Easy Business e-learning program

Tip: Elektronsko učenje Šifra: Zahtev za in-house

Easy Business je nagrađivani program elektronskog učenja koji pokriva osnove oblasti poslovanja.

Program će vam kroz praktičnu studiju slučaja predstaviti osnovne finansijske koncepte, kombinovanjem interaktivnih i multimedijalnih metoda učenja (metod simulacije).

Pomoćiće vam da razvijete ključne poslovne i finansijske kompetencije u sferi finansija i biznisa. Optimizovan je za lako učenje, takođe je i vrlo zabavan. Vaš virtualni trener, gospodin Bossi, konstantno će vas angažovati i pomagati vam da savladate važne teme iz poslovne ekonomije, kroz studiju slučaja životni razvojni put kompanije.

Primenjuje praktične studije slučaja i na najefikasniji način predstavlja osnovne poslovne i finansijske koncepte i pruža polaznicima osnovu:

 • Da zakorače u svet finansija,
 • Da se nefinansijski stručnjaci osposobe za razumevanje poslovanja i finansijskih procesa,
 • Da bolje razumeju i planiraju donošenje poslovnih odluka.

 Ciljna grupa:

 • Zaposleni i menadžeri, jer im Easy Business program omogućava razvoj karijere, bolju zaradu, sigurnost radnih mesta i profesionalnu mobilnost,
  • Poseban naglasak stavljamo na nefinansijske stručnjake kojima ovaj program omogućava da steknu obrazovanje iz oblasti finansijsko-ekonomskog poslovanja, koje im je potrebno u njihovom svakodnevnom radu,
 • Preduzetnici i vlasnici malih i srednjih preduzeća koji žele da unaprede svoja znanja u oblasti finansijskog poslovanja,
 • Studenti kojima je cilj bolja pozicioniranost na tržištu rada nakon završetka studija, brzi transfer u svet rada i razvoj praktično upotrebljivih poslovnih veština, čime će povećati šanse za adekvatno zapošljavanje i razvoj karijere,
 • Nezaposleni koji žele da unaprede svoje profesionalne kompetencije i na taj način se izdvoje na tržištu rada.

U ponudi su dve metode učenja:

Metod I - Samostalno učenje

Ovaj metod učenja je baziran na samostalnom učenju kroz pristup LMS portalu MNG trening centra.

Polaznik u ovom modelu dobija:

 • Nalog za korišćenje e-learning platforme (korisničko ime i šifru za pristup LMS portalu MNG trening centra za elektronsko učenje, koji važi 180 dana nakon početka programa).
 • Materijal i alate za učenje (knjigu),
 • Praktikum sa vežbama.

Ukupno trajanje materijala u okviru programa na portalu je 16 sati.

Preporučeno vreme učenja je od 70-95 sati.

Cena: 12.500,00 + PDV(20%)

 

Metod II  - Kombinovani metod rada

Ovaj metod učenja je baziran na samostalnom učenju opisanom u prethodnoj metodi sa dodatnim jednodnevnim treningom u MNG trening centru. Polaznici će biti u mogućnosti da sa akreditovanim trenerom savlada sve nejasnoće koje su se javljale kroz proces učenja na portalu. Od trenera će dobiti stručnu mentorsku podršku. (blended learning).

Polaznik u ovom modelu dobija:

 • Nalog za korišćenje e-learning platforme (korisničko ime i šifru za pristup LMS portalu MNG trening centra za elektronsko učenje, koji važi 180 dana nakon početka programa).
 • Materijal i alate za učenje (knjigu),
 • Praktikum sa vežbama.
 • Jednodnevnu obuku (koja obuhvata trening sa akreditovanim trenerom i mentorsku podršku u MNG Centru - feedback).

Ukupno trajanje materijala u okviru programa na portalu je 16 sati.

Preporučeno vreme učenja je od 70-95 sati

Cena: 19.700,00 + PDV(20%)

 

Program E- learning programa učenja Easy Business:  

Uvodni obilazak

 • Upoznavanje programa učenja

Modul I: Računovodstvo

Cilj Modula I:

 • Razumevanje bilansa stanja i bilansa uspeha i donošenje poslovnih zaključaka iz njih.

Teme:

 • Struktura bilansa stanja,
 • Struktura aktive- bogatstvo,
 • Određivanje uspeha pomoću aktive,
 • Bilans uspeha,
  • Konsalting gospodina Bossija - deo 1.
 • Racunovodstvo na bazi vremenskih razgranicenja,
 • Amortizacija,
 • Smanjenje dobiti,
 • Bilans uspeha u formi izveštaja,
  • Konsalting gospodina Bossija- deo 2.

Modul II: Racio brojevi-Finansijska analiza

Cilj Modula II:

 • Osposobljavanje za izračunavanje najvažnijih racio brojeva finansijske analize.

 Teme:

 • Gotovinski tok,
 • Profitabilnost,
 • Likvidnost,
 • Vlasnicki racio,
 • Produktivnost,
  • Konsalting gospodina Bossija.

Modul III: Računovodstvo troškova

Cilj Modula III:

 • Osposobljavanje za izračunavanje i sagledavanje troškova koji se dešavaju u poslovanju kompanije.

Teme:

 • Obračunska kalkulacija / Prodajni troškovi,
 • Fiksni / Varijabilni troškovi,
 • Marginalni doprinos,
 • Politika cena,
  • Konsalting gospodina Bossija - deo 1.
 • Računovodstvo centra,
 • Troškova,
 • Profitni centri,
  • Konsalting gospodina Bossija - deo 2.

Modul IV: Poslovno pravo

Cilj Modula IV:

 • Upoznavanje raličitih formi pravnih oblika i pravnih regulativa koje su sa njima povezane, kao i zakonskih regulativa u vezi sa ovlašćenjima za zastupanje pravnih oblika.

Teme:

 • Pregled pranih formi kompanija,
 • Privatni preduzetnik,
 • Ortačko društvo,
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • Akcionarsko društvo,
 • Firma i zastupanje,
 • Ovlašćenje za zastupanje,
  • Konsalting gospodina Bossija.

Svaka lekcija sadrži: rezime, teorijski deo u PDF-u, test. Pored toga u okviru svake lekcije se nalazi set interaktivnih kontrolnih pitanja na koja se dobija feedback od gospodina Bossija.

Test razumevanja- nakon svih modula polaznici imaju mogućnost na portalu da provere znanje u vidu testa koji se sastoji iz 20 pitanja sa višestrukim tipom odgovora.

Po završetku programa polaznik je osposobljen da:

 • Identifikuje ulogu i važnost finansija unutar organizacije,
 • Prepozna i opiše termine koji se koriste u finansijama,
 • Identifikuje elemente profita, izgubljene dobiti i bilansa,
 • Upravlja alatima koje tržište koristi da donese odluke o organzaciji,
 • Razume ključne razlike između novca i profita,
 • Prepozna na koji način organizacije identifikuju pokazatelje finansijskog učinka,
 • Razume glavne pojmove koji se koriste u računovodstvu, naročito troškove, novčane tokove i budžetiranje i kako se oni koriste kao podrška u donošenju odluka i predviđanju učinka.

 

Sertifikacija:

Nakon savladanog programa obuke polaznik je u mogućnosti da pristupi procesu sertifikacije, što podrazumeva potvrdu stečenog znanja u vidu polaganja pismenog ispita. Ispit se polaže 2 sata u prostorijama MNG trening centra.

Program je na srpskom jeziku i usklađen je sa programom sertifikacije i sticanja EBC*L sertifikata - nivo A.

Cena sertifikacije: 85,00 € + PDV(20%)

U procesu učenja na portalu imate priliku da razmenjujete iskustva na forumu i zajedno učite sa drugim učesnicima Easy Business programa.

Na ovom linku možete da otpratite jednu od lekcija i uverite se u kvalitet obuke lekcija: Profitabilnost

 

E-learning lekcija: Profitabilnost

Ovde možete pogledati lekciju sa sajta za online učenje na temu profitabilnosti. Polaznici prijavom na ovaj program dobijaju nalog za korišćenje e-learning platforme na kojoj mogu pogledati ove i mnoge druge lekcije. Nakon svake lekcije svoje znanje mogu proveriti rešavanjem testa.

E-learning lekcija: Bilans stanja

Pogledajte lekciju sa sajta za online učenje na temu bilansa stanja. Ovaj video će Vam pomoći da sagledate kako funkcioniše platforma za e-learning i da kroz praktičan primer razumete pojmove vezane za bilans stanja. Nakon lekcije pređite pitanja iz testa i proverite svoje znanje.

Standard kompetencija za program Easy Business

Na temelju standarda kompetencija napravljen je sistem sertifikacije koji je istovetan u svim zemljama. Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

Trening

     
  12.500,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking