Aktuelnosti u Carinskoj tarifi za 2022. godinu

Tip: Trening Šifra treninga: 207 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Kao rеzultat sveobuhvatnih izmena koje je od 1. januara 2022. godine donela najnovija verzija Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe doći će do mnogobrojnih promena u nacionalnoj Carinskoj tarifi Republike Srbije.

Svetska carinska organizacija na svakih pet godina donosi novu nomenklaturu koja obuhvata promene na nivou tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva (četvorocifrene i šestocifrene tarifne oznake), kao i na nivou napomena uz Odeljke, Glave i tarifne podbrojeve. Promene su uslovljene:

 • tehničko-tehnološkim razvojem novih proizvoda,
 • promenom obima svetske trgovine i
 • potrebama primene drugih konvencija i propisa u oblasti zdravlja, zaštite životne sredine, hemijskog naoružanja i slično.

Sve navedeno je sadržano u izmenama Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskim oznaka robe – verzija HS2022, koja je počela sa primenom 1. januara 2022. godine.

Navedene izmene praćene su, takođe, opsežnim izmenama Kombinovane nomenklature EU za 2022. godinu, koje se odnose na CN tarifne podbrojeve (osmocifrene tarifne oznake) i Dodatne napomene uz Odeljke i Glave. CN2022 je počela sa primenom 1. januara 2022. godine.

Sve ovo uslovljava donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2022. godinu uz odgovarajuće dodatne izmene na nacionalnom nivou.

Tokom treninga će kroz konkretne primere detaljno biti reči o svemu navedenom, uz poseban osvrt na primenu važećih Sporazuma o slobodnoj trgovini, kao i drugih propisa koji se oslanjaju na Carinsku tarifu, a imaju uticaja na naplatu carinskih dažbina (stope carine, sezonske carinske stope i posebne dažbine).

Cilj treninga:

Upoznavanje predstavnika privrede sa aktuelnostima u vezi propisa iz oblasti Carinske tarife, radi jasnije i pravilnije primene.

Ciljna grupa:

uvozno i izvozno orijentisane firme.

Teme:

Novine u Carinskoj tarifi za 2022. godinu:

 • najnovija verzija HS2022 sa osvrtom na najznačajnije izmene u delu poljoprivrede i industrije (novi i brisani tarifni brojevi i tarifni podbrojevi, nove i izmenjene napomene različitog ranga),
 • Izmene Kombinovane nomenklature EU za 2022. sa osvrtom na najznačajnije izmene u delu poljoprivrede i industrije (novi i brisani CN tarifni podbrojevi, nove i izmenjene Dodatne napomene),
 • Carinska tarifa za 2022. godinu (sadržaj i najznačajnije nacionalne izmene nomenklature),
 • Primena preferencijalnih stopa carine u 2022. godini u skladu sa važećim Sporazumima,
 • Primena sezonskih stopa carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda u 2022. godini,
 • Primena posebnih dažbina na uvoz određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2022. godini,
 • smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini,
 • ostali propisi.

 Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • praktično primeni najvažnije promene koje u 2022. godini donosi Carinska tarifa i ostali propisi koji se oslanjaju na nju;
 • sagleda prednosti koje domaćim proizvođačima i uvoznicima donosi primena Sporazuma o slobodnoj trgovini.
Nadica Pantović

Načenik Odeljenja za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija od 2005. godine. Prethodno radila u Upravi carina i privredi. Specijalista za carinsku tarifu, svrstavanje, poreklo i vrednost robe. Predavač sa dugogodišnjim iskustvom na seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu. Autor mnogobrojnih članaka i komentara u stručnim časopisima.

Komentari polaznika

Pročitajte šta su rekli polaznici prethodno održanih seminara na ovu temu.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Moji utisci o seminaru su vrlo pozitivni. Seminar je zaista bio sveobuhvatan, sa osvrtima na mnoge primere iz prakse. Ivica Vujković Bukvin, Carinski zast upnik, Euro Gas d.o.o. Subotica
 • Na treningu smo se upoznali sa mnogim novinama koje će nam pomoći u budućem radu i informacijama na koje svakako treba obratiti pažnju! Dejan Nikolić Import officer , Kleemann Liftovi
 • Predavač je odličan – poseduje izuzetno znanje, fokusiran je na svoje polaznike i interakciju sa njima. Dušan Spasojević Specijalista za carinu i špediciju, PKC WiringSystem
 • Sve pohvale za organizaciju ipredavača! Ana Mrganić, Slobodna zona NIS RNS
 • Sadržajan i koristan seminar koji bih preporučila drugim kolegama. Predavači odlično poznaju materiju i spremni su da odgovore na sva pitanja polaznika koja se odnose na konkretne situacije i slučajeve. Milica Janjić Nestle

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking