Ocenjivanje zaposlenih

Tip: Trening Šifra treninga: 511 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Ocenjivanje postignutih rezultata zaposlenih, kao deo procesa upravljanja učinkom jedne organizacije, postalo je jedna od velikih i značajnih tema današnjice koja se nalazi u središtu sistema upravljanja ljudskim resursima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Osim što govore o efikasnosti rada u jednoj sredini, rezultati ocenjivanja treba da bude i osnov za donošenje odluka o pravcu i intenzitetu potrebnog razvoja zaposlenih u toj organizaciji.

Pravilnim sprovođenjem postupka ocenjivanja zaposlenih, odnosno planiranjem, praćenjem, vrednovanjem i usmeravanjem učinka (bilo individualnog bilo timskog) ostvaruju se dva značajna cilja:

 • podizanje opšte organizacijske sposobnosti i
 • ostvarivanje strategijskih ciljeva.

Dobrobiti koje zaposleni imaju od ocenjivanja su višestruke i vezane su za pravilno i pravovremeno donošenje odluka o nagrađivanju, napredovanju, ali i usavršavanju i profesionalnom razvoju. Upravljanje znanjem je neposredno vezano uz sistem ocenjivanja.

Trening će pomoći učesnicima da:

 • bolje i potpunije shvate svrhu i smisao ocenjivanja zaposlenih,
 • razumeju koji sistem ocenjivanja bi bio najpogodniji sa aspekta njihove organizacije i konteksta u kome rade, 
 • nauče kako se pišu individualni ciljevi za zaposlene,
 • povezuju za ciljevima organizacije,
 • odaberu najbolje kriterijume za ocenjivanje i kako da ih vrednuju.

Znanja koja steknu na treningu učesnici mogu odmah primeniti u praksi tako što će:

 • definisati način ocenjivanja i kriterijume,
 • razviti odgovarajući sistem nagrađivanja i napredovanja,
 • moći će da kreiraju formular za ocenjivanje,
 • moći da sa zaposlenima dogovore ciljeve rada za naredni period,
 • moći da sprovedu ocenjivanje i prate njegove efekte na ukupan rad organizacije.

Tokom treninga primenjivaće se sledeće metode rada: predavanje, diskusija, simulacija, razmena iskustava, studija slučaja.

Ciljna grupa:

Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama organizacija privatnog i javnog sektora.

Cilj treninga:

Cilj treninga je unapređenje znanja učesnika o različitim postupcima ocenjivanja, njihovim prednostima i nedostacima kao i jačanje veština u sprovođenju određenih koraka samog postupka.

Teme:

 • Srvha i smisao ocenjivanja
 • Različiti modeli i primeri dobre prakse
 • Kako obezbediti preduslove za objektivno i valjano ocenjivanje?
 • Odabir kriterijuma i indikatora
 • Dogovaranje individualnih ciljeva rada – kako napisati dobre ciljeve?
 • Odabir ocena i davanje povratne informacije
 • Posledice ocenjivanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • potpunije razume značaj i svrhu postupka ocenjivanja;
 • savlada različite modele ocenjivanja - njihove prednosti i nedostatke;
 • ovlada veštinom pisanja individualnih ciljeva;
 • prepozna teškoće u postizanju objekivnog ocenjivanja i da ih “kontroliše”.

Trener:

psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima, posebno u segmentu selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, kako u privredi tako i u javnoj administraciji. Poseduje značajno trenersko iskustvo u oblasti vrednovanja rezultata rada, selekcije, planiranja i upravljanja karijerom, motivacije i zadovoljstva zaposlenih, kao i u oblasti kompetencija za rad i koučinga.

Poseduje sertifikate za trenera u pomenutim oblastima kao i za HR specijalistu. Trenutno je zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije.

Audio komentari učesnika treninga

 

Poslušajte komentare učesnika treninga na temu ocenjivanja zaposenih.

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih treninga o ocenjivanju zaposlenih.

Pristupi ocenjivanju zaposlenih

Koji su pristupi u ocenjivanju zaposlenih? Pročitajte više o ocenjivanju zaposlenih i pojmu radne uspešnosti.

Radni ciljevi kao deo postupka ocenjivanja zaposlenih

Postavljanje ciljeva rada predstavlja jasno i nedvosmisleno saopštavanje očekivanja koje organizacija ima od svojih zaposlenih. Radni ciljevi su željeni budući rezultati i u tom smislu oni deluju kao motivatori i pokretači u dostizanju odgovarajućih rezultata.

Segment prezentacije sa treninga

Deo prezentacije o evaluaciji zaposlenih.

Trening

30.08.2022. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 18.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Trening je bio veoma koristan u smislu prezentovanja načina i tehnika ocenjivanja zaposlenih, kao i definisanja radnih ciljeva. Dobili smo dosta korisnih informacija. Ankica Petrović, Referent u odeljenju za kadrove, Ministarstvo odbrane - Vojna obaveštajna agencija
 • Seminar je bio odličan, dobila sam odgovore na sva pitanja i razrešila mnoge nedoumice, što će mi mnogo pomoći u budućem radu. Jelena Živković, HR PTP DIS d.o.o.
 • Predavač je iznosio sve informacije vrlo koncizno i smisleno. Trening je bio zanimljiv i postojala je disciplina u radu. Nataša Dragičević, HR menadžer IGB Automotive
 • Trening je bio interesantan, naročito tokom vežbi i razmeni iskustava i mišljenja. Sve pohvale za organizaciju i stručnost predavača. Nikola Milosavljević, Customer care and administration manager Adecco
 • Trening je bio koristan i jasno izložen. Predstavljeni su realni problemi i situacije i korisni načini za rešavanje istih. Olivera Jeremić, Stručni saradnik u kadrovskoj službi Gorenje doo Valjevo

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking