Upravljanje obrtnim kapitalom

Tip: Trening Šifra treninga: 12 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

U tipično proizvođačkom preduzeću obrtna imovina neretko prelazi 50% od ukupne aktive. Višak obrtne imovine može rezultirati u negativnom uticaju na prinos na investicije preduzeća. Tekuće obaveze su glavni izvor finansiranja za mala preduzeća. Upravljanje obrtnim kapitalom deluje na rizik, prinos i vrednost preduzeća. Svi ovi faktori upućuju na važnost obrtnog kapitala i zahtevaju njegov svakodnevni monitoring od strane menadžera. Finansijski menadžeri 60% svog vremena troše na rešavanje problema i preduzimanje aktivnosti vezanih za obrtni kapital.

Polaznici na ovom treningu će imati priliku da dobiju informacije o važnosti obrtnog kapitala kao i alate i aktivnosti koji služe za efektivno upravljanje njime koje podrazumeva pre svega razrešenje dva uslovno rečeno konfliktna principa na ovom području: principa likvidnosti i principa profitabilnosti. Na treningu će u posebnom delu biti predstavljene i aktivnosti koje se smatraju dobrom praksom u upravljanju obrtnim kapitalom.

Ciljna grupa:

Finansijski menadžeri, upravljačke računovođe, zaposleni u kontrolingu, zaposleni u finansijskom sektoru preduzeća, kao i svi ostali zainteresovani

Cilj seminara:

Razumevanje važnosti obrtnog kapitala i alata i aktivnosti koje povećavaju efektivnost u njegovom upravljanju i doprinose poboljšanju likvidnosti i profitabilnosti preduzeća, kao i smanjenju rizika preduzeća.

Teme:

 • Korporativne finansije i maksimiziranje vrednosti
 • Terminologija obrtnog kapitala
 • Finansijska racia koja se koriste u upravljanju obrtnim kapitalom
 • Poslovni i gotovinski ciklus
 • FCF, EVA i obrtni kapital
 • Neto dobitak i neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti
 • Upravljanje gotovinom
 • Upravljanje potraživanjima
 • Upravljanje zalihama
 • Upravljanje dobavljačima
 • Najbolja praksa u upravljanju obrtnim kapitalom

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 • Obračuna i interpretira mere likvidnosti za preduzeće korišćenjem izabranih finansijskih racia i izvrši odgovarajuća poređenja;
 • Oceni efektivnost obrtnog kapitala preduzeća pomoću poslovnog i gotovinskog ciklusa i izvrši odgovarajuća poređenja;
 • Prepozna kako se određuje optimalni nivo obrtne imovine;
 • Razume odnos između likvidnosti, profitabilnosti i rizika u upravljanju obrtnim kapitalom;
 • Objasni klasifikaciju obrtnog kapitala prema komponentama i prema vremenu (permanentni i privremeni);
 • Razume prilaz zaštite u finansiranju i prednosti i nedostatke kratkoročnog vs. dugoročnog finansiranja;
 • Objasni kako finansijski menadžer kombinuje odluke o obrtnoj imovini sa odlukama o strukturi obaveza.
Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Trening

02.12.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking