Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom i devizni, poreski i knjigovodstveni aspekti reeksporta

Tip: Trening Šifra treninga: 1005 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju propisano je da domaće lice može robu koju izvozi, odnosno uvozi, kao i usluge u spoljnotrgovinskom prometu da naplati, odnosno plati u robi, odnosno uslugama, a naročito ako se radi o nabavci opreme, repromaterijala i sirovina namenjenih proizvodnji robe i pružanju usluga i ako se radi o uslugama koje se pružaju u postupku aktivnog ili pasivnog oplemenjivanja, u skladu sa carinskim propisima, a naplata ili plaćanje se vrši u robi koja je predmet oplemenjivanja, odnosno u oplemenjenoj robi. Na taj način je stvorena zakonska osnova za obavljanje kompenzacionih poslova sa inostranstvom.

Podzakonskim aktima je propisan način i postupak za realizaciju kompenzacionih poslova (koje treba razlikovati od poslova prebijanja dugovanja i potraživanja sa inostranstvom).

Propisani su:

 • uslovi za odobravanje kompenzacionih poslova sa inostranstvom,
 • obrasci na kojima se podnosi zahtev za njihovo odobravanje od strane nadležnog ministarstva, kao i
 • obrasci za izveštavanje o realizovanim kompenzacionim poslovima.

Privredni subjekti su zainteresovani za ovu vrstu spoljnotrgovinskih poslova, jer pri uvozu robe i usluga ne dolazi do odliva deviza u inostranstvo, dok se sa druge strane obezbeđuje zadovoljavanje potreba u reprodukcionim materijalima, energiji i specifičnim vrstama usluga.

Na treningu će polaznici savladati i načine realizacije različitih vidova poslova reeksporta robe. Akcenat se stavlja na devizne, poreske i knjigovodstvene aspekte poslova reeksporta. Navedeni aspekti imaju svoje specifičnosti koje proističu iz načina njihove realizacije, pa je od velikog značaja da se pri njihovoj realizaciji pravilno primene pozitivni propisi.

Cilj treninga:

Trening ima za cilj da polaznike detaljno upozna sa načinom i postupkom realizacije kompenzacionih poslova sa inostranstvom kao i deviznim, poreskim i knjigovodstvenim aspektima reeksporta. Akcent se stavlja na uslove za odobravanje kompenzacionih poslova, kao i na način popunjavanja propisanih obrazaca prilikom podnošenja zahteva za njihovo odobravanje, odnosno kod podnošenja izveštaja o realizovanom poslu.

Ciljna grupa:

Lica koja neposredno obavljaju spoljnotrgovinske poslove. Finansijski rukovodioci u privrednim subjektima koji u poslovanju imaju spoljnoekonomsku i deviznu komponentu.

Teme:

 • Uslovi i kriterijumi za odobravanje kompenzacionih poslova sa inostranstvom (izvozna orijentisanost, snabdevenost tržišta, transakcije sa robom koja je predmet oplemenjivanja, nemogućnost drugog načina plaćanja i naplate, snabdevanje u okviru Energetske zajednice)
 • Propisani obrasci koji se podnose za odobravanje kompenzacionog posla sa inostranstvom (vrste, sadržaj, način popunjavanja sa primerima popunjenih obrazaca)
 • Obračun o izvršenju kompenzacionog posla i obaveze za njegovo dostavljanje organima kontrole
 • Spoljnotrgovinski, carinski, devizni i poreski aspekti kompenzacionih poslova
 • Devizni aspekti poslova reeksporta
 • Poreski aspekti poslova reeksporta
 • Knjigovodstveno obuhvatanje poslova reeksporta

Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

 • pravilno primeni propise koji se odnose na kompenzacione poslove sa inostranstvom;
 • pravilno primeni kriterijume na osnovu kojih se odobravaju kompenzacioni poslovi;
 • pravilno popuni propisane obrasce za odobravanje kompenzacionih poslova i za izveštavanje o tim poslovima;
 • pravilno primeni spoljnotrgovinske, poreske i devizne propise u ovoj oblasti;
 • pravilno primeni odredbe propisa koji se odnose na poslove reeksporta i to devizne, poreske i knjigovodstvene propise.
Andrija Jovičić

stručnjak sa višedecenijskim iskustvom u spoljnotrgovinskim i deviznim poslovima u privredi, kao i u konsultantskom radu u vidu savetovanja i obuka u oblasti: spoljne i unutrašnje trgovine, deviznih poslova, carina, računovodstva i poreza.

Trening

     
  18.900,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking