Manager as an emotional coach- Menadžer kao emocionalni coach

Tip: Sertifikacija Šifra: 737 Trajanje: 48 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Program „Manager as an emotional coach“, akreditovan je od strane Internacional Society for Choaching Psychology- ISCP, vodeće svetske profesionalne asocijacije za razvoj koučing psihologije!

Menadžer kao emocionalni kouč okuplja i motiviše tim oko zajedničkih ciljeva i ulaže u najvredniji resurs svake organizacije - razvoj ljudskih potencijala. To je lider koji želi da osposobi pojedinca i kolektiv za veću produktivnost i spremnost na analizu problema i okoline. Stimuliše članove tima da savladaju otpor prema promeni, susretnu se sa izazovima i zajedno pronađu najbolje rešenje.

Istraživanja pokazuju da ovladavanje veštinama prepoznavanja i upravljanja emocijama u značajnoj meri utiče na poboljšanje međuljudskih odnosa što povećava produktivnost na poslu.

Program obuke se oslanja na praktična i teorijska znanja iz REBT- racionalno emocionalne i bihejvioralne prakse. Predavači su psiholozi i REBT psihoterapeuti sa velikim profesionalnim iskustvom.

Ukupno trajanje treninga je 48 sati nastave, diskusionih radionica i praktične obuke raspoređenih u 3 modula.

Cilj programa:

 • Razumevanje uticaja emocija i radne klime na performanse zaposlenih
 • Stvaranje povoljnog emocionalnog okruženja kako bi se povećao stepen poslovne efikasnosti
 • Uočavanje, imenovanje, razumevanje i upravljanje emocijama kod sebe i drugih
 • Razvijanje emocionalnih veština u cilju  prevladavanja stresa i konflikata na poslu
 • Prevladavanje blokirajuće treme u poslovnoj komunikaciji i javnom govoru i asertivno zauzimanje za svoju poziciju u komunikaciji
 • Prihvatanje razlika u stavovima, razvoj tolerancije i razumevanja u individualnom i timskom radu.

Ciljna grupa:

 • Menadžeri
 • HR profesionalci
 • Tim lideri
 • Konsultanti
 • i svi zainteresovani za oblast razvoja emocionalnih kompetencija i koučing psihologije

Primena stečenog znanja

Primenom multidisciplinarnih tehnika koje pokrivaju široko polje problema u međuljudskim odnosima i timskom radu, pre svega koučing psihologije (konstruktivistički pristup) i REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija) kao i tehnika asertivnosti, tehnika prevazilaženja stresnih uslova na radu, tehnika za rešavanje konflikata, prevazilaženja treme u javnom nastupu i brojnih drugih tehnika uz kreativno razmišljanje i samostalno odlučivanje, učesnici neposredno utiču na poboljšanje rezultata na radnom mestu i povećanje zadovoljstva u privatnom životu.

Po završetku obuke, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Unaprede kvalitet u profesionalnom ambijentu i unaprede lično emocionalno zdravlje;
 • Poboljšaju svakodnevnu komunikaciju;
 • Razviju zdravije međuljudske odnose;
 • Prihvate inovacije, efikasno obrade informacije i osiguraju bolju funkcionalnost pojedinaca.

Moduli:

 • Prvi modul (2 dana): Razvijanje osnovnih emocionalnih veština od značaja za radno okruženje
 • Drugi modul (2 dana): Razvijanje veština u  prevladavanju stresa i konflikata na poslu
 • Treći modul (2 dana): Razvijanje asertivnog umesto agresivnog i pasivnog ponašanja, prevladavanje emocionalnih blokada u javnom nastupu.

Dinamika izvođenja obuke:

 • subotom od 09:30-16:00 časova

Uslovi za dobijanje sertifikata

Sertifikat „Manager as an emotional coach“, priznat od vodeće svetske profesionalne asocijacije za razvoj koučing psihologije (ISCP), dobijaju oni polaznici koji uspešno završe sva tri modula obuke.

 

I MODUL

 

Cilj:

Upoznavanje sa osnovnim pretpostavkama emocionalnog koučinga- uočavanje,  imenovanje i razumevanje emocija. Usmeravanje emocija primenom  kognitivnih tehnika  (ABC model).

PRVI DAN

Predstavljanje trenera obuke, učesnika, ciljeva  i sadržaja kursa.

Teorijski deo:

 • Poreklo reči, različite definicije i osnovne funkcije  emocija
 • Diskusiona radionica - Zašto je u sferi emocija napredak začuđujuće spor u odnosu na druge sfere života?
 • Komponente emocija (fiziološka, izražajna, subjektivna)
 • Podela emocija prema intenzitetu i trajanju (kratkotrajne i dugotrajne emocije)
 • Prepoznavanje i objašnjenje pozitivnih i negativnih emocija

Praktični deo:

Uvežbavanje praktičnih zadatkaka kroz interaktivan rad sa trenerima

 

DRUGI DAN

Teorijski deo

 • Diskusiona radionica - Zašto je emocije teško kontrolisati?
 • Razvoj emocija
 • Razumevanje razlika između funkcionalnih i disfunkcionalnih emocija (tuge i depresije, besa i nezadovoljstva, anksioznosti i zdrave zabrinutosti itd)
 • Kriterijumi prepoznavanja disfunkcionalnih emocija

Praktični deo

Uvežbavanje praktičnih zadatkaka kroz interaktivan rad sa trenerima

 

II MODUL

 

Cilj:

Upoznavanje sа uzrocimа stresa i konflikata, ovladavanje veštinama i tehnikama prevenirаnjа, suočаvаnjа i uspešnog rаzrešаvаnjа stresnih i konfliktnih situacija.

PRVI DAN

Teorijski deo

 • Definicija, simptomi  i vrste stresa
 • Fizički, emocionalni, ponašajni i motivacioni aspekti stresa
 • Diskusiona radionica – Prepoznavanje simptoma stresa

Praktični deo

Zadatak 1:  Prepoznavanje simptoma stresa (primeri i objašnjenje)

Zadatak 2: Samopomoć u situacijama stresa (kognitivne, bihejvioralne, emocioanlne  tehnike)

Zadatak 3: Smanjenje  zabrinutosti i povećanje efikasnosti u situacijama stresa (razvijanje praktičnih veština: upravljanje vremenom, postavljanje granica, ohrabrivanje, relaksacija…)

 

DRUGI DAN

Teorijski deo

 • Definicija, vrste, uzroci konflikata
 • Najčešći razlozi konflikata na radnom mestu
 • Bes i posledice besa u interpersonalnim odnosima
 • Diskusiona radionica: prepoznavanje konfliktne situacije

Praktični deo:

Zadatak 1: Rаd sа osećаnjimа i kontrolа emocijа (primena ABC modela, mogućnosti prevazilaženja besa: kognitivne tehnike, primena tabele pronalaženja dvostruke dobiti, osporavanje sopstvenih iracionalnih uverenja, emotivne tehnike).

Zadatak 2: Veštine rešavanja konflikata (praktičan rad voditelji-učesnici). Simulacija konfliktne situacije, tehnika za rešavanje problema.

Zatatak 3: Prepoznavanje pasivno agresivnog ponašanja, ogovaranje, huškačko ponašanje i drugih formi neprijateljstva.

 

III MODUL

Cilj:

Razvijanje komunikacijskih veština i tehnika od značaja za radno okruženje. Asertivno ponašanje, asertivno upućivanje i primanje kritike, savladavanje blokirajuće treme u javnom nastupu.

PRVI DAN

Teorijski deo

 • Asertivnа, аgresivnа i pаsivnа komunikаcijа
 • Diskusiona radionica: osnovna asertivna prava
 • Bazična asertivnost i vrste asertivnosti

Praktični deo:

Zadatak 1: Komunikаcijske veštine i tehnike: аktivno slušаnje, decentrаcijа, dаvаnje povrаtne informаcije (interaktivno uvežbavanje)

Zadatak 2: Asertivne tehnike: „Jа- poruke“, kаko reći „NE“, tehnikа priznаvаnjа greške...(interaktivno uvežbavanje)

Zadatak 3: Veštine upućivаnjа i prihvаtаnjа  kritike (interaktivno uvežbavanje)

 

DRUGI DAN

Teorijski deo

 • Upoznavanje i razumevanje simptoma i uzroka treme
 • Diskusiona radionica: „Sto minuta anksioznosti ili jedan minut  pripreme?”
 • Razlika između zdrave i blokirajuće treme (primeri iz radnog okruženja)
 • Razlika između perfekcionizma i težnje ka izvrsnosti (između zdravog i neurotičnog perfekcionizma)

Praktični deo:

Zadatak 1: Prepoznavanje blokirajuće treme (telesni simptomi,  preterane brige, nerealna očekivanja, nesigurnost, idealizacije i perfekcionizam, tiranija iracionalnog uverenja „mora“, „šta ako“, „užasno je i nepodnošljivo ako blokiram na poslovnom sastanku“)

Zadatak 2: Praktične veštine prevladavanja blokirajuće treme (usvajanje “kako da“  i „zašto da ne“ stava, „imitacija uspešnih”, razumevanje  stava da preterane brige ne pomažu, fokusiranje na poslovne zadatke a ne na sopstvenu ličnost, hrabrost)

Zadatak 3: Uvežbavanje prezentacijskih veština (učesnik, a ne posmatrač, upečatljiv prvi utisak, prihvatanje i trasformacija nelagodnosti, organizacija prezentiranih informacija, kontakt očima i gestikulacija, intonacija i dikcija, upotreba humora itd).

Trening

09.10.2021.-06.11.2021. 09:30 - 16:00 Br. sati: 48 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 68.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking