Marketinška kampanja – kompletan proces razvoja i realizacije

Tip: Trening Šifra treninga: 720 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Promovisanje proizvoda i usluga bez osmišljene i pravovremeno plasirane marketinške poruke nije moguće. Proces pripreme, razvoja i realizacije kampanje traži specifičnu kombinaciju znanja iz različitih oblasti.

 • Šta je u tom procesu važno, a šta najvažnije?
 • Da li postoje prečice?
 • Šta mi je na raspolaganju, ko su ljudi, a koji alati koji mogu da mi pomognu?

Trening će polaznicima pružiti uvid u kompletan proces pripreme, razvoja, realizacije marketinške kampanje, sve njegove aspekte, izazove i na raspolaganje staviti znanja koja će ga učiniti bržim, efikasnijim i efektnijim.

Cilj treninga:

Sveobuhvatan uvid u proces pripreme, razvoja i realizacije marketinške kampanje u cilju efikasnijeg upravljanja.

Ciljna grupa:

Poslovni ljudi koji imaju potrebu za promovisanjem proizvoda ili usluga, bilo direktno ili indirektno (kao deo procesa nabavke, razvoja novih proizvoda, ljudskih resursa, korporativnih komunikacija, operacija). Oni koji do sada nisu imali iskustva sa razvojem kompletne marketinške kampanje koja se plasira kroz sve medije.

Teme:

 • Priprema za razvoj kampanje - brif
 • sagledavanje ambicija, izazova, mogućnost
 • postavljanje ciljeva – strateški vs komunikacioni cilj vs zadatak
 • elementi i format brifa
 • (tenderski) proces izbora agencija
 • Strateški razvoj i kreativna ideja
 • Definisanje strateške pozicije, teritorija brenda, alati
 • Kreativna platforma
 • Ideja kroz medije, kanale, formate, sadržaje
 • Ideja vs poruka, kreativni koncept vs TV reklama
 • Insight – osnova svake ideje
 • Produkcija i plasiranje u medije
 • od ideje do - TV reklame, bilborda, materijala na mestu prodaje, promocije
 • budžetiranje, rokovi, štampa, video produkcija, izvori, prava
 • realizacija, plasiranje u medije - specifičnosti kanala komunikacije (TV, OOH, print, digital, BTL)

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

Uspešnije upravlja procesom razvoja i realizacije marketinških kampanja tako što će informisanije i sa većim razumevanjem svih specifičnosti postavljati ciljeve, optimizovati sled koraka i resurse i donositi strateške odluke koje mogu da utiču na taj proces, njegove rezultate, a posledično i na sveukupne poslovne rezultate.

Trening

     
  19.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking