Izveštaj o ostalom rezultatu; Izveštaj o tokovima gotovine; Izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje

Tip: Trening Šifra treninga: 22 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem!*

Skorije promene u računovodstvenoj regulativi u Republici Srbiji rezultirale su između ostalog i u novim obrascima finansijskih izveštaja. Novi obrasci finansijskih izveštaja prvi put su primenjeni kod sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Sva preduzeća koja imaju obavezu primene punih MRS/MSFI i MSFI za mala i srednja preduzeća od ove godine prikazuju i jedan potpuno novi finansijskih izveštaj, Izveštaj o ostalom rezultatu. Sadržaj izveštaja o ostalom rezultatu u velikoj meri zavisi od izbora računovodstvenih politika.

Različite osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja (puni MRS/MSFI ili MSFI za MSP) na različite načine opredeljuju sadržaj Izveštaja o ostalom rezutatu. Pored toga sada i mala preduzeća imaju obavezu da sasatavljaju:

 • izveštaj o tokovima gotovine,
 • izveštaj o promenama na kapitalu,
 • napomene uz finansijske izveštaja.

Zbog toga će na ovom seminaru biti na praktičnom primeru prikazani principi koji će pomoći učesnicima da sastave izveštaj o tokovima gotovine. Pored toga posebna pažnja će biti posvećena napomenama uz finansijske izveštaje.

Svi učesnici dobijaju primer modela Napomena uz finansijske izveštaje.

Ciljna grupa:

Zaposleni na poslovima računovodstva, zaposleni u računovodstvenim agencijama i preduzećima koji pružaju računovodstvene usluge, kao i svi ostali zainteresovani.

Cilj treninga:

Sastavljanje izveštaja o ostalom rezultatu, izveštaja o tokovima gotovine, izveštaja o promenama na kapitalu i napomena uz finansijske izveštaje.

Teme:

 • Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Računovodstveni vs. ekonomski koncept rezultata
 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Uticaj izbora računovodstvenih politika na sadržaj izveštaja o ostalom rezultatu
 • Sadržaj izveštaja o ostalom rezultatu prema punim MRS/MSFI
 • Sadržaj izveštaja o ostalom rezultatu prema MSFI za MSP
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Napomene uz finansijske izveštaje

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Razume ekonomski koncept rezultata artikulisan u izveštaju o ostalom rezultatu
 • Razume uticaj izbora računovodstvenih politika na sadržaj izveštaja o ostalom rezultatu
 • Sastavi izveštaj o ostalom rezultatu
 • Sastavi izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavi izveštaj o promenama na kapitalu
 • Na pravilan način struktuira i kreira napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa punim MRS/MSFI
 • Na pravilan način struktuira i kreira napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa MSFI za MSP
Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Audio komentar učesnika treninga

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika prethodno održanih seminara na ovu temu.

Trening

     
  21.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Odlična organizacija, prijatna atmosfera, opuštena. Dobra komunikacija sa predavačem. Ljilja Stamenić , Finansijski direktor KPMG doo Beograd
 • Odlično organizovan, interesantan i edukativan seminar! Katarina Pešić, Finansije i računovodstvo Taktik
 • Odličan seminar o izmenama i primeni, kao i svi dosadašnji seminari MNG Centra. Jelena Ašanin, Office and finance administrator ICAP Business Services doo
 • Vrlo korisno za posao kojim se bavim. Neophodno je učestvovati na ovakvim seminarima. Živka Grmuša, Finansijski direktor MaxBet grupa
 • Rad na seminaruvrlo dobar, komunikacija odlična, učinak za zadato vreme veoma dobar. Stevan Vuković, Računovođa Knjigovodstvena kuća “Egal” doo

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking