MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima

Tip: Trening Šifra treninga: 662 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde i Odbor za finansijske računovodstvene standarde u SAD-a su 2014. godine doneli standard koji reguliše priznavanje prihoda i zamenjuje MRS 18 Prihodi i MRS 11 Ugovori o izgradnji, i sa njima povezane interpretacije. Ovaj novi standard MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima je zvanično u upotrebi od 1. 1. 2018.godine.

MSFI 15 se primenjuje na većinu ugovora sa kupcima, između ostalog i na ugovore o izgradnji. Ovaj standard menja kriterijume za utvrđivanje vremenskog okvira priznavanja prihoda.

Ovaj standard takođe pruža dodatne smernice u oblastima koje u postojećim standardima nisu bile dovoljno obrađene, kao što su:

 • ugovori kojima se preciziraju višestruki elementi prodaje proizvoda i usluga,
 • različite politike cena,
 • prava na povrat,
 • licenciranje,
 • garancije, itd.

Primena MSFI 15 će za neke entitet imati veliki efekat na njihovo finansijsko izveštavanje dok će za neke iziskivati samo minimalna prilagođavanja. Međutim, važno je da svi entiteti i pre njegove zvanične primene razmotre uticaj koji će ovaj standard imati na njihovo finansijsko izveštavanje.

Neke privredne grane biće više pogođene od drugih:

 • IT-sektor,
 • telekomunikacije,
 • kablovski operateri,
 • nekretnine,
 • upravljanje imovinom,
 • maloprodaja,
 • profesionalne usluge.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, direktori računovodstva, zaposleni u računovodstvu i finansijama, kao i svi zainteresovani za ovu temu.

Cilj seminara:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 15.

Teme:

 • Cilj
 • Delokrug
 • Definicije pojmova
 • Model priznavanja prihoda (Priznavanje prihoda kroz pet koraka)
 • Troškovi ugovora
 • Prezentacija
 • Obelodanjivanja
 • Načini tranzicije
 • Ilustrativni primeri

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume cilj i delokrug Standarda
 • Definiše osnovne termine koje koristi Standard
 • Primene novi model priznavanja prihoda u pet koraka
 • Pravilno prezentira ugovore u svom bilansu stanja
 • Prepozna nove zahteve za obelodanjivanjima o ugovorima sa kupcima
 • Razume alternativne načine prelaza na novi Standard
 • Prepozna efekat primene MSFI 15 na finansijsko izveštavanja svog entiteta

Primeri:

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Razgovor sa predavačem seminara

Predavaču seminara, mr Draženku Lukaču smo postavili pitanja koja se tiču MSFI 15. Pročitajte njegove odgovore.

MSFI 15: Prihodi od ugovora sa kupcima – Prodaja sa pravom povraćaja

Pročitajte više o računovodstvenom standardu MSFI 15: Prihodi od ugovora sa kupcima, kroz primer prodaje sa pravom povraćaja.

Knjiženje kasa skonta po MSFI 15: Prihodi od ugovora sa kupcima

Pogledajte nekoliko različitih scenarija za knjiženje kasa skonta po MSFI 15.

MSFI 15: Prihodi od ugovora sa kupcima – Alokacija cene transakcije na obaveze izvršenja

U sledećem članku je prikazan primer alokacije cene transakcije na obaveze izvršenja.

MSFI 15: Prihodi od ugovora sa kupcima – Ilustrativni primer neinstalirani materijal

Pogledajte na primeru građevinske kompanije kako se određuju cena transakcije i očekivani troškovi za neinstalirani materijal.

MSFI 15: Prihodi od ugovora sa kupcima – Postojanje značajne komponente finansiranja u ugovoru

Pročitajte šta entitet treba da razmotri kada vrši korigovanje obećanog iznosa naknade za značajnu komponentu finansiranja.

Trening

29.08.2024. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking