Lična zaštitna oprema - obaveze i problemi u praksi

Tip: Trening Šifra treninga: 429 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Naučite šta sve Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi obuhvata i propisuje!

Propisi vezani za LZO se odnose na proizvođače i distributere LZO, ali i na korisnike, tj. fizička lica i poslodavce koji imaju obavezu da zaposlenima omoguće korišćenje lične zaštitne opreme. Dođite i saznajte koji propisi se odnose na Vas i na šta Vas obavezuju.

Proizvođači i uvoznici se najčešće sreću sa problemom nedovoljnog poznavanja tehničkog zakonodavstva, što stvara dodatne probleme kod primene propisanih postupaka, od faze analize rizika do faze plasmana proizvoda na tržište. Takođe, korisnici nisu uvek dovoljno upoznati sa namenom i uputstvima za LZO koje daje proizvođač, što dovodi do problema prilikom upotrebe ovih proizvoda. Naučite sve što je potrebno o ličnoj zaštitnoj opremi i ne dozvolite da nepoznavanje ovih propisa koči Vaše poslovanje.

Saznanja do kojih možete doći na ovom treningu se mogu koristiti prilikom proizvodnje, distribucije i korišćenja LZO, kao i prilikom ocenjivanja usaglašenosti, pregleda lične zaštitne opreme i vršenja inspekcijskih poslova za ove proizvode.

Cilj seminara:

Upoznavanje polaznika sa tehničkim zahtevima za ličnu zaštitnu opremu i omogućavanje lakše primene propisa zainteresovanim stranama.

Teme:

 • Pravni okvir tehničkog zakonodavstva u Srbiji i predstavljanje Pravilnika,
 • Kategorizacija LZO, postupci ocenjivanja usaglašenosti LZO, sa posebnim osvrtom na deklaraciju o usaglašenosti i drugu dokumentaciju koja prati LZO,
 • Srpski znak usaglašenosti koji se stavlja na LZO i CE znak,
 • Prinicipi izrade tehničke dokumentacije za LZO u skladu sa bitnim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti.

Ciljna grupa:

 • Proizvođači, uvoznici i distributeri LZO
 • Direktni korisnici lične zaštitne opreme - fizička lica (zaposleni, aktivni sportisti, hobisti i sl.)
 • Indirektni korisnici lične zaštitne opreme - privredni subjekti i udruženja (poslodavci, sportska udruženja i sl.),
 • Nadležni inspekcijski organi
 • Akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti LZO
 • Lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu
 • Službe za marketing i prodaju/nabavku LZO

Po završetku treninga polaznik će biti:

upoznat sa definicijom i vrstama lične zaštitne opreme, kao i zahtevima koje LZO mora da ispuni da bi bila u prometu i upotrebi. Polaznik će poznavati postupke ocenjivanja usaglašenosti LZO koji se moraju sprovesti, isprave o usaglašenosti koje prate LZO i znak usaglašenosti koji se stavlja na ličnu zaštitnu opremu, kao dokaz nadležnim organima i korisnicima da je proizvod bezbedan za upotrebu.

Trening

     
  20.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking