaganja u osnovna sredstva
 • Elementi nabavne cene / cene koštanja osnovnih sredstava
 • Primena modela nabavne vrednosti i modela revalorizacije
 • Procena osnovnih sredstava po fer vrednosti
 • Obračun amortizacije prema MRS 16
 • Osnovni elementi MRS 40 Investicione nekretnine
 • Primena modela nabavne vrednosti i modela fer vrednosti
 • Procena investicionih nekretnina po fer vrednosti
 • Promena namene i prenosi investicionih nekretnina
 • Računovodstvene politike koje se odnose na osnovna sredstva i investicione nekretnine
 • Poreske implikacije MRS 16 i MRS 40
 • Obezvređenje i rashodovanje osnovnih sredstava i investicionih nekretnina
 • Obelodanjivanje informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Razume i u svom preduzeću uspostavi i vodi računovodstvo osnovnih sredstava i investicionih nekretnina u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Primeri:                                            

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika treninga održanih na ovu temu.

MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške, MRS 16 nekretnine, postrojenja i oprema: naša oprema je u potpunosti amortizovana, ali je još uvek koristimo! Šta je potrebno učiniti?

Šta je potrebno da učinite kada je neka od vaše opreme još uvek u upotrebi ali je računovodstveno amortizovana? Pročitajte u sledećem članku!

MRS 16 : Nekretnine, postrojenja i oprema - šta su direktno pripisivi troškovi

U ovom članku ćemo posmatrati direktno pripisive troškove i daćemo Vam smernice za budući rad.

MRS 16: Nekretnine, postrojenja i oprema – amortizacija delova nekretnina, postrojenja i opreme

Predstavljamo Vam amortizaciju delova nekretnina, postrojenja i opreme kroz primer alokacije nabavne vrednosti na značajne delove.

MRS 16: Nekretnine, postrojenja i oprema – kada se započinje obračun amortizacije

Početak amortizacije velikih rezervnih delova ili opreme na čekanju klasifikovanih kao nekretnine, postrojenja i oprema je generalno datum na koji su oni raspoloživi za korišćenje. Početak amortizacije vam predstavljamo na primeru amortizacije opreme na čekanju.

MRS 40: Investicione nekretnine – Da li je hotel investiciona nekretnina?

Da li je hotel investiciona nekretnina i kako se računovodstveno obuhvata? Šta je predviđeno računovodstvenim standardom MRS40? Pročitajte u ovom članku.

MRS 40 Investicione nekretnine: Kako da računovodstveno obuhvatimo prenos nekretnine koju koristi vlasnik i naknadno se odmerava po modelu revalorizacije na investicionu nekretninu koja se odmerava po fer vrednosti

Pogledajte kroz ilustrativni primer kako da računovodstveno obuhvatite prenos nekretnine koja se naknadno odmerava po modelu revalorizacije.

Trening

04.10.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking