KPI u internoj reviziji

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Seminar je namenjen pre svega rukovodiocima službi interne revizije, ali i svim drugim licima koja su zainteresovana za rad ove službe. Od naročitog značaja je da se po uspostavljanju ove procesne aktivnosti iste komuniciraju za rukovodstvom organizacije. Cilj je da rukovodstvo bude upoznato sa efektivnošću rada i kvalitetom obavljenih aktivnosti. Ove aktivnosti su sastavni deo:

 • Međunarodnog okvira za profesionalnu praksu,
 • Pravilnika o radu službe interne revizije i
 • Programa obezbeđenja i unapređenja kvaliteta

za obavljanje celokupne aktivnosti interne revizije.

Na seminaru ćete se upoznati sa svim zahtevima međunarodnog okvira za profesionalnu praksu internih revizora i zahtevima opisanim u praktičnom vodiču Globalnog instituta internih revizora. Takođe, naučićete na koji način da prepoznate ključna merila koja treba da primenite u oceni efikasnosti i efektivnosti interne revizije i sastavite izveštaje kroz primere kreiranja izveštaja o performansama internih revizora i njihovom ocenjivanju.

Cilj seminara:

 • da polaznici razviju i primene alate u skladu sa zahtevima
 • da polaznici obrade podatke i izvedu zaključke u vezi sa merenjem performansi aktivnosti interne revizije.
 • da polaznici nauče kako da podnesu izveštaje rukovodstvu

Teme:

 • Aktuelni trendovi na temu merenja performansi aktivnosti interne revizije
 • Uspostavljanje veze na internim aktima interne revizije i praksom koja se obavlja
 • Osnove kvaliteta aktivnosti interne revizije
 • Matrica merila za ocenu efektivnosti i merila za ocenu efikasnosti
 • Forme izveštaja koje se mogu koristiti, primeri kreiranja izveštaja o performansama internih revizora i njihovo ocenjivanje
 • Merila kao osnov za evaluaciju svakog revizora pojedinačno, ali i celokupne aktivnosti
 • Kvalitet izveštavanja na temu merenja efektivnosti i efikasnosti aktivnosti interne revizije

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

 • Inicira i primeni izmene internih akata na ovu temu
 • Identifikuje ključne aspekte merenja performansi i razvije svoju marticu merila
 • Izabere ona merila koja efektivno treba da pruže odgovor o potvrđenom kvalitetu obavljenih aktivnosti

Trening

     
  19.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking