Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica – MSFI za MSP

Tip: Trening Šifra treninga: 29 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde je doneo niz amandmana na ovaj standard tako da će se na ovoj obuci razmotriti i ti amandmani!

Ukoliko ste poslednjom klasifikacijom po veličini od mikro ili srednjeg preduzeća postali malo preduzeće u obavezi ste da svoje finansijske izveštaje za 2021. godinu pripremite u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica.

Napravili smo obuku koja će vam na praktičnim primerima prikazati prelaz na ovaj standard uzimajući u obzir najkarekterističnije računovodstvene politike sa kojima se susreću preduzeća u Srbiji.

Polaznici će biti u prilici da pored izrade bilansa stanja i bilansa uspeha nauče da u skladu sa primenom MSFI za MSP sastavljaju i ostale izveštaje koje ovaj Standard podrazumeva: 

 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Izveštaj o novčanim tokovima
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Napomene uz finansijske izveštaje

MSFI za MSP predstavlja jednu od osnova za evidentiranje poslovnih događaja i sastavljanje finansijskih izveštaja. Njegovi najdirektniji obveznici su mala preduzeća koja su dužna da primenjuju ovaj Standard. Srednja i mikro pravna lica imaju opciju da koriste ovaj standard, ili srednja pravna lica pune MRS, a mikro pravna lica Pravilnik.

Ovaj Standard ne bi trebalo da posmatrate kao teret jer Vam omogućava da očistite svoje bilanse od latentnih rezervi i skrivenih gubitaka bez ikakvih poreskih posledica pa ćemo ovome posvetiti posebnu pažnju u okviru obuke.

Ciljna grupa:

Zaposleni na poslovima računovodstva, zaposleni u računovodstvenim agencijama i preduzećima koji pružaju računovodstvene usluge, kao i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:

Osposobljavanje učesnika za primenu i prelaz na MSFI za MSP.

Teme:

 • Pregled MSFI za MSP po Odeljcima
 • Amandmani na MSFI za MSP
 • Razlike između punih MRS/MSFI, Pravilnika i MSFI za MSP
 • Prelaz na MSFI za MSP kroz praktične primere
 • Pravilnik o računovodstvenim politikama preduzeća koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pripremanje izveštaja o ostalom rezultatu
 • Pripremanje izveštaja o tokovima gotovine
 • Pripremanje izveštaja o promenama na kapitalu
 • Kreiranje napomena uz finansijske izveštaje

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Da prepozna razlike između punih MRS i MSFI za MSP
 • Proknjiži u svojim poslovnim knjigama prelaz na MSFI za MSP
 • Uskladi svoj Pravilnik o računovodstvu sa MSFI za MSP
 • Sastavi izveštaj o ostalom rezultatu
 • Sastavi izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavi izveštaj o promenama na kapitalu
 • Kreira napomene uz finansijske izveštaje prema MSFI za MSP
Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Audio komentari učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara na temu obaveze primene MSFI za mala i srednja preduzeća.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika prethodnih seminara na ovu temu.

Stručni članak iz baze znanja na temu - Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica

 

Novi Zakon o računovodstvu propisuje da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća.

Trening

17.07.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Jako sam se pozitivno iznenadila. Gospodin Draženko Lukač je vrlo pripremljen iz oblasti MSFI za MSP i iz te oblasti ima veliko znanje. Trening mi je puno pomogao. Melinda Gencel, Računovođa Grafoprodukt d.o.o.
 • Želim da izrazim svoje zadovoljstvo što sam prisustvovala seminaru koji je prevazišao moja očekivanja. Interakcija sa predavačem i ostalim učesnicima je bilo od velike koristi. Sve pohvale za organizaciju koja je bila na zavidnom nivou. Biljana Radovanović, Finansijs ki analitičar Grawe osiguranje a.d.
 • Prezadovoljan sam. Gospodin Lukač je veliki profesionalac i u potpunosti je uspeo da nam prenese informacije koje su relevantne za ovu temu. Preporučujem seminar svakako! Vladimir Stefanovski, Direktor Fertist doo
 • Dolazim i drugi put. Kod vas pored znanja koje dobijamo osećam i ljudsku toplinu, verovatno zbog toga što su manje grupe, a i predavači su veoma profesionalni. Ljubica Popović, Ovlašćeni računovođa i vlasnik Sigma Konsult plus - agencija za knjigovodstvene usluge
 • Cilj zbog koga sam došla je ispunjen. Gotovo sve dileme koje sam imala su otklonjene i mogu sa jasnim stavom da dam menadžmentu predlog primene usvajanja adekvatnih računovodstvenih politika. Snežana Milojević, Šef računovodstva Pharmanova d.o.o.

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking