Sličnosti i razlike u izradi Elaborata zaštite od požara i Glavnog projekta zaštite od požara

Tip: Trening Šifra treninga: 454 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Izmenom zakona u oblasti izgradnje objekata kao i u oblasti požarne bezbednosti došlo je do uspostavljanja novog sistema po kome se grade objekti bezbedni od požara. Zaposleni i preduzeća koji žele da se bave ovom materijom ili to već rade treba da naprave razliku između Eleborata zaštite od požara i Glavnog projekta zaštite od požara u pogledu:

 • sadržaja,
 • forme,
 • načna izrade,
 • obaveze pribavljanja potrebnih saglasnosti,
 • trenutka kada se izrađuju,
 • kompetencija lica i firmi koje to mogu raditi i
 • propisa po kojima se oni izrađuju i odgovornosti za njihovu izradu.

Na seminaru će biti pojašnjeni pomenuti problemi radi njihovog pravilnijeg shvatanja i uspostavljanja modela sličnosti i razlike između ova dva dokumenta što bi imalo za cilj:

 • bržu i precizniju izradu
 • brže usaglašavanje sa propisanim zahtevima.

Onima koji se tek odlučuju za formiranje sistema za bavljenje ovim poslovima seminar će pomoći da shvate procedure  koje su u ovoj oblasti propisane kao i da predstave neke svoje dileme za koje bi trebalo naći odgovor.

Informacije koje će učesnici saznati na seminaru unaprediće rad tako što će onima koji tek nameravaju da se bave ovim poslom ukazati na način na koji je to uređeno propisima, a onima koji se već time bave unaprediće model po kome se ti poslovi odvijaju.

Tokom seminara učesnici će imati mogućnost da postavljaju pitanja i dobiju odgovore u vidu praktičnih primera.

Ciljna grupa:

Stručna lica koja izrađuju Elaborate zaštite od požara kao i Glavne projekte zaštite od požara ili to tek nameravaju da rade.

Cilj seminara:

Unapređenje postojećih znanja, razmena iskustava i kanidovanje budućih tema za koje je stručna javnost zainteresovana.

Teme:

 • Elaborat zaštite od požara:

-Zakonsko uređenje,

-Propis na osnovu kojeg je uređen sadržaj elaborata,

-Formalne sličnosti sa glavnim projektom zaštite od požara,

-Uređenost procedura kojima elaborat podleže.

 • Glavni projekat zaštite od požara

-Zakonsko uređenje (ko prema zakonu to može da radi, koje uslove treba da ispune lica koja to rade, kojim propisima je uređena ova materija i slično),

-Uređenost procedura kojima podleže ovaj projekat,

-Propis na osnovu kojeg je regulisan i uređen sadržaj ovog projekta,

-Propisi koji se primenjuju prilikom izrade ovog projekta,

-Promene u propisma koje su izvršene a imaju uticaj na izradu ovog projekta,

-Šta su to propisi kojima je uređena oblast bezbednosti od požara, zašto oni postoje, zašto je zakonom propisana njihova primena, kakav je značaj primene propisa i zašto se traži da prilikom izgradnje objekata treba izgraditi požarno bezbedan objekat?,

-Kako je zakonom i propisima regulisana procedura uskraćivanja prava izrade Elaborata zaštite od požara i Glavnog projekta zaštite od požara onima koji izrađuju ove dokumente i kao se i kada ona sprovodi.

Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

 • Primeni na jasniji način metode na osnovu kojih se izrađuju Elaborat zaštite od požara i Glavni projekat zaštite od požara.
 • Razume koncept po kome se izrađuju ova dokumenta,
 • Prepozna procedure regulisane Zakonima kojim podležu ova dva dokumenta,
 • Razume zašto je potreban objekat koji je požarno bezbedan,
 • Shvati značaj i potrebu propisa o požarno bezbednim objektima.

 

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte komentare učesnika seminara na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pročitati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Organizacija je odlična. Tema je akutelna i profesionalno predstavljena. Branka Marić JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva
 • Na seminaru smo dobili korisne informacije koje se mogu promeniti u profesionalnom angažovanju. Miloš Prijović Zaštita na radu Beograd doo
 • Predavač je odličan, pun praktičnog znanja i poznavanja zakonske regulative. Gordana Stefanović Saobradajni institut CIP

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking