MSFI 3 Poslovne kombinacije

Tip: Trening Šifra treninga: 755 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

Merdžeri i akvizicije su forme eksternog rasta preduzeća koje imaju svoje motive:

 • smanjenje troškova,
 • uvećanje prihoda,
 • povećanje tržišne moći, itd.

Ono što njih razlikuje od ostalih tekućih poslovnih aktivnosti je to da metoda sticanja zahteva upotrebu fer vrednosti na datum sticanja. Poseban MSFI 3 Poslovne kombinacije je razvijen kako bi obradio specifične situacije u poslovnim kombinacijama.

MSFI 3 utvrđuje principe i zahteve kako da sticalac u poslovnoj kombinaciji:

 • Priznaje i meri u svojim finansijskim izveštajima identifikovana stečena sredstva, identifikovane preuzete obaveze, potencijalne obaveze i učešće koje ne obezbeđuje kontrolu u stečenom entitetu,
 • Priznaje i meri gudvil nastao u poslovnoj kombinaciji ili dobitak po osnovu povoljne kupovine,
 • Određuje koje informacije se trebaju obelodaniti korisnicima finansijskih izveštaja kako bi oni mogli da evoluiraju suštinu i finansijske efekte poslovne kombinacije.

Ciljna grupa:

Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u računovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:

Praktična primena MSFI 3 Poslovne kombinacije.

Teme:

 • Delokrug i definicije
 • Metoda sticanja
 • Naknadno vrednovanje i računovodstveno obuhvatanje stavki iz poslovnih kombinacija
 • Kako proknjižiti poslovne kombinacije?
 • Obelodanjivanja
 • Zaključna razmatranja

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume definiciju poslovnih kombinacija;
 • Savlada korake u primeni metode sticanja;
 • Objasni kako se MSFI 3 primenjuje nakon poslovne kombinacije;
 • Oceni kvalitet obelodanjivanja.

Primer:

 

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

MSFI 3: Poslovne kombinacije – priznavanje i odmeravanje gudvila i dobitka od povoljne kupovine

Kako se vrši priznavanje i odmeravanje gudvila i dobitka od povoljne kupovine? Pogledajte kroz sledeća dva primera.

Trening

     
  23.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking