Inspekcijski nadzor i kontrolne liste u upravljanju otpadom

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 5 h Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Budite u toku sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koje podrazumevaju značajne promene i strožije obaveze proizvođača otpada i operatera koji upravljaju otpadom!

Na treningu ćete imati priliku da saznate kako da uskladite svoj rad sa obavezama koje su proizašle iz velikog broja usvojenih podzakonskih akata. Neophodno je dobro poznavanje odredbi propisa bez obzira na:

 • vrstu i složenost aktivnosti koju obavljate ili
 • instalisane kapacitete.

Budite spremni, jer je Zakonom o inspekcijskom nadzoru propisano da inspekcija ima pravo i dužnost da procenjuje rizik na osnovu koga se sačinjava godišnji plan redovnih inspekcijskih nadzora. Plan se zasniva na sistematskoj proceni rizika koji postrojenja i aktivnosti predstavljaju po životnu sredinu i određuje učestalost inspekcijskih nadzora. Metodologija procene rizika je promenjena i komplikovanija. Sada podrazumeva sistematski pristup radi procene emisija i složenosti aktivnosti kako bi se utvrdio sveobuhvatni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Ciljna grupa:

 • Sva lica koja su odgovorna za upravljanje otpadom, a u čijim preduzećima nastaje otpad
 • Lica koja su zadužena za saradnju sa inspekcijskim organima

Cilj treninga:

Cilj seminara je da se nadzirani subjekti što bolje i efikasnije pripreme za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine

Teme:

 • Zakon o inspekcijskom nadzoru i kontrolne liste
  • Vrste i oblici inspekcijskog nadzora
  • Kontrolne liste
 • Zakon o upravljanju otpadom - Novine koje su usvojene u izmenama i dopunama, a tiču se sledećih obaveza:
  • Izrade plana upravljanja otpadom
  • Pribavljanje potvrda o izuzimanju obaveze pribavljanja dozvole
  • Evidencija i dostavljanje podataka
  • Priprema za najavljeni inspekcijski nadzor
  • Nadležnosti inspekcije u postupku kontrole proizvođača otpada

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking