Mobing - Preventivne aktivnosti na sprečavanju zlostavljanja na radu sa primerima iz prakse

Tip: Trening Šifra treninga: 509 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je u primeni od 2010. godine i doneo je dosta poteškoća u primeni, nedorečenosti, dobre i loše prakse, pogrešnih tumačenja, odnosno sve ono što zakonodavac nije mogao da predvidi ali je primena zakona donela.

Seminar daje informacije o efektima i problemima primene Zakona u svim njegovim segmentima, a posebno kod:

 • posredovanja,
 • sudskog procesuiranja
 • oblasti uvođenja kodeksa poslovnog ponašanja.

U drugom delu će biti obrađen uticaj konfliktnih međuljudskih odnosa na radu na zdravlje pojedinca, stresa na radu kao indikatora i posledice mobinga kao i uloga veštaka medicinske struke u dokazivanju mobinga.

Seminar je značajan jer daje uvid u rešenja sa pozitivnim efektima, ali uvodi i znanje o neadekvatnim i diskutabilnim rešenjima i praksama, otkriva probleme i nedorečenosti zakona u nekim segmentima, koje je samo primena zakona u praksi mogla da pokaže, i ukazuje na mogućnosti prevazilaženja takvih situacija.

Polaznici ovim seminarom stiču znanja i veštine koje, primenjujući ovaj zakon mogu odmah da upotrebe, a takođe, stiču sposobnost lakšeg uočavanja mogućih novih problema u primeni zakona i bržeg dolaženja do rešenja.

Seminar je interaktivan, sa mogućnošću postavljanja pitanja i diskusije sa predavačem.

Ciljna grupa:

 • Poslodavci
 • Pravnici
 • Posrednici
 • Lica za podršku
 • Zaposleni u HR službama
 • Advokati
 • Svi oni koji žele da inoviraju svoja saznanja u ovoj oblasti.

Cilj seminara:

Da se stečena iskustva podele i u međusobnim kontaktima razmene sa polaznicima, da bi praksa primene ovog zakona bila primerena ciljevima samog zakona.

Teme:

 • Problemi i izazovi primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 • Postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca - problemi i rešenja
 • Sudska zaštita - problemi i rešenja
 • Međuljudski odnosi i komunikacija kao najčešći uzroci konflikta na radnom mestu
 • Stresna reakcija kao prvi indikator zlostavljanja
 • Veštačenje posledica zlostavljanja na zdravlje
 • Dokazivanje zlostavljanja na radu sa medicinskog aspekta
 • Radionica - Mogući novi izvori problema u primeni zakona i preventivno delovanje

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • uoči probleme
 • iznalazi rešenja
 • vrši modeliranje primene zakonskih rešenja i pretpostavlja konačne ishode
 • prepozna prve simptome stresa, tj. posledice zlostavljanja po zdravlje
 • pravovremeno reaguje obraćajući se psihijatru u cilju zaštite svog zdravlja
 • preduzme korake u cilju dokazivanja zlostavljanja.
Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika prethodnih seminara na ovu temu.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar, a i predavači, su ispunili moja očekivanja. Posebno sam iznenađena na kom nivo je komunikacija sa predavačima. Ovo je bio jedan veoma dinamičan seminar i svakome bih preporučila. Nina Milivojević, Saradnik u direkciji ljudskih resursa Unicredit bank Srbija a.d.
 • Zadovoljna sam. Bilo je dosta primera iz prakse koje će mi pomoći u daljem odlučivanju na radu. Jelena Slijepčević, Specijalista za ljudske resurse Dunav osiguranje a.d.
 • Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja konkretnim pristupom, ilustracijama, primerima dobre i loše prakse i konstruktivnom diskusijom učesnika o svojim iskustvima i rešenjima. Jasmina Selaković – Pajkić, Advokat

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking