EBC*L Nivo B

Tip: Sertifikacija Šifra: 74 Trajanje: 24 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) nivo B je međunarodna kvalifikacija koja se sastoji od sledećih modula:

 • Poslovni plan;
 • Planiranje projekta;
 • Poslovna analiza;
 • Marketing i prodaja;
 • Investiciona analiza;
 • Finansijsko planiranje (budžetiranje);
 • Finansiranje.

Evropska licenca poslovnih kompetencija – nivo B je bazirana i razvijena na osnovu međunarodno priznatog standarda kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i danas ona predstavlja standard koji je usvojen od mnogih globalnih kompanija.

EBC*L se sprovodi u svim evropskim zemaljama. EBC*L osigurava najviši stepen standarda potvrđen od privrede. Brojne kompanije uključile su ga u interni obrazovni standard osoblja (Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Unica, Samsung).

EBC*L obuke su u Srbiji do sada pohađali predstavnici komapnija neekonomskog obrazovanja ali i diplomirani ekonomisti , diplomirani inženjeri organizacionih nauka koji su želeli da osveže svoja znanja. Program je praktično orijentisan i prati ga izuzetan materijal u vidu knjige.

Tokom obuke biće korišćene metode aktivne nastave. Predavanja će biti praćena radioničkim radom, vežbama, simulacijama, projektnim zadacima u cilju ovladavanja praktičnim kompetencijama učesnika.

Svaki od modula je moguće pohađati pojedinačno. Između prve i druge grupe termina obuke učesnicima će biti dodeljen projektni zadatak u cilju primene stečenih veština. Obezbeđena je podrška mentora tokom izrade projektnog rada.

Na bazi dosadašnjeg iskustva MNG Centra kao nacionalnog predstavnika za EBC*L, sertifikat je omogućio velikom broju pojedinaca karijerni razvoj, profesionalnu mobilnost i zapošljivost. Do sada je za EBC*L sistem u Srbiji sertifikovano preko 1000 zaposlenih u kompanijama.

Ciljna grupa:

 • menadžeri,
 • preduzetnici,
 • kao i svi koji žele da unaprede svoja znanja u datim oblastima.

Cilj obuke:

 • Da polaznici sistematizuju ključna znanja iz oblasti privredno utemeljenog planiranja budućnosti, bez obzira da li se radi o planiranju u okviru postojećeg preduzeća ili projekta ili o osnivanju novog.
 • Da polaznici steknu kompetencije koje su nužne u poslovnom okruženju. Obuka je koncipirana da obuhvata što više primera iz prakse i interaktivan rad polaznika grupe.
 • Ovladavanje metodama i alatima za poslovno planiranje.

Teme:

 • Poslovni plan - ciljevi, metode i instrumenti sastavljanja
 • Planiranje projekta
 • Poslovna analiza
 • Marketing i prodaja
 • Investiciona analiza
 • Finansijsko planiranje (budžetiranje)
 • Finansiranje

 Po završetku učesnik je osposobljen da:

 • Objasni ciljeve, sadržaj i strukturu poslovnog plana, kao i analitičke i planske instrumente kojima raspolaže poslovni menadžment;
 • Razume ciljeve i strukturu projektnog plana kao i ključne izraze u vezi s planiranjem projekta;
 • Sagleda aktuelnu situaciju kao polaznu tačku poslovnog plana, primeni metode koje se odnose na poslovnu analizu i analizu spoljnjeg poslovnog okruženja;
 • Sagleda značaj marketinga za preduzeće, proizvod ili uslugu i primeni marketing instrumente;
 • Primeni pravila za uspeh u prodaji proizvoda i usluga;
 • Napravi konkretnu investicionu analizu;
 • Razume ciljeve, izgled planskog (budžetiranog) Računa dobitka i gubitka, planske (budžetirane) bilanse stanja i plana likvidnosti.
 • Razume ciljeve, strukturu i instrumente finansijskog planiranja i izračuna ciljane pokazatelje profitabilnosti, likvidnosti i produktivnosti kao i da izvede zaključke na osnovu tih pokazatelja;
 • Razume i u praksi primeni različite načine finansiranja preduzeća.

MODULI

 • Poslovni plan - ciljevi, metode i instrumenti sastavljanja
  • Osnove za sastavljanje poslovnog plana
  • Analitički i planski instrumenti
 • Planiranje projekta
  • Koraci u planiranju projekta
  • Greške u planiranju projekta
 • Poslovna analiza
  • Analiza postojećeg stanja
  • Analiza preduzeća
  • Analiza okruženja
  • Analiza konkurentnosti
 • Marketing i prodaja
  • Uvod u marketing
  • Kupci
  • Istraživanje tržišta
  • Proizvodna politika
  • Politika cena
  • Politika kondicioniranja
  • Politika distribucije
  • Politika komuniciranja
  • Oglašavanje (reklame)
  • Osnovi uspešne prodaje
  • Faze razgovora u prodaji
  • Prodaja firmama-kupcima
 • Investiciona analiza
  • Osnove investicione analize
  • Metodi primenjeni u investicionoj analizi
  • Tačka pokrića
  • Kalkulacija perioda povraćaja (pay-back)
  • Uporedna kalkulacija troškova
  • Uporedna kalkulacija dobiti
  • Povraćaj na investiciju
  • Ograničenja investicione analize
  • Oportunitetni troškovi
 • Finansijsko planiranje (budžetiranje)
  • Finansijasko planiranje – pregled
  • Instrumenti finansijskog planiranja
  • Finansijsko planiranje u praksi – budžetiranje
  • Glavni problem finansijskog planiranja
 • Finansiranje
  • Finansiranje – osnove
  • Finansiranje putem sopstvenog kapitala
  • Finansiranje putem zaduživanja
Standard kompetencija za EBC*L - nivo B

Na temelju standarda kompetencija napravljen je sistem sertifikacije koji je istovetan u svim zemljama. Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

Dodele sertifikata

 Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa osposobljavanja i sertifikacije kompetencija možete pogledati ovde.

Trening

     
  84.100,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking