Beneficirani radni staž i revizija akta o proceni rizika

Tip: Trening Šifra treninga: 421 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Radna mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, kao i uslovi za njihovo priznavanje, utvrđena su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranjuu i Pravilnikom o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

U praksi ima dosta nedoumica oko toga:

 • koja radna mesta ispunjavaju uslove za priznaveanje uvećanog staža,
 • ko je legitimisan za pokretanje postupka,
 • od kada može da se računa ovaj staž,
 • podložnost reviziji
 • koja je razlika između radnog mesta na kojime se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i radnog mesta sa povećanim rizikom.

Takođe, poslednjim izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na penziju za lica koja rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Ovo se odnosi kako na lica koja rade na ovim poslovima u privredi, tako i na lica u državnim organima (policija, zaposleni u zatvorima, pripadnici BIA...)

Akt o proceni rizika mora da uradi svaka firma bez obzira na delatnost ili broj zaposlenih!

Procena rizika je osnovna obaveza poslodavca, koja je istovremeno i preventivna mera koja treba da je sadržajna i primenjena tako da pomogne poslodavcima i zaposlenima da:

 • prepoznaju opasnosti i štetnosti na radnom mestu i procene rizike vezane za te opasnosti;
 • procene opasnosti i štetnosti kako bi se izabrala najprikladnija oprema za rad, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, provere da li su postojeće mere odgovarajuće;
 • preduzmu one radnje koje su neophodne nakon sprovođenja procene rizika;
 • pokažu poslodavcu, nadležnim državnim organima, zaposlenima i njihovim predstavnicima da su svi faktori u vezi sa radom bili razmotreni, procenjeni.

Takođe poslodavci i zaposleni treba da se staraju da preventivne mere koje se primenjuju nakon sprovedene procene rizika predstavljaju poboljšanje bezbednosti zaposlenih i bolju zaštitu njihovog zdravlja na radu sa ciljem smanjenja povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

Seminar je interaktivan, uz mogućnost postavljanja pitanja predavačima u cilju rešavanja nedomuca u praksi.

Ciljna grupa:

Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa materijom i predstavljanje uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u ovoj oblasti.

Teme:

 • Uslovi za priznavanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem;
 • Postupak i način priznavanja;
 • Radna mesta, odnosno poslovi na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;
 • Akta o proceni rizika.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme oko beneficiranog radnog staža i procene rizika na radnom mestu.

Beneficirani radni staž i revizija akta o proceni rizika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara na temu beneficiranog radnog staža i akta o proceni rizika.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking