Dugoročna rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva-efekti na finansijsko i poresko izveštavanje

Tip: Trening Šifra treninga: 16 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Kako bi se prilagodili stalnim promena na tržištu i kako bi postigli što bolje pokazatelje poslovanja,  privredna društva u Srbiji se sve više susreću sa  pitanjima:

 • održavanja tekuće likvidnosti  i
 • izazovima upravljanja budućim tokovima gotovine.

Sa operativne tačke gledišta, finansijske funkcije svakog privrednog društva  su sve više uključene u proaktivne analize i planove i obezbeđenje podataka u vezi budućih odliva novčanih sredstava. 

Ovo podrazumeva razumevanje  osnovnih principa MRS 37 – “Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva“,  njihovu praktičnu primenu, kao i implikacije te primene kako na tekuće finansijske i poreske izveštaje tako i na buduće planove i projekcije svakog privrednog društva.

Na brojnim primerima iz prakse kao i na različitim kratkim studijama slučajeva učesnici će imati priliku da na interaktivan način nauče glavne principe MRS 37, da ih primene u praksi kao i da rešavaju praktične probleme iz ove oblasti.

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, šefovi računovodstva, lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i svi ostali zaposleni u finansijskoj funkciji privrednog društva.

Cilj treninga:

 • Razumevanje i primena MRS 37 prilikom pripreme finansijskih izveštaja i poreskog bilansa vašeg društva;
 • Takođe učesnici će biti informisani o najznačajnim izmenama i dopunama u poreskoj regulativi,  a koje se odnose na priznavanje/nepriznavanje rashoda po osnovu dugoročnog rezervisanja za poreske svrhe.

Teme:

 • Vrednovanje, priznavanje i obelodanjivanje dugoročnih rezervisanja
 • Kako utvrditi da li je reč o dugoročnim rezervisanjima ili potencijalnim obavezama ?
 • Šta su potencijalna sredstva, kako se obelodanjuju i da li se, i kada priznaju u poslovnim knjigama Društva ?
 • Rezervisanje za restruktuiranje-kada nastaje, šta uključuje i kada se evidentira ?
 • Koji su poreski priznati rashodi rezervisanja ?
 • Da li prihodi po osnovu prethodno nepriznatih dugoročnih rezervisanja imaju uticaj na poresku osnovicu i/ili na odložene poreze ?
 • Koji je momenat priznavanja rashoda po osnovu otpremnina za poreske svrhe?

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Primeni zahteve i principe MRS 37 prilikom pripreme finansijskih izveštaja i poreskog bilansa kao i prilikom pripreme budućih planova i projekcija;
 • Prepozna razliku između dugoročnih rezervisanja i potencijalnih obaveza;
 • Identifikuje kada i na osnovu čega se priznaju i evidentiraju dugoročna rezervisanja u poslovnim knjigama i prepozna njihove poreske implikacije.

Trening

     
  17.800,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking