Integrisane komunikacije i kampanje – koncept i uspešno upravljanje

Tip: Trening Šifra treninga: 153 Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Savremene marketinške komunikacije susreću se sa izazovima turbulentnog razvoja i promene okruženja, misleći pre svega na promene tehnologija i navika, ponašanja i stila življenja potrošača. Direktan uticaj - sve teže je dopreti do ciljne publike, ostaviti željeni utisak i kreirati jedinstven i prepoznatljiv brend.

Tajna marketinga i uspeha brenda postaje sposobnost da se prepozna i razume šta pokreće potrošača i da se tome prilagodi proizvod/usluga koja se potrošaču nudi. Prepoznatljivost i preferenciju brenda neophodno je graditi i kod mnogih drugih stejkholdera, komunikacijom prilagođenom njihovim potrebama i navikama.

Krajnji rezultat IMK biće:

 • jasna,
 • usaglašena i
 • prepoznatljiva poruka brenda,

kod svih stejkholdera, bez obzira gde su se “susreli” sa brendom.  Strategija IMK komunikacija omogućava kompaniji da koriste one elemente promocionog miksa koje najviše odgovaraju postavljenim ciljevima komunikacije i targetiranoj publici. Najvažniji preduslov svake integrisane komunikacione strategije je:

 • postavka komunikacionih ciljeva,
 • kreiranje poruke i
 • izbor kanala komunikacije koji će se koristiti.

Ovaj trening vam pruža mogućnost da:

 • upoznate značaj i razloge primene IMK koncepta,
 • razumete način i korake u razvoju IMK strategije prolazeći kroz sve ključne faze ovog procesa, a posebno postavke komunikacionih ciljeva. 

Razumevanjem i pravilnom primenom IMK koncepta, kompanija lakše i sa pravom porukom dolazi do željene publike, jača svoj brend i posledično unapređuje poslovne rezultate kompanije.

Trening je interaktivne prirode, sastoji se od studija slučajeva i praktičnih vežbi koje će omogućiti da učesnici steknu navedena znanja iz ove oblasti. Metode rada koje će se koristiti tokom treninga su: interaktivno predstavljanje teorije, timske i pojedinačne praktične vežbe, diskusije, pitanja i odgovori.

Ciljna grupa:

Vlasnici, direktori i zaposleni koji se bave marketingom i komunikacijama u okviru malih i srednjih kompanija, zaposleni u sektorima marketinga, odnosa s javnošću ili korporativnih komunikacija srednjih i velikih/multinacionalnih kompanija, zaposleni u integrisanim i agencijama specijalizovanim za određeni vid komunikacija,  zaposleni u drugim organizacionim delovima kompanija ali čiji posao uključuje koordinaciju ili potrebu za razumevanjem osnovnih marketing koncepata i aktivnosti.

Cilj treninga:

Upoznavanje učesnika sa konceptom IMK i njegovim sve većim značajem za korporativne ili robne brendove. Učesnici će se upoznati sa procesom razvoja i postavke IMK strategije, komunikacionih ciljeva, odabira promocionog miksa, kao i samog sadržaja komunikacije. Osnovni cilj treninga je da svaki učesnik razume koncept, da nauči da primeni, razvije i evaluira IMK strategiju komunikacije svoje organizacije, u zavisnosti od delatnosti organizacije i njegove pozicije u istoj.

Teme:

 • Šta je IMK i razlozi za neophodnost primene u današnjem svetu komunikacija
 • Postavka komunikacionih ciljeva koristeći nekoliko modela
 • Razvoj efektivne IMK komunikacije kroz 7 faza
 • Oblasti promocionog miksa (oglašavanje, lična prodaja, unapređenje prodaje, odnosi s javnošću, direktni marketing)
 • Značaj i uloga digitalnih medija u IMK
 • Uspešni globalni i lokalni primeri IMK strategija
 • Posledice primene IMK koncepta na nivou tržišta komunikacija i na nivou pojedinačne kompanije

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 • Razume koncept IMK i neophodnost njegove primene
 • Definiše šta predstavlja integrisanost komunikacija i u kom stepenu na nivou sopstvene kompanije/kompanije u kojoj radi
 • Prepozna značaj IMK za ukupno poslovanje i za sticanje konkurentske prednosti
 • Primeni metode postavljanja ciljeva komunikacije i razvoja IMK strategije
 • Upozna sve oblike promocionog miksa kao i kanale komunikacije.

Trening

     
  21.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking