Vrednovanje kompanije - Analiza sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova

Tip: Trening Šifra treninga: 48 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Za polaznike treninga besplatan konsalting sa predavačem*

Brojni su razlozi za vrednovanje preduzeća, njegovih delova ili posebnih investicionih projekata koje preduzeće preduzima u toku svog poslovanja: procena vrednosti alternativnih poslovnih strategija, preuzimanja, dokapitalizacija, otkup sopstvenih akcija, ocena da li menadžment svojim odlukama stvara vrednost za vlasnike, komunikacija sa ključnim stejkholderima oko vrednosti biznisa, portfolio menadžment.

Analiza sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova/dobitnih ostvarenja je osnovni princip modernog vrednovanja i stvaranja vrednosti za vlasnike. Veza između novčanih tokova/dobitnih ostvarenja i stvaranja vrednosti za vlasnike je krajnji izraz uspeha ili neuspeha poslovnih odluka o investicijama, operacijama i finansiranju.

Da bi se ostvario cilj kreiranja vrednosti potrebno je razumeti šta je vrednost koja treba da se kreira.

Na seminaru će biti prikazana studija slučaja vrednovanja realne kompanije. Svim učesnicima je obezbeđen Excel Spreadsheets za vrednovanje kompanije prilagođen zvaničnim obrascima finansijskih izveštaja u Republici Srbiji.

Ciljna grupa:

Top menadžment, finansijski direktori, upravljačke računovođe, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, brokeri, procenitelji, revizori, kreditni analitičari, i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:

Razumevanje izvora vrednosti i praktična primena različitih modela vrednovanja kompanije.

Teme:

 • Vrednost je više od broja: Pokretači vrednosti
 • Prilazi u vrednovanju
 • Inputi u prinosnim modelima vrednovanja: rizik, rast, koristi (novčani tokovi, dobitna ostvarenja), vremenski period
 • Analiza finansijskih izveštaja u procesu vrednovanja kompanije
 • Određivanje diskontne stope
 • Određivanje stope rasta
 • Model diskontovanja slobodnih novčanih tokova
 • Vrednovanje konceptom rezidualnog dobitka
 • Tehnike relativnog vrednovanja
 • Specifični problemi procesa procene vrednosti kompanije u Republici Srbiji
 • Najčešće nedoumice u praksi prilikom vrednovanja

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • Razume šta je intrinsična (prava, istinska) vrednost kompanije,
 • Obračuna (pomoću CAPM modela i modela zidanja) i interpretira diskontnu stopu,
 • Obračuna slobodne novčane tokove (FCFE, FCFF)
 • Proceni vrednost kompanije pomoću odgovarajućeg modela slobodnih novčanih tokova
 • Obračuna i interpretira tržišne racio brojeve koji se koriste u relativnom vrednovanju,
 • Obračuna i interpretira rezidualni dobitak,
 • Primeni model rezidualnog dobitka i tehnike relativnog vrednovanja,
 • Razume specifične probleme vrednovanja u Republici Srbiji,
 • Prepozna najčešće greške prilikom vrednovanja kompanije.
Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Audio komentari učesnika

Poslušajte kakve su utiske sa seminara stekli učesnici na prethodnim terminima.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika seminara održanog na ovu temu.

Intervju sa predavačem seminara

Pročitajte odgovore na pitanja koja smo postavili predavaču seminara, mr Draženku Lukaču na temu procene vrednosti kompanije.

Studija slučaja - Vrednovanje kompanije Galenika Fitofarmacija a.d.

Na ovom mestu možete analizirati i preuzeti detaljnu finansijsku analizu koja prati trening "Vrednovanje kompanije" urađenu u edukativne srvhe na bazi realnih podataka kompanije Galenika - Fitofarmacija a.d – FITO modelom rezidualnog dobitka.

Tehnike relativnog vrednovanja

Na ovom mestu možete se upoznati sa tehnikom relativnog vrednovanja na primeru kompanije Telekom Srbija.

Procena vrednosti fudbalskih klubova: E/V sales racio

EV/sales je racio koji se veoma često koristi u vrednovanju fudbalskih klubova. U ovom članku ćemo Vam pomoću jedne ilustracije prikazati metodologiju ovog načina vrednovanja i njegove rezultate.

Trening

     
  23.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Tema seminara je više nego dobra i za kratko vreme smo saznali mnogo novih i korisnih informacija. Nadežda Trivković Sudski veštak
 • Dolazak na seminar mi je razjasnio nedoumice i probleme koje sam imala u radu. Drago mi je što ću savete i rešenja primeniti u daljem radu. Vanja Subotić, M enadžer za kontrolu troškova proizvodnje PHARMASWISS DOO,BEOGRAD
 • Seminar mi je pomogao da lakše utvrdim šta je potrebno mojoj kompaniji da bi bolje funkcionisala. Biljana Stanković, Direktor Centar za razvoj Pčinjskog okruga
 • Seminar je bio veoma izazovan i biće nam od velike koristi u budućnost. Mira Stevanović, Generalni director Yunycom DOO
 • Trening je bio odličan. Naročito mi se dopada kako predavač ume da objasnisuštinu na prost i jednostavan način. Smatram da je koncept Excel dokumenata i obrazloženja procesa u PDF-u jako dobar i da pomaže da se gradivo stvarno i usvojikroz dodatnu vežbu već dobro razrađenog postupka. Duško Radojčić, Finansije i IT Koteks Viscofan Novi Sad
 • Na treningu smo dobili puno korisnih informacija koje treba obraditi.Materijal koji smo dobili će nam svakako puno značit. Biljana Živković, Saradnik za ekonomske poslove Omnidata Šabac

Zašto baš MNG Centar?

 • 17 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking