Komunikacija sa klijentima - Primena poslovnih standarda u radu sa klijentima

Tip: Trening Šifra treninga: 325 Trajanje: 8 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Primena poslovnog standarda u odnosu sa klijentima sepodrazumeva u svetu biznisa. Obzirom da su današnji klijenti zahtevniji, informisaniji i svakako meta konkurencije, današnji poslodavci ciljaju profilisanom ponašanju svojih zaposlenih koje ima za cilj:

 • pridobijanje klijenata,
 • stvaranje poverenja i
 • lojalnosti 
 • smanjenje svakog vida nezadovoljstva uslugom i proizvodom.

To je cena održivosti na tržištu. Kompanije se predstavljaju upravo preko svojih zaposlenih. Zato je ponašanje zaposlenih, način na koji komuniciraju, rešavaju probleme i žalbe, upravljaju razgovorom nezadovoljnih klijenata važan konstitutivan element reputacije i prepoznatljivosti u moru konkurencije.

Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

Ciljna grupa:

Zaposleni u kontaktu sa klijentima, supervizori, menadžeri.

Cilj treninga:

Podrška kompanijama da budu usmerene ka kvalitetnom pružanju usluga klijentima, stvarati zadovoljne i lojalne klijente, obezbediti da svi zaposleni imaju isti odnos sa klijentima, da podignu svest o značaju klijenata, razumeju značaj adekvatnog poslovnog ponašanja, prepoznaju svoju aktivnu ulogu u procesu komunikacije sa klijentima

Teme:

 • Važnost reputacije i ugleda
 • Primena poslovnog standarda kod vrhunskog usluživanja klijenata
 • Važnost neverbalnog komuniciranja i percepcije
 • Supervizija ličnih neverbalnih poruka
 • Pravila telefonskog komuniciranja i e-mail pravila
 • Upoznavanje sa tipovima klijenata
 • Prepoznavanje teških klijenata
 • Pravila uspostavljanja kulture brige o klijentima

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 • Korporativno poželjno i prihvatljivo komunicira sa klijentima
 • Unapredi kvalitet odnosa prema klijentu
 • Razvije empatiju i prepozna potrebu klijenata
 • Postane svestan važnosti poželjnog i afirmativnog neverbalnog komuniciranja
 • Umanji efekat grešaka kod percepcije
 • Pravilno koristi telefon i e-mail
 • Prepozna tip klijenata i adekvatno s takvim klijentom komunicira
 • Nauči da upravlja sumnjama, primedbama i žalbama klijenata

 

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare polaznika prethodno održanih treninga ovog predavača.

Fokus na klijente

 

Predstavljamo Vam upitnik čijim popunjavanjem ćete saznati kakva je Vaša orijentacija prema klijentu i kako Vas oni doživljavaju. Rezultat će Vam pokazati koja ponašanja možete poboljšati i time pozitivno uticati na odnos prema klijentima.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je organizovan jako dobro, profesionalno, i u prijatnom ambijentu. Izlaganje predavača je bilo jasno i veoma korisno. Đorđe Levajić, Šef odeljenja tehnike DAD Draexlmaier
 • Veoma dobro organizovan i lepo strukturiran seminar. Odličan time -management. Dobro izbalansiran odnos predavanja i vežbi. Ivan Tomić, Direktor odlejenja za kreditni rizik Opportunity Banka Srbija
 • Trenig je bio izuzetno zanimljiv i poučan. Sa sigurnošću mogu da tvrdim da sam stekla nove veštine koje ću sigurno primenjivati. Branisalava Kovačević, Asistent izvršnog odbora Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd
 • Moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. Upućena sam u nove metode rukovođenja i stekla sam mnogo korisnih informacija koje će unaprediti moj rad. Svetlana Velimirović, R ukovodilac ekonomske i kadrovske službe Gorenje Studio

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking