Ce znak - Zakonska obaveza obeležavanja proizvoda

Tip: Trening Šifra treninga: 485 Trajanje: 4 h Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Srpsko tehničko zakonodavstvo je poslednjih nekoliko godina u fazi intenzivne harmonizacije sa EU, koja je glavni spoljnotrgovinski partner Srbije sa preko 60% udela u uvozu i izvozu. U toku su pregovori o pristupanju Srbije EU, koji su značajni ne samo zbog pristupanja Srbije EU kao multinacionalnoj organizaciji, već i zbog razvijanja trgovinskih odnosa sa svim zemljama članicama pojedinačno. Primena modernog tehničkog zakonodavstva je preduslov za uspešan plasman proizvoda, kako na tržište Srbije, tako i na tržišta zemalja članica EU ali i šire.

Seminar ima za cilj upoznavanje sa:

 • konkretnim primerima i zahtevima za ocenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda,
 • pripremu i korišćenje tehničke dokumentacije,
 • označavanje i obeležavanje proizvoda i
 • drugim aspektima tehničkog zakonodavstva.

To je i obaveza svakog privrednika koji želi da njegovi proizvodi imaju prepoznatljiv kvalitet, uz ispunjavanje bitnih zahteva za zdravlje i bezbednost.

Znanja sa seminara predstavnici privrede mogu i moraju koristiti u svakodnevnom radu, proizvodnji, komercijalnom poslovanju ali i u kontaktu sa telima i organima koji vrše provere proizvoda koji se stavljaju na tržište.

Metod rada: Interaktivno, sa diskusijom, odgovorima na pitanja i primerima iz prakse.

Ciljna grupa:

Privrednici u Republici Srbiji koji žele da omoguće konkurentnost svojih proizvoda na domaćem i inostranim tržištima kroz ispunjavanje propisanih tehničkih i drugih zahteva za proizvode. Ciljna grupa su i tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda, kao i korisnici industrijskih proizvoda i organi tržišnog nadzora.

Cilj seminara:

Upoznavanje, prvenstveno privrednika, o zahtevima za stavljanje na tržište industrijskih proizvoda. Poseban akcenat će biti stavljen na ocenjivanje usaglašenosti proizvoda i stavljanje i upotrebu znakova usaglašenosti.

Teme:

 • Postupci ocenjivanja usaglašenosti odabranih grupa proizvoda sa konkretnim primerima (mašine, električna oprema, liftovi, lična zaštitna oprema), izdavanje deklaracija o usaglašenosti i pribavljanje sertifikata/isprava o usaglašenosti od imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti,
 • Bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koje moraju ispuniti proizvodi da bi se mogli staviti na tržište i u upotrebu,
 • Srpski znak usaglašenosti koji se stavlja na proizvode i CE znak,
 • Principi izrade tehničke dokumentacije za industrijske proizvode u oblasti Novog pristupa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni konkretne primere iz oblasti tehničkog zakonodavstva i biće u stanju da prepozna glavne zahteve za stavljanje na tržište industrijskih proizvoda, prvenstveno u harmonizovanoj oblasti (za proizvode kao što su mašine, električna oprema, liftovi, lična zaštitna oprema i drugi industrijski proizvodi tzv. Novog pristupa)

Polaznici će biti upoznati sa postupcima i zahtevima za ocenjivanje usaglašenosti, uključujući i stavljanje i upotrebu znakova usaglašenosti (CE znak, Srpski znak usaglašenosti), što je preduslov za konkurentnost privrednih subjekata kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima.

Komentari učesnika

Ovde možete pročitati nekoliko komentara učesnika ove obuke.

Trening

16.09.2022. 10:00 - 13:45 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 15.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 15 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking