Specijalista za dvojno knjigovodstvo (XI generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 75 Trajanje: 50 h Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Programom obuke detaljno su definisane kompetencije - znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova dvojnog knjigovodstva. Celokupni koncept obuke i sertifikacije oslanja se na standard kompetencija u oblasti knjigovodstva.

Obuka je organizovana kroz module, čijom detaljnom analizom možete savladati osnove dvojnog knjigovodstva. Kroz praktične primere, što uključuje radionice, izradu projektnih zadataka, simulacije, polaznici će biti osposobljeni da u svom poslovanju primene znanja i veštine koje su stekli na obuci. Prema tačno definisanim indikatorima učinka polaznici će znati koje kompetentnosti su neophodne za sticanje sertifikata.

Naglasak je na ovladavanju praktičnih znanja i veština u dvojnom knjigovodstvu koji omogućavaju direktnu primenu u svakodnevnom radu. Poznavanje sistema dvojnog knjigovodstva i njegovog okruženja, otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha kao i izrada godišnjih finansijskih izveštaja su samo neke od tema koje obuhvata ova obuka, a značajne su za uspešno poslovanje sistema.

Predavači su pre svega praktičari sa višegodišnjim iskustvom, a pored toga su i veliki stručnjaci i profesionalci koji svojim svakodnevnim radom u ovoj oblasti dokazuju svoju kompetentnost. Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača.

Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u dvojnom knjigovodstvu prema standardima kompetencija.

Ciljna grupa:

 • Zaposleni u računovodstvu
 • Novozaposleni u računovodsvu
 • Svi oni koji žele da se u budućnosti bave ovim pozivom.

Teme:

 • Sistem dvojnog knjigovodstva i njegovo okruženje
 • Stalna imovina
 • Zalihe
 • Potraživanja
 • Porez na dodatu vrednost
 • Kapital
 • Dugoročna rezervisanja
 • Obaveze
 • Rashodi
 • Prihodi
 • Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha
 • Godišnji finansijski izveštaj

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Samostalno izradi godišnji finansijski plan
 • Samostalno vodi detaljne i pomoćne poslove dvojnog knjigovodstva
 • Savetuje klijente u ovoj oblasti 

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: predavanja, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti dvojnog knjigovodstva. Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka (domaćih zadataka), čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Predavači i mentori:

Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača.

Dinamika izvođenja obuke:

 • 2x radni dan nedeljno od 17:00-20:30 časova i/ili
 • 1x subota od 09:30-16:00 časova

  Poslušajte intervju koji smo sa trenerom obavili na ovu temu:

                                                                                                                            

MODULI

Sistem dvojnog knjigovodstva i njegovo okruženje

 • Uloga i značaj knjigovodstva
 • Računi stanja, računi uspeha i prelazni računi
 • Tehnike dvojnog knjigovodstva
 • Osnovni principi knjigovodstva za priznavanje, merenje i klasifikovanje osnovnih elementa finansijskih izveštaja
 • Knjigovodstvena dokumentacija i njen tok u knjigovodstvu
 • Glavna i pomoćne knjige
 • Računovodstveni propisi
 • Pravilna upotreba kontnog okvira

Stalna imovina

 • Definicija stalne imovine
 • Pojedine imovinske celine
 • Početno i naknadno merenje stalne imovine

Zalihe

 • Definisanje zaliha
 • Osnovne vrste zaliha
 • Početno i naknadno vrednovanje zaliha
 • Obračun nabavne vrednosti/cene koštanja zaliha
 • Metode obračuna izlaza zaliha

Potraživanja

 • Definisanje potraživanja
 • Klasifikacija potraživanja po vrstama
 • Početno priznavanje i vrednovanje potraživanja
 • Naknadno vrednovanje potraživanja pomoću umanjenja vrednosti i otpisa

Porez na dodatu vrednost

 • Evidencija PDV u primljenim fakturama po različitim stopama
 • Evidencija PDV pri uvozu dobara i usluga po različitim stopama
 • Obračun potraživanja za više plaćeni PDV

Kapital

 • Definisanje kapitala
 • Različite vrste kapitala
 • Osnovne komponente kapitala
 • Evidencija povećanja i smanjenja kapitala

Dugoročna rezervisanja

 • Definisanje dugoročnih rezervisanja
 • Različite vrste rezervisanja
 • Poreske implikacije rezervisanja

Obaveze

 • Definisanje obaveza
 • Različite vrste obaveza
 • Obaveze po osnovu kratkoroćnih i dugoročnih kredita
 • Obaveze po osnovu lizinga
 • Obaveze prema dobavljačima, zaposlenim, obaveze za PDV, i ostale obaveze iz poslovanja

Rashodi

 • Definisanje rashoda
 • Različite vrste rashoda
 • Kada se priznaju rashodi
 • Obračun troškova amortizacije, nabavne vrednosti prodate robe, troškova zarada, i drugig poslovnih, finansijskih i ostalih rashoda

Prihodi

 • Definisanje prihoda
 • Različite vrste prihoda
 • Kada se vrednuju prihodi
 • Obračun poslovnih, finansijskih i ostalih prihoda
 • Situacije u kojima dolazi do naknadnog smanjenja prihoda i pravilan obuhvat ovih smanjenja

Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha

 • Otvaranje glavne knjige
 • Zaključenje račune uspeha
 • obračun dobitka ili gubitka
 • Zaključenje računa stanja

Godišnji finansijski izveštaj

 • Sastavljanje bilansa stanja
 • Sastavljanje bilansa uspeha
 • Sastavljanje izveštajao ostalom rezultatu
 • Sastavljanje izveštaja o tokovima gotovine
 • Sastavljanje izveštaja o promenama na kapitalu
 • Kreiranje napomene uz finansijske izveštaje

PROCES OCENE KOMPETENCIJE / PROCES SERTIFIKACIJE

 

Steknite Sertifikat za knjigovođu za dvojno knjigovodstvo u MNG Centru. MNG ProCert Vam omogućava da dobijete formalnu potvrdu svojih kompetencija prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija i steknete kvalifikaciju Sertifikovani knjigovođa za dvojno knjigovodstvo. Programom sertifikacije pored formalne potvrde svojih kompetencija ostvarujete i brojne druge prednosti kao što su konkurentna prednost na tržištu rada, mogućnost promene orijentacije u karijeri i potencijalno povećanje zarade.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Knjigovođu za dvojno knjigovodstvo se vrši na osnovu Standarda kompetencija.

Sticanje Sertifikata za knjigovođu za dvojno knjigovodstvo je moguće preko dve putanje:

 • Prva putanja obuhvata pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija kandidata koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr).

Sertifikacija (provera i potvrđivanje) kompetencija za Knjigovođu za dvojno knjigovodstvo se vrši pismeno kroz test znanja iz stručno teorijskog dela i rešavanje praktičnog zadatka (test veština).

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani knjigovođa za dvojno knjigovodstvo na bazi Standarda kompetencija.

Iskoristite mogućnost da Vaša znanja, veštine i stavove stečene kroz rad, iskustvo i prethodno učenje dobiju formalnu potvrdu i vrednovanje kroz profesionalni sertifikat.

Draženko Lukač

Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima je veoma bogato sa do sada održanih preko 1500 treninga i obuka u oblasti finansija i računovodstva. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finansijskih izveštaja- praktičan prilaz"; "Procena vrednosti kapitala" i dr.

Trener o obuci za dvojno knjigovodstvo

Poslušajte više o tome šta ćete naučiti na obuci za dvojno knjigovodstvo i šta je to što ovu obuku razlikuje od drugih.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare polaznika koji su pohađali ovu obuku.

Program osposobljavanja za dvojno knjigovodstvo

Ovde možete pogledati šta obuhvata program obuke za dvojno knjigovodstvo.

Intervju sa trenerom obuke

Sa trenerom obuke smo obavili razgovor gde smo mu postavili nekoliko pitanja u vezi ove teme. Pročitajte detaljnije ovde.

Primeri knjiženja

Ovde možete pogledati nekoliko primera jednostavnih knjiženja.

Radna biografija predavača

Ovde možete pogledati radnu biografiju predavača mr Draženka Lukača.

Radna biografija predavača

Ovde možete pogledati radnu biografiju predavača Stanslave Mihailović.

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa osposobljavanja i sertifikacije kompetencija možete pogledati ovde.

Trening

17.10.2024.-23.11.2024. 17:00 - 20:30 Br. sati: 50 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 55.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 7 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 18 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking