Transferne cene sa primerom studije o transfernim cenama

Tip: Trening Šifra treninga: 45 Trajanje: 6 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Transakcije sa povezanim licima su za mnoga preduzeća normalni tok poslovanja. Zbog mogućnosti da cene u transakcijama sa povezanim licima budu drugačije od cena u istim ili sličnim transakcijama sa nepovezanim licima ili između nepovezanih lica ove transakcije su u fokusu Poreske uprave, što po prirodi stvari stvara i određene poreske rizike. Od poreskih obveznika se zahteva da kroz izradu Studije o transfernim cenama opravdaju cene u transakcijama sa povezanim licima.

Transferne cene su jedno od najkompleksnijih poreskih pitanja. Brojne su dileme sa kojima se poreski obveznik u Srbiji suočava prilikom izrade Studije o transfernim cenama. Zbog toga će na ovom seminaru pored metodološkog prikaza analize transfernih cena polaznicima biti omogućeno da direktno postavljaju pitanja o svojim dilemama o transfernim cenama i da ih pokušaju razrešiti zajedno sa predavačem i ostalim učesnicima.

Regulativa transfernih cena u Republici Srbiji je zasnovana na OECD smernicama. U okviru ovih smernica je došlo do revidiranja glave koja odnosi na dokumentaciju o transfernim cenama. Očekivano je da i naša zemlja ugradi u svoju regulativu nove zahteve tako da će na ovome seminaru biti posvečena pažnja i tim očekivanim promena.

Ukoliko poručite i Priručnik o transfernim cenama dobijate 10% popusta na kotizaciju za trening.

Ciljna grupa:

Zaposleni na odgovornim pozicijama u sektorima finansija i računovodstva u preduzećima koja imaju veliki broj transakcija sa povezanim licima u zemlji i inostranstvu: kreatori poslovne i poreske politike preduzeća: računovođe; revizori; poreski savetnici; poreski inspektori; finansijski kosultanti.

Cilj treninga:

Osposobljavanje za izradu Studije o transfernim cenama

Teme:

 • Pojam transfernih cena
 • Pravni okvir za analizu transfernih cena u Republici Srbiji
 • Identifikovanje povezanih lica
 • Komercijalne i finansijske transakcije
 • Transakcije sa povezanim licima i poreski bilans
 • Ko i kada treba da radi studiju o transfernim cenama?
 • Kontrolisane i nekontrolisane transakcije
 • Faktori uporedivosti i funkcionalna analiza
 • Metode i izbor metode za analizu transfernih cena
 • Kako i gde pronaći podatke neophodne za izradu Studije o transfernim cenama
 • Finansijske transakcije u analizi transfernih cena i utanjena kapitalizacija
 • Korekcija poreske osnovice po osnovu transfernih cena i mogućnost korišćenja dozvoljenog umanjenja
 • Studija slučaja: Primer Studije o transfernim cenama

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Prepozna poreske rizike po osnovu transakcija sa povezanim licima
 • Prepozna pravni okvir za analizu transfernih cena u Republici Srbiji
 • Identifikuje povezana lica
 • Pravilno obračuna granicu za izradu pune i skraćene Studije o transfernim cenama
 • Razume vezu poreskog bilansu, transakcija sa povezanim licima i Studije o transfernim cenama
 • Uradi funkcionalnu analizu u Studiji o transfernim cenama
 • Izabere i primeni odgovarajuće metode za analizu transfernih cena
 • Pravilno odredi tržišni raspon kada je to potrebno u analizi transfernih cena
 • Prepozna koje podatke treba da koristi u analizi transfernih cena i gde te podatke može pronaći
 • Razume koncept pozitivnih i negativnih razlika po osnovu prihoda i rashoda nastalih u transakcijama sa povezanim licima i njihov tretman u utvrđivanju iznosa korekcije poreske osnovice
 • Razume sadržaj Studije o transfernim cenama

 

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Audio komentari učesnika seminara

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara "Transferne cene sa primerom studije o transfernim cenama".

Intervju sa predavačem seminara

Prenosimo Vam intervju sa predavačem seminara mr Draženkom Lukačem gde smo mu postavili nekoliko pitanja na temu transfernih cena.

Komentari učesnika

Ovde možete pogledati komentare učesnika prethodnih seminara na temu transfernih cena.

Intervju sa Draženkom Lukačem, predavačem seminara

Obavili smo intervju sa predavačem seminara mr Draženkom Lukačem i postavili mu pitanja na temu transfernih cena. Intervju prenosimo u celosti.

Objavljen novi Pravilnik o transfernim cenama

Krajem decembra 2019. objavljen je Pravilnik o transfernim cenama koji je stupio na snagu 01. januara 2020. godine. Pročitajte više o najbitnijim novinama koje je ovaj pravilnik doneo.

Savetodavna podrška pri izradi studije o transfernim cenama

U skladu sa smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave, Zakonom o porezu na dobit pravnih lica u Republici Srbiji, kao i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica, MNG Centar nudi savetodavnu podršku pri izradi studije o transfernim cenama.

Stručni članak iz baze znanja na temu - Metode transfernih cena: Prednosti i Slabosti

Metode ili metodologije transfernih cena se koriste kako bi se utvrdilo da li su cene ili profiti ostvareni u transakcijama između povezanih lica u skladu sa principom van dohvata ruke.

Trening

16.10.2024. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Veoma sam zadovoljna seminarom i predavačem. Kao osoba koja je prvi put u MNG centru sa sigurnošću mogu da kažem da ću nastaviti da koristim vaše usluge. Ljubica Đorđević GRJ Inženjering
 • Seminar je bio veoma zanimljiv i informacije koje sam dobila će mi koristiti u budućnosti. Smatram da je razmena mišljenja i iskustava sa drugim polaznicima seminara neprocenjiva. Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Isidora Lovrenski, pomoćnik šefa odeljenja za računovodstvo, AD“Aleva“ Novi Kneževac
 • Bilo je odlično, maskimum koji je mogao biti urađen za vreme koliko je trajao seminar. Apsolutno su ispunjena očekivanja i ovo nije prvi seminar u organizaciji MNG Centra koji pohađam. Nađa Maksimović, Računovođa Eucom d.o.o.
 • Seminarje bio veoma koristan –odavde sigurno izlazimo sa korisnim informacijama. S obzirom na težinu i kompleksnost tematike i na odvojeno vreme, veoma sam zadovoljna seminarom. Hvala na veoma prijatnom dočeku i savršenoj organizaciji. Danica Simić, Šef računovodstva Banini AD Kikinda

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking